EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn besöker riksdagen

2012-09-21

EU-kommissionens vice ordförande Olli Rehn, besökte riksdagen under måndagen den 17 september och deltog i finansutskottets öppna utfrågning. Rehns huvudområde som kommissionär är ekonomiska och monetära frågor och under besöket talade han just om EU:s vision av den ekonomiska och monetära unionens framtid.

Den senaste tidens ekonomiska kris har slagit hårt på samordningen kring hur man ska kunna förebygga kriser inom den europeiska unionen. Till följd av detta har EU-kommissionen sammanställt en rapport, "Mot en verklig ekonomisk och monetär union", i samråd med Eurogruppen, EU-rådet och den Europeiska centralbanken (ECB). Rehn yrkade på att en föreslagen bankunion och gemensam tillsynsmekanism ska kunna säkerhetsställa bankernas hantering av förluster utan att hamna i konkurs. Den senaste tiden har bankväsendets verksamhet i Europa rört sig till stor del över gränserna samtidigt som tillsynen har förblivit nationell. Detta har inneburit en stor risk för bankkriser i en ekonomisk och monetär union som till stor del är uppluckrad och inte fullständigt finansiellt integrerad. Rehn hävdar att genom att sammanföra tillsynen av eurozonens banker via ECB ska man kunna förebygga ekonomiska kriser mer effektivt. ECB:s tillsyn planeras att träda i kraft redan i januari nästa år för alla EMU-länder och är även öppen för samarbete för övriga EU-länder.

Olli Rehn pressbild Europa eu redigerad kopiera

Läs mer om den gemensamma tillsynen i eurozonen 

Information från EU-kommissionens hemsida om besöket 

 

Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS