EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

2018-09-24

Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

Den av EU-kommissionen föreslagna privata pensionslösningen, som kommer att kallas Pan-European Personal Pension Product (PEPP), är frivillig och ger arbetstagare möjlighet att avsätta pensionspengar och är skattemässigt förmånligt. Sophie in ’t Veld, nederländsk ledamot i Europaparlamentet menar att den nya pensionsformen kommer att vara en produkt som folk kan lita på. Hon menar vidare att produkten har en klart fastställd information som ska ges ut, samt obligatorisk rådgivning så att den som väljer att pensionsspara i denna lösning vet vad som kan förväntas.

Dialog med ministerrådet och EU-kommissionen

Europaparlamentet förespråkar i en rekommendation till ministerrådet att den nya pensionsprodukten bör få en förmånlig beskattning i medlemsländerna för att locka sparare. När människor ska välja privata pensionslösningar är skatteincitamenten centrala.

Vad händer härnäst?

Antingen kan länderna enas om en gemensam skattelättnad för PEPP vilket kräver enhällighet bland medlemsländerna, eller så ger varje land PEPP samma förmånliga skattebehandling som andra nationella pensionsprodukter. Nästa steg i processen är att inleda förhandlingar tillsammans med kommissionen och ministerrådet för att nå en överenskommelse om PEPP. Beslut förväntas tas i oktober.

Här kan du följa ärendet från förslag till beslut

Europaparlamentets analys av PEPP

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS