EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

2018-09-24

Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

Den av EU-kommissionen föreslagna privata pensionslösningen, som kommer att kallas Pan-European Personal Pension Product (PEPP), är frivillig och ger arbetstagare möjlighet att avsätta pensionspengar och är skattemässigt förmånligt. Sophie in ’t Veld, nederländsk ledamot i Europaparlamentet menar att den nya pensionsformen kommer att vara en produkt som folk kan lita på. Hon menar vidare att produkten har en klart fastställd information som ska ges ut, samt obligatorisk rådgivning så att den som väljer att pensionsspara i denna lösning vet vad som kan förväntas.

Dialog med ministerrådet och EU-kommissionen

Europaparlamentet förespråkar i en rekommendation till ministerrådet att den nya pensionsprodukten bör få en förmånlig beskattning i medlemsländerna för att locka sparare. När människor ska välja privata pensionslösningar är skatteincitamenten centrala.

Vad händer härnäst?

Antingen kan länderna enas om en gemensam skattelättnad för PEPP vilket kräver enhällighet bland medlemsländerna, eller så ger varje land PEPP samma förmånliga skattebehandling som andra nationella pensionsprodukter. Nästa steg i processen är att inleda förhandlingar tillsammans med kommissionen och ministerrådet för att nå en överenskommelse om PEPP. Beslut förväntas tas i oktober.

Här kan du följa ärendet från förslag till beslut

Europaparlamentets analys av PEPP

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS