Europaforum Norra Sverige och NSPA tog sats inför 2014-2020

2013-10-29

Den 23-25 oktober arrangerades Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated Areas forum i Umeå och lockade ca 300 deltagare från norra Sverige, norra Norge och östra och norra Finland. Ett nytt positionspaper antogs av EFNS om de pågående budgetförhandlingarna om att gleshetsbonusen bör kunna användas till infrastruktursatsningar inom bredband, gods- och persontransporter i norra Sverige. NSPA kom även överens om ett gemensamt dokument, som arbetats fram av North Sweden, om att etablera ett "Smart Regions" för glesbefolkade regioner i Europa, motsvarande den plattform som finns för Smart Cities inom EU.

131106 efsn invigning

Mellan 23-24 oktober anordnades Europaforum Norra Sverige (EFNS) för 19:e gången i ordningen. EFNS samarbetade denna gång med vårt nordiska regionsamarbete Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och NSPA- forumet arrangerades 24-25 oktober i direkt anslutning med EFNS konferensen och där en gemensam del organiserades i konferensprogrammen. EU:s fonder, prioriteringar och möjligheter diskuterades när politiker och tjänstemän kraftsamlade och utbyte kunskaper inför EUs budgetperiod 2014-2020. Ca 300 deltagare deltog under dagarna och delen för EFNS webbsändes även där drygt 200 personer följde konferensen via internet.

Ordförande för EFNS och politisk representant i NSPA, Erik Bergqvist (s) invigde konferensdagarna, och hälsade välkommen till Västerbotten. Inledningen följde med en redogörelse över EU-samarbetets historia från författaren och journalisten Annika Ström Melin.

131106 dorota-kalina-zaliwska

Konferensen bjöd på nyckeltalare från EU-kommissionen, EU-parlamentet, OECD, svenska regeringen, North Sweden och många fler.  

EU-kommissionen vill lyssna på norra Europas synpunkter
Dorota Kalina Zaliwska, enhetschef från EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, som betonade vikten av smart specialisering och att man måste prioritera strategiskt vad man ska satsa på och utveckla i sin region för att få ut det mesta av resurserna och öka tillväxten.

- Även om ni i norr är bra och framstående inom vissa områden jämfört med andra delar av EU är det viktigt att ni ser till er egen ambition och potential och blir ännu bättre. Det är utmaningen för er, sade Zaliwska.

EUs fonder och program - hänger det ihop?
131106_Mikael nspaMikael Janson, North Sweden tillsammans med Therese Ryndal, internationell strateg på Region Västerbotten gav deltagarna en överskådlig bild av den meny av olika fonder och program som EU:s långtidsbudget möjliggör.

Höjd konkurrenskraft genom smartare specialisering är något Mikael Jansson gärna ser att regionerna blir än bättre på.

- Regionerna bör fundera på vad man gör bra och hur man kan använda de möjligheter vi har till att bli ännu bättre.

EUs transportsystemet i den nordliga dimensionen
Alain Baron, Sektorsansvarig för NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) på Europeiska kommissionen, DG Move, presenterade möjligheterna att via EU:s finansieringsinstrument TEN-T/CEF och NDPTL, stärka transportsystemet i den nordliga dimensionen av EU.

Europaparlamentariker Jens Nilsson (s) var också på plats och pratade om sitt arbete i utskottet för regionalpolitik och om vikten av att vi i norra Europa är aktiva internationellt men även nationellt mot vår egen regering. Abel Schumann från OECD presenterade en beskrivning av NSPA-området och pekade på en skillnad när det kommer till forskning och innovation.

- Ni i norr spenderar mer på forskning och innovation i genomsnitt per person än andra delar av Europa, men ni har lägre antal registrerade patent per person vilket visar på ett glapp, menade Schumann.

Övriga talare var bland andra Jan Björinge, vd för Kulturhuvudstadsåret, som berättade om Umeå som är kulturhuvudstad i EU 2014, Jonas Eriksson, nationalekonom och forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier samt Viktor Johnsson, politisk sakkunnig från Näringsdepartementet. Det anordnades också workshops inom områdena innovation och smart specialisering, inkluderande tillväxt och kompetensförsörjning, samt koldioxidsnål ekonomi.

EFNS avslutades med att Åsa Möller (m), vice ordförande i EFNS, hälsade samtliga deltagare välkomna till nästa EFNS i Sundsvall den 21 februari 2014.

EFNS är ett politiskt nätverk mellan de fyra nordligaste länen, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län. NSPA är ett nätverk likt EFNS där norra Sverige, norra Norge och östra och norra Finland samarbetar.

131106 bk mona och mårten

Läs mer om EFNS, ta del av samtliga talares presentationer och minnesanteckningar

Läs om NSPA-nätverket här på deras hemsida

Europaforum Norra Sveriges inspel till slutförhandlingarna

NSPA:s synpunkter på EU-kommissionens initiativet kring Smart Cities och Smart Regions inom Horisiont 2020

/MB

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS