Dags att tycka till om Östersjöprogrammet 2014-2020

2014-02-04

Ett öppet samråd hålls för Östersjöprogrammet 2014-2020 samt tillhörande miljöbedömning. Synpunkter ska vara inlämnade senast 28:e mars.

Östersjöprogrammet har till uppgift att stärka samarbeten i Östersjöregionen mellan EU-länderna Danmark, Estland, Finnland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige samt partnerländerna Vitryssland, Norge och Ryssland. Utkastet till programmet har blivit godkänt av en samarbetskommitté bestående av länderna. Synpunkter eftersöks även för programmets miljöbedömning.

Programmet är inriktat på fyra prioriterade områden:
Optimal innovationskapacitet,
Effektivt användande av naturresurser,
Hållbara transporter,
Att stärka den institutionella kapaciteten.

Syftet med det öppna samrådet är att undersöka om det finns några luckor eller oklarheter i programmet.  

Berör
Experter inom området samt allmänheten

Övrigt
Läs mer om hur du deltar

För intresserade aktörer finns möjlighet att diskutera kring framtida transnationella projekt och lösningar kopplade till Östersjöregionen, Nordsjöregionen och Norra Periferin när Tillväxtverkets internationella avdelning bjuder in till seminarie den 25 mars i Stockholm. Läs mer om seminariet här.

Deadline
2014-03-28

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS