Europaforum Norra Sverige och NSPA tog sats inför 2014-2020

2013-10-29

Den 23-25 oktober arrangerades Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated Areas forum i Umeå och lockade ca 300 deltagare från norra Sverige, norra Norge och östra och norra Finland. Ett nytt positionspaper antogs av EFNS om de pågående budgetförhandlingarna om att gleshetsbonusen bör kunna användas till infrastruktursatsningar inom bredband, gods- och persontransporter i norra Sverige. NSPA kom även överens om ett gemensamt dokument, som arbetats fram av North Sweden, om att etablera ett "Smart Regions" för glesbefolkade regioner i Europa, motsvarande den plattform som finns för Smart Cities inom EU.

131106 efsn invigning

Mellan 23-24 oktober anordnades Europaforum Norra Sverige (EFNS) för 19:e gången i ordningen. EFNS samarbetade denna gång med vårt nordiska regionsamarbete Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och NSPA- forumet arrangerades 24-25 oktober i direkt anslutning med EFNS konferensen och där en gemensam del organiserades i konferensprogrammen. EU:s fonder, prioriteringar och möjligheter diskuterades när politiker och tjänstemän kraftsamlade och utbyte kunskaper inför EUs budgetperiod 2014-2020. Ca 300 deltagare deltog under dagarna och delen för EFNS webbsändes även där drygt 200 personer följde konferensen via internet.

Ordförande för EFNS och politisk representant i NSPA, Erik Bergqvist (s) invigde konferensdagarna, och hälsade välkommen till Västerbotten. Inledningen följde med en redogörelse över EU-samarbetets historia från författaren och journalisten Annika Ström Melin.

131106 dorota-kalina-zaliwska

Konferensen bjöd på nyckeltalare från EU-kommissionen, EU-parlamentet, OECD, svenska regeringen, North Sweden och många fler.  

EU-kommissionen vill lyssna på norra Europas synpunkter
Dorota Kalina Zaliwska, enhetschef från EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, som betonade vikten av smart specialisering och att man måste prioritera strategiskt vad man ska satsa på och utveckla i sin region för att få ut det mesta av resurserna och öka tillväxten.

- Även om ni i norr är bra och framstående inom vissa områden jämfört med andra delar av EU är det viktigt att ni ser till er egen ambition och potential och blir ännu bättre. Det är utmaningen för er, sade Zaliwska.

EUs fonder och program - hänger det ihop?
131106_Mikael nspaMikael Janson, North Sweden tillsammans med Therese Ryndal, internationell strateg på Region Västerbotten gav deltagarna en överskådlig bild av den meny av olika fonder och program som EU:s långtidsbudget möjliggör.

Höjd konkurrenskraft genom smartare specialisering är något Mikael Jansson gärna ser att regionerna blir än bättre på.

- Regionerna bör fundera på vad man gör bra och hur man kan använda de möjligheter vi har till att bli ännu bättre.

EUs transportsystemet i den nordliga dimensionen
Alain Baron, Sektorsansvarig för NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) på Europeiska kommissionen, DG Move, presenterade möjligheterna att via EU:s finansieringsinstrument TEN-T/CEF och NDPTL, stärka transportsystemet i den nordliga dimensionen av EU.

Europaparlamentariker Jens Nilsson (s) var också på plats och pratade om sitt arbete i utskottet för regionalpolitik och om vikten av att vi i norra Europa är aktiva internationellt men även nationellt mot vår egen regering. Abel Schumann från OECD presenterade en beskrivning av NSPA-området och pekade på en skillnad när det kommer till forskning och innovation.

- Ni i norr spenderar mer på forskning och innovation i genomsnitt per person än andra delar av Europa, men ni har lägre antal registrerade patent per person vilket visar på ett glapp, menade Schumann.

Övriga talare var bland andra Jan Björinge, vd för Kulturhuvudstadsåret, som berättade om Umeå som är kulturhuvudstad i EU 2014, Jonas Eriksson, nationalekonom och forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier samt Viktor Johnsson, politisk sakkunnig från Näringsdepartementet. Det anordnades också workshops inom områdena innovation och smart specialisering, inkluderande tillväxt och kompetensförsörjning, samt koldioxidsnål ekonomi.

EFNS avslutades med att Åsa Möller (m), vice ordförande i EFNS, hälsade samtliga deltagare välkomna till nästa EFNS i Sundsvall den 21 februari 2014.

EFNS är ett politiskt nätverk mellan de fyra nordligaste länen, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län. NSPA är ett nätverk likt EFNS där norra Sverige, norra Norge och östra och norra Finland samarbetar.

131106 bk mona och mårten

Läs mer om EFNS, ta del av samtliga talares presentationer och minnesanteckningar

Läs om NSPA-nätverket här på deras hemsida

Europaforum Norra Sveriges inspel till slutförhandlingarna

NSPA:s synpunkter på EU-kommissionens initiativet kring Smart Cities och Smart Regions inom Horisiont 2020

/MB

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS