Dags att tycka till om Östersjöprogrammet 2014-2020

2014-02-04

Ett öppet samråd hålls för Östersjöprogrammet 2014-2020 samt tillhörande miljöbedömning. Synpunkter ska vara inlämnade senast 28:e mars.

Östersjöprogrammet har till uppgift att stärka samarbeten i Östersjöregionen mellan EU-länderna Danmark, Estland, Finnland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige samt partnerländerna Vitryssland, Norge och Ryssland. Utkastet till programmet har blivit godkänt av en samarbetskommitté bestående av länderna. Synpunkter eftersöks även för programmets miljöbedömning.

Programmet är inriktat på fyra prioriterade områden:
Optimal innovationskapacitet,
Effektivt användande av naturresurser,
Hållbara transporter,
Att stärka den institutionella kapaciteten.

Syftet med det öppna samrådet är att undersöka om det finns några luckor eller oklarheter i programmet.  

Berör
Experter inom området samt allmänheten

Övrigt
Läs mer om hur du deltar

För intresserade aktörer finns möjlighet att diskutera kring framtida transnationella projekt och lösningar kopplade till Östersjöregionen, Nordsjöregionen och Norra Periferin när Tillväxtverkets internationella avdelning bjuder in till seminarie den 25 mars i Stockholm. Läs mer om seminariet här.

Deadline
2014-03-28

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS