Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

2018-10-08

De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

Den 2 oktober godkände Europaparlamentet en ny lag för audiovisuella medietjänster. Den uppdaterade lagen kommer att gälla för programföretag, video-on-demand-tjänster och videodelningsplattformar som exempelvis Facebook, YouTube och Netflix. Det genomarbetade skyddet för barn och minderåriga som surfar på internet innebär att medietjänsterna ska se till att innehållet inte uppmuntrar till våld, hat och terrorism. De mest skadliga innehållen på internet såsom meningslöst våld och pornografi ska omfattas av särskilt stränga åtgärder. Förslaget föreslår att videodelningsplattformar blir ansvariga att snabbt reagera om en användare rapporterar innehållet som skadligt. Lagförslaget syftar inte till att införa en automatisk filtrering av innehåll på internet innan det laddas upp utan att    skapa plattformar med en mekanism som är öppen, användarvänlig och effektiv för att tillåta användare att rapportera eventuellt skadligt innehåll.

Kvantitativa regler för utbud och reklam

I ett försök att säkra den kulturella mångfalden inom den europeiska audivisuella sektorn bör katalogerna på onlineplattformar bestå av minst 30 % europeiska produktioner.

I den nya lagen inkluderas också regler för marknadsföring. Under dagtid då sändningstiden generellt är sämre i jämförelse med kvällstid får fler antal minuter bestå av reklam, mer precist 20 % reklam mellan klockslagen 06.00 - 18.00. Mellan klockan 18.00 till midnatt får enbart 20 % bestå av reklam vilket innebär färre antal minuter reklam under kvällsändningstid. 

Lagen innehåller också hårdare bestämmelser kring produktplaceringar och marknadsföring i barnprogram, samt en mekanism för att skydda barns personuppgifter för att säkerställa att dessa inte används för kommersiellt bruk, profilering eller riktad marknadsföring.

Nästa steg i processen

För att lagen ska kunna träda i kraft måste den formellt godkännas av medlemsländernas regeringar i Ministerrådet. Efter ett sådant godkännande har EU-länderna 21 månader på sig att integrera den nya lagen i nationella regler. 

Här kan du läsa mer om de nya reglerna

Här kan du följa ärendet i Europaparlamentets lagstiftningsdatabas

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS