EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

2018-09-24

Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

Den av EU-kommissionen föreslagna privata pensionslösningen, som kommer att kallas Pan-European Personal Pension Product (PEPP), är frivillig och ger arbetstagare möjlighet att avsätta pensionspengar och är skattemässigt förmånligt. Sophie in ’t Veld, nederländsk ledamot i Europaparlamentet menar att den nya pensionsformen kommer att vara en produkt som folk kan lita på. Hon menar vidare att produkten har en klart fastställd information som ska ges ut, samt obligatorisk rådgivning så att den som väljer att pensionsspara i denna lösning vet vad som kan förväntas.

Dialog med ministerrådet och EU-kommissionen

Europaparlamentet förespråkar i en rekommendation till ministerrådet att den nya pensionsprodukten bör få en förmånlig beskattning i medlemsländerna för att locka sparare. När människor ska välja privata pensionslösningar är skatteincitamenten centrala.

Vad händer härnäst?

Antingen kan länderna enas om en gemensam skattelättnad för PEPP vilket kräver enhällighet bland medlemsländerna, eller så ger varje land PEPP samma förmånliga skattebehandling som andra nationella pensionsprodukter. Nästa steg i processen är att inleda förhandlingar tillsammans med kommissionen och ministerrådet för att nå en överenskommelse om PEPP. Beslut förväntas tas i oktober.

Här kan du följa ärendet från förslag till beslut

Europaparlamentets analys av PEPP

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS