Hur kan vi undanröja hindren för gränsöverskridande samarbete?

2016-04-11

Med anledning av Europeiska samarbetsdagen och 25-årsjubileet för Interreg,  EU:s program för territoriellt samarbete, i september 2015 lanserade kommissionen ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns. Resultaten har nu offentliggjorts.

Totalt 623 svar lämnades in till EU-kommissionen. Respondenterna uppmuntrades inte bara att identifiera de hinder som försvårar samarbetet över gränserna och underminerar den ekonomiska potentialen i EU:s gränsregioner, utan ombads också att komma med förslag till lösningar. De inkomna förslagen har sammanställts i den rapport som EU-kommissionen nu presenterat.

Fem stora hinder lyftes fram:

-      juridiska och administrativa hinder (t.ex. skillnader i pensions- och skattesystem)

-      språkhinder

-      brist i integrerade infrastruktur- och kollektivtrafiksystem

-      brist i samarbete mellan offentliga myndigheter kring gränsöverskridande frågor

-      ekonomiska skillnader (t.ex. skillnader på arbetsmarknaden och lönenivå)

EU-kommissionen avser att investera mer än 10 miljarder euro från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI) under 2014-2020 för att hjälpa undanröja dessa hinder.

Bakgrund

Samrådet ingick i en större gränsöverskridande undersökning som innehöll även följande satsningar:

-      En vetenskaplig studie om att undanröja juridiska och administrativa hinder i EU:s gränsregioner. Studien inleddes i juli 2015 och det slutliga resultatet ska vara klart i början av 2017. Här kommer alla gränshinder att redovisas tillsammans med möjliga lösningar, fallstudier för utvalda politikområden och rekommendationer för framtida arbete.

-      En serie workshoppar för föreningar, utbildningsinstitutioner, företagare och andra. Den första workshoppen ägde rum i början av september 2015.

Läs hela rapporten

Läs mer om den gränsöverskridande undersökningen

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Ta med dig dina digitala abonnemang när du reser inom EU

  2018-03-23

  På grund av nationella begränsningar har många upplevt hur deras digitala tjänster och abonnemang ofta förbjuder visning av visst material vid resor utomlands. En TV-serie som går utmärkt att titta på hemma i Sverige via exempelvis Netflix eller HBO kanske inte kan visas för samma användare när denne är på semester utanför Sverige. Den 1 april 2018 blir det dock genom ett nytt EU-direktiv möjligt att se på allt tillgängligt material som finns i det EU-land som abonnemang tecknades oberoende vart det används i EU.

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS