Arctic Shorts: kortfilmskväll

2018-12-05

Under kortfilmskvällen Arctic Shorts den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation. Arctic Shorts var en del av den årliga konferensen Arctic Futures Symposium som likaså arrangeras av International Polar Foundation. Tanken med Arctic Shorts var att i år även belysa sociala och kulturella frågor som viktiga näringar för regional utveckling i Arktis. Årets tema var Youth, varvid filmerna porträtterade unga människors liv i Arktis från olika perspektiv. Efter filmvisningen hölls en kort paneldiskussion tillsammans med två av filmskaparna, Anne Lalja Utsi från samiska filminstitutet och Martha Otte från Tromsö internationella filmfestivalen.

Den 27 november arrangerades för första gången Arctic Shorts i Bryssel som en del av Arctic Futures Symposium som organiseras av The Polar Foundation tillsammans med de arktiska partnerregionerna däribland North Sweden. Inför en fullsatt biosalong med plats för cirka 350 personer visades nio kortfilmer med temat ”ungdom” som på olika sätt belyste hur det är att vara ung i Arktis. Filmerna utspelade sig i olika arktiska regioner i Norge, Kanada, Färöarna, Island, Sverige och Grönland och berörde ämnen såsom historiskt förtryck av ursprungsbefolkningar, klimat, humor, sexuell identitet, politik, identitetssökande, glesbygd samt vänskap.

Filmen Vulkan var bidraget från norra Sverige

Det svenska bidraget var filmen Vulkan, som erhållit stöd från Film Västerbotten och är skapad av Ann Holmberg. Vulkan handlar om en ung flicka som letar efter svaret på livets mening och de stora livsfrågorna. Då huvudkaraktären befinner sig i Kiruna handlar filmen om vad människorna hon möter i samhället reflekterar kring och vad de anser är viktigt för dem. Dialogerna i filmen är baserade på riktiga samtal med människor som bor i Kiruna.

Kvällens program

Arctic Shorts modererades av Olivier Malvoisin från international Polar Foundation och inleddes av Alan Bowman som är biträdande chef för Kanadas representation för EU och Marie-Anne Coninsx, EU:s arktiska ambassadör. Marie-Anne Coninsx betonade vikten av främjandet av kulturen för att regional utveckling ska gå framåt i Arktis. Hon poängterade även vikten av att respektera invånarna i Arktis och lära av deras förhållningssätt till naturen samt ursprungsbefolkningarnas traditioner och kulturella yttringar. 

Arctic Shorts 1.2

Marie-Anne Coninsx, EU:s arktiska ambassadör

Efter filmvisningen följde en paneldiskussion, tillsammans med filmskaparna Asinnajag regissör av ”Three Thousand” och Sakaris Stórá, regissören av filmen ”Summer Night”. De berättade om själva skapandeprocessen av filmerna och framhöll att film som kulturform är ett medel för att sprida kunskap om en viss plats med tillhörande kultur och historiebakgrunden hos människorna som bor där. Paneldiskussionen modererades av Anne Lalja Utsi från samiska filminstitutet och avslutades med frågor från publiken.

xsdfsdf

Paneldiskussion om filmskapande i Arktis

 

Läs mer:

Arctic Futures Symposium

The international Polar Foundation

/ Stina Skoglöf

Nyheter på området

 • Förkovra dig om EU-valet innan det är dags den 26 maj

  2019-04-24

  Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

 • Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

  2019-04-17

  Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

 • EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

  2019-04-10

  EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

 • Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

  2019-04-08

  Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

 • Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

  2019-03-26

  Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av migranter högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av migranter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS