EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn besöker riksdagen

2012-09-21

EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn, besökte riksdagen under måndagen den 17 september och deltog i finansutskottets öppna utfrågning. Rehns huvudområde som kommissionär är ekonomiska och monetära frågor och under besöket talade han just om EU:s vision av den ekonomiska och monetära unionens framtid.

Den senaste tidens ekonomiska kris har slagit hårt på samordningen kring hur man ska kunna förebygga kriser inom den europeiska unionen. Till följd av detta har EU-kommissionen sammanställt en rapport, "Mot en verklig ekonomisk och monetär union", i samråd med Eurogruppen, EU-rådet och den Europeiska centralbanken (ECB). Rehn yrkade på att en föreslagen bankunion och gemensam tillsynsmekanism ska kunna säkerhetsställa bankernas hantering av förluster utan att hamna i konkurs. Den senaste tiden har bankväsendets verksamhet i Europa rört sig till stor del över gränserna samtidigt som tillsynen har förblivit nationell. Detta har inneburit en stor risk för bankkriser i en ekonomisk och monetär union som till stor del är uppluckrad och inte fullständigt finansiellt integrerad. Rehn hävdar att genom att sammanföra tillsynen av eurozonens banker via ECB ska man kunna förebygga ekonomiska kriser mer effektivt. ECB:s tillsyn planeras att träda i kraft redan i januari nästa år för alla EMU-länder och är även öppen för samarbete för övriga EU-länder.

Olli Rehn pressbild Europa eu redigerad kopiera

Läs mer om den gemensamma tillsynen i eurozonen 

Information från EU-kommissionens hemsida om besöket 

 

Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS