Barentssamarbetet fyller 20 år

2013-06-11

I år är det 20 år sedan Barentssamarbetet startade. Det uppmärksammade Barents regionråd med ett möte tillsammans med statsministermötes den 3-4 juni med diskussioner om framtiden för samarbetet.

130612 Barents Sven Erik Östberg

Norrbottens Landshövding Sven-Erik Österberg representerade det Norrbottniska ordförandeskapet i regionrådet  och Sveriges utrikesminister Carl Bildt representerade Sverige under mötet som hölls i Norska Kirkenes.

Vid mötet i Kirkenes undertecknades Kirkenesdeklarationen som är
ett långsiktigt avtal för fortsatt samarbete mellan länderna. Barents regionråd antog också ett regionalt samarbetsprogram för 2014-2018.

I strategierna framförs vikten av rörlighet mellan länderna för invånarna och samverkan för ekonomisk tillväxt.

Sven-Erik Österberg poängterade i sitt anförande vikten av fungerande transporter och framförallt tvärflygförbindelser i Barentsregionen, för att utveckla näringslivet och samarbetet i regionen.

Under Barents Summit som var ett ministermöte där förutom Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Statsministrarna från Norge, Ryssland, Finland samt Island och Danmarks utrikesminister, även EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som också är kommissionär med ansvar för transportfrågor medverkade.

Läs mer om konferensen
Mer information hittar du på Barentsrådets hemsida

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS