Hur kan vi undanröja hindren för gränsöverskridande samarbete?

2016-04-11

Med anledning av Europeiska samarbetsdagen och 25-årsjubileet för Interreg,  EU:s program för territoriellt samarbete, i september 2015 lanserade kommissionen ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns. Resultaten har nu offentliggjorts.

Totalt 623 svar lämnades in till EU-kommissionen. Respondenterna uppmuntrades inte bara att identifiera de hinder som försvårar samarbetet över gränserna och underminerar den ekonomiska potentialen i EU:s gränsregioner, utan ombads också att komma med förslag till lösningar. De inkomna förslagen har sammanställts i den rapport som EU-kommissionen nu presenterat.

Fem stora hinder lyftes fram:

-      juridiska och administrativa hinder (t.ex. skillnader i pensions- och skattesystem)

-      språkhinder

-      brist i integrerade infrastruktur- och kollektivtrafiksystem

-      brist i samarbete mellan offentliga myndigheter kring gränsöverskridande frågor

-      ekonomiska skillnader (t.ex. skillnader på arbetsmarknaden och lönenivå)

EU-kommissionen avser att investera mer än 10 miljarder euro från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI) under 2014-2020 för att hjälpa undanröja dessa hinder.

Bakgrund

Samrådet ingick i en större gränsöverskridande undersökning som innehöll även följande satsningar:

-      En vetenskaplig studie om att undanröja juridiska och administrativa hinder i EU:s gränsregioner. Studien inleddes i juli 2015 och det slutliga resultatet ska vara klart i början av 2017. Här kommer alla gränshinder att redovisas tillsammans med möjliga lösningar, fallstudier för utvalda politikområden och rekommendationer för framtida arbete.

-      En serie workshoppar för föreningar, utbildningsinstitutioner, företagare och andra. Den första workshoppen ägde rum i början av september 2015.

Läs hela rapporten

Läs mer om den gränsöverskridande undersökningen

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS