Hur kan vi undanröja hindren för gränsöverskridande samarbete?

2016-04-11

Med anledning av Europeiska samarbetsdagen och 25-årsjubileet för Interreg,  EU:s program för territoriellt samarbete, i september 2015 lanserade kommissionen ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns. Resultaten har nu offentliggjorts.

Totalt 623 svar lämnades in till EU-kommissionen. Respondenterna uppmuntrades inte bara att identifiera de hinder som försvårar samarbetet över gränserna och underminerar den ekonomiska potentialen i EU:s gränsregioner, utan ombads också att komma med förslag till lösningar. De inkomna förslagen har sammanställts i den rapport som EU-kommissionen nu presenterat.

Fem stora hinder lyftes fram:

-      juridiska och administrativa hinder (t.ex. skillnader i pensions- och skattesystem)

-      språkhinder

-      brist i integrerade infrastruktur- och kollektivtrafiksystem

-      brist i samarbete mellan offentliga myndigheter kring gränsöverskridande frågor

-      ekonomiska skillnader (t.ex. skillnader på arbetsmarknaden och lönenivå)

EU-kommissionen avser att investera mer än 10 miljarder euro från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI) under 2014-2020 för att hjälpa undanröja dessa hinder.

Bakgrund

Samrådet ingick i en större gränsöverskridande undersökning som innehöll även följande satsningar:

-      En vetenskaplig studie om att undanröja juridiska och administrativa hinder i EU:s gränsregioner. Studien inleddes i juli 2015 och det slutliga resultatet ska vara klart i början av 2017. Här kommer alla gränshinder att redovisas tillsammans med möjliga lösningar, fallstudier för utvalda politikområden och rekommendationer för framtida arbete.

-      En serie workshoppar för föreningar, utbildningsinstitutioner, företagare och andra. Den första workshoppen ägde rum i början av september 2015.

Läs hela rapporten

Läs mer om den gränsöverskridande undersökningen

/Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS