EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn besöker riksdagen

2012-09-21

EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn, besökte riksdagen under måndagen den 17 september och deltog i finansutskottets öppna utfrågning. Rehns huvudområde som kommissionär är ekonomiska och monetära frågor och under besöket talade han just om EU:s vision av den ekonomiska och monetära unionens framtid.

Den senaste tidens ekonomiska kris har slagit hårt på samordningen kring hur man ska kunna förebygga kriser inom den europeiska unionen. Till följd av detta har EU-kommissionen sammanställt en rapport, "Mot en verklig ekonomisk och monetär union", i samråd med Eurogruppen, EU-rådet och den Europeiska centralbanken (ECB). Rehn yrkade på att en föreslagen bankunion och gemensam tillsynsmekanism ska kunna säkerhetsställa bankernas hantering av förluster utan att hamna i konkurs. Den senaste tiden har bankväsendets verksamhet i Europa rört sig till stor del över gränserna samtidigt som tillsynen har förblivit nationell. Detta har inneburit en stor risk för bankkriser i en ekonomisk och monetär union som till stor del är uppluckrad och inte fullständigt finansiellt integrerad. Rehn hävdar att genom att sammanföra tillsynen av eurozonens banker via ECB ska man kunna förebygga ekonomiska kriser mer effektivt. ECB:s tillsyn planeras att träda i kraft redan i januari nästa år för alla EMU-länder och är även öppen för samarbete för övriga EU-länder.

Olli Rehn pressbild Europa eu redigerad kopiera

Läs mer om den gemensamma tillsynen i eurozonen 

Information från EU-kommissionens hemsida om besöket 

 

Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS