Hur kan vi undanröja hindren för gränsöverskridande samarbete?

2016-04-11

Med anledning av Europeiska samarbetsdagen och 25-årsjubileet för Interreg,  EU:s program för territoriellt samarbete, i september 2015 lanserade kommissionen ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns. Resultaten har nu offentliggjorts.

Totalt 623 svar lämnades in till EU-kommissionen. Respondenterna uppmuntrades inte bara att identifiera de hinder som försvårar samarbetet över gränserna och underminerar den ekonomiska potentialen i EU:s gränsregioner, utan ombads också att komma med förslag till lösningar. De inkomna förslagen har sammanställts i den rapport som EU-kommissionen nu presenterat.

Fem stora hinder lyftes fram:

-      juridiska och administrativa hinder (t.ex. skillnader i pensions- och skattesystem)

-      språkhinder

-      brist i integrerade infrastruktur- och kollektivtrafiksystem

-      brist i samarbete mellan offentliga myndigheter kring gränsöverskridande frågor

-      ekonomiska skillnader (t.ex. skillnader på arbetsmarknaden och lönenivå)

EU-kommissionen avser att investera mer än 10 miljarder euro från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI) under 2014-2020 för att hjälpa undanröja dessa hinder.

Bakgrund

Samrådet ingick i en större gränsöverskridande undersökning som innehöll även följande satsningar:

-      En vetenskaplig studie om att undanröja juridiska och administrativa hinder i EU:s gränsregioner. Studien inleddes i juli 2015 och det slutliga resultatet ska vara klart i början av 2017. Här kommer alla gränshinder att redovisas tillsammans med möjliga lösningar, fallstudier för utvalda politikområden och rekommendationer för framtida arbete.

-      En serie workshoppar för föreningar, utbildningsinstitutioner, företagare och andra. Den första workshoppen ägde rum i början av september 2015.

Läs hela rapporten

Läs mer om den gränsöverskridande undersökningen

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS