EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

2019-04-10

EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

North Sweden publicerade tidigare i år en artikel om Erasmus+ programmets framgångar och EU-kommissionens förslag på ökade budgetanslag i den kommandet EU-budgeten för tidsperioden 2021–2027. I EU-kommissionens förslag skulle den nya budgeten bland annat få en tillökning med en dubblerad summa av den nuvarande budgeten. Läs artikeln här.

Europaparlamentet vill öka Eramus+ budget trefaldigt

Efter att Europaparlamentet röstat om EU-kommissionens förslag den 28 mars står det klart att en stor majoritet av ledamöterna vill se en ökad budget till en tre gånger så stor summa som EU-kommissionens nuvarande förslaget på 30 miljoner euro för tidsperioden 2021–2027. Det var 527 parlamentsledamöter som röstade för, 30 emot med 48 nedlagda röster. 

Efterfrågar ramverk som inkluderar socioekonomiskt missgynnade grupper

“Our aim is to make the new Erasmus+ programe more user-friendly and inclusive, accessible and fair for all groups of young people and adults, regardless of their economic situation and other circumstances”, sade Europaparlamentets Erasmus+ rapportör Milan ZVER (EPP), under sammanträdesdebatten.

Europaparlamentet föreslår att EU-kommissionen och de nationella Erasmus-agenturerna ska arbeta fram ett ramverk som inkluderar fler personer från socioekonomiskt missgynnade förhållanden. Därtill har kommissionen på uppdrag av Europaparlamentet till år 2021 på sig att arbeta fram ett utkast till ett sådant ramverk. Likaså vill Europaparlamentet förändra den inrotade föreställningen om att Erasmus+ enbart riktar sig mot högskolestudenter, varvid man föreslår att programmet ska inkludera ett bredare spann av utbytesmöjligheter. Exempelvis till förmån för förskolepersonal, musikengagerade personer och idrottsverksamma personer som inte är inskrivna i högskolor.

Vad händer härnäst?

Europeiska unionens råd (även kallat ministerrådet i EU-lingo) kommer att inleda slutförhandlingar om Erasmus+ budgetförslaget med nästa Europaparlament efter att en ny konstellation EU-parlamentariker valts in i maj i år.

/Hannes Wigerfelt

Läs Europaparlamentets pressmeddelande från plenumsammanträdet här.

Nyheter på området

 • Förkovra dig om EU-valet innan det är dags den 26 maj

  2019-04-24

  Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

 • Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

  2019-04-17

  Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

 • EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

  2019-04-10

  EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

 • Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

  2019-04-08

  Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

 • Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

  2019-03-26

  Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av migranter högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av migranter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS