Dags att tycka till om Östersjöprogrammet 2014-2020

2014-02-04

Ett öppet samråd hålls för Östersjöprogrammet 2014-2020 samt tillhörande miljöbedömning. Synpunkter ska vara inlämnade senast 28:e mars.

Östersjöprogrammet har till uppgift att stärka samarbeten i Östersjöregionen mellan EU-länderna Danmark, Estland, Finnland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige samt partnerländerna Vitryssland, Norge och Ryssland. Utkastet till programmet har blivit godkänt av en samarbetskommitté bestående av länderna. Synpunkter eftersöks även för programmets miljöbedömning.

Programmet är inriktat på fyra prioriterade områden:
Optimal innovationskapacitet,
Effektivt användande av naturresurser,
Hållbara transporter,
Att stärka den institutionella kapaciteten.

Syftet med det öppna samrådet är att undersöka om det finns några luckor eller oklarheter i programmet.  

Berör
Experter inom området samt allmänheten

Övrigt
Läs mer om hur du deltar

För intresserade aktörer finns möjlighet att diskutera kring framtida transnationella projekt och lösningar kopplade till Östersjöregionen, Nordsjöregionen och Norra Periferin när Tillväxtverkets internationella avdelning bjuder in till seminarie den 25 mars i Stockholm. Läs mer om seminariet här.

Deadline
2014-03-28

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS