Europaforum Norra Sverige och NSPA tog sats inför 2014-2020

2013-10-29

Den 23-25 oktober arrangerades Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated Areas forum i Umeå och lockade ca 300 deltagare från norra Sverige, norra Norge och östra och norra Finland. Ett nytt positionspaper antogs av EFNS om de pågående budgetförhandlingarna om att gleshetsbonusen bör kunna användas till infrastruktursatsningar inom bredband, gods- och persontransporter i norra Sverige. NSPA kom även överens om ett gemensamt dokument, som arbetats fram av North Sweden, om att etablera ett "Smart Regions" för glesbefolkade regioner i Europa, motsvarande den plattform som finns för Smart Cities inom EU.

131106 efsn invigning

Mellan 23-24 oktober anordnades Europaforum Norra Sverige (EFNS) för 19:e gången i ordningen. EFNS samarbetade denna gång med vårt nordiska regionsamarbete Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och NSPA- forumet arrangerades 24-25 oktober i direkt anslutning med EFNS konferensen och där en gemensam del organiserades i konferensprogrammen. EU:s fonder, prioriteringar och möjligheter diskuterades när politiker och tjänstemän kraftsamlade och utbyte kunskaper inför EUs budgetperiod 2014-2020. Ca 300 deltagare deltog under dagarna och delen för EFNS webbsändes även där drygt 200 personer följde konferensen via internet.

Ordförande för EFNS och politisk representant i NSPA, Erik Bergqvist (s) invigde konferensdagarna, och hälsade välkommen till Västerbotten. Inledningen följde med en redogörelse över EU-samarbetets historia från författaren och journalisten Annika Ström Melin.

131106 dorota-kalina-zaliwska

Konferensen bjöd på nyckeltalare från EU-kommissionen, EU-parlamentet, OECD, svenska regeringen, North Sweden och många fler.  

EU-kommissionen vill lyssna på norra Europas synpunkter
Dorota Kalina Zaliwska, enhetschef från EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, som betonade vikten av smart specialisering och att man måste prioritera strategiskt vad man ska satsa på och utveckla i sin region för att få ut det mesta av resurserna och öka tillväxten.

- Även om ni i norr är bra och framstående inom vissa områden jämfört med andra delar av EU är det viktigt att ni ser till er egen ambition och potential och blir ännu bättre. Det är utmaningen för er, sade Zaliwska.

EUs fonder och program - hänger det ihop?
131106_Mikael nspaMikael Janson, North Sweden tillsammans med Therese Ryndal, internationell strateg på Region Västerbotten gav deltagarna en överskådlig bild av den meny av olika fonder och program som EU:s långtidsbudget möjliggör.

Höjd konkurrenskraft genom smartare specialisering är något Mikael Jansson gärna ser att regionerna blir än bättre på.

- Regionerna bör fundera på vad man gör bra och hur man kan använda de möjligheter vi har till att bli ännu bättre.

EUs transportsystemet i den nordliga dimensionen
Alain Baron, Sektorsansvarig för NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) på Europeiska kommissionen, DG Move, presenterade möjligheterna att via EU:s finansieringsinstrument TEN-T/CEF och NDPTL, stärka transportsystemet i den nordliga dimensionen av EU.

Europaparlamentariker Jens Nilsson (s) var också på plats och pratade om sitt arbete i utskottet för regionalpolitik och om vikten av att vi i norra Europa är aktiva internationellt men även nationellt mot vår egen regering. Abel Schumann från OECD presenterade en beskrivning av NSPA-området och pekade på en skillnad när det kommer till forskning och innovation.

- Ni i norr spenderar mer på forskning och innovation i genomsnitt per person än andra delar av Europa, men ni har lägre antal registrerade patent per person vilket visar på ett glapp, menade Schumann.

Övriga talare var bland andra Jan Björinge, vd för Kulturhuvudstadsåret, som berättade om Umeå som är kulturhuvudstad i EU 2014, Jonas Eriksson, nationalekonom och forskare på Svenska Institutet för Europapolitiska Studier samt Viktor Johnsson, politisk sakkunnig från Näringsdepartementet. Det anordnades också workshops inom områdena innovation och smart specialisering, inkluderande tillväxt och kompetensförsörjning, samt koldioxidsnål ekonomi.

EFNS avslutades med att Åsa Möller (m), vice ordförande i EFNS, hälsade samtliga deltagare välkomna till nästa EFNS i Sundsvall den 21 februari 2014.

EFNS är ett politiskt nätverk mellan de fyra nordligaste länen, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län. NSPA är ett nätverk likt EFNS där norra Sverige, norra Norge och östra och norra Finland samarbetar.

131106 bk mona och mårten

Läs mer om EFNS, ta del av samtliga talares presentationer och minnesanteckningar

Läs om NSPA-nätverket här på deras hemsida

Europaforum Norra Sveriges inspel till slutförhandlingarna

NSPA:s synpunkter på EU-kommissionens initiativet kring Smart Cities och Smart Regions inom Horisiont 2020

/MB

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS