Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

2018-10-08

De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

Den 2 oktober godkände Europaparlamentet en ny lag för audiovisuella medietjänster. Den uppdaterade lagen kommer att gälla för programföretag, video-on-demand-tjänster och videodelningsplattformar som exempelvis Facebook, YouTube och Netflix. Det genomarbetade skyddet för barn och minderåriga som surfar på internet innebär att medietjänsterna ska se till att innehållet inte uppmuntrar till våld, hat och terrorism. De mest skadliga innehållen på internet såsom meningslöst våld och pornografi ska omfattas av särskilt stränga åtgärder. Förslaget föreslår att videodelningsplattformar blir ansvariga att snabbt reagera om en användare rapporterar innehållet som skadligt. Lagförslaget syftar inte till att införa en automatisk filtrering av innehåll på internet innan det laddas upp utan att    skapa plattformar med en mekanism som är öppen, användarvänlig och effektiv för att tillåta användare att rapportera eventuellt skadligt innehåll.

Kvantitativa regler för utbud och reklam

I ett försök att säkra den kulturella mångfalden inom den europeiska audivisuella sektorn bör katalogerna på onlineplattformar bestå av minst 30 % europeiska produktioner.

I den nya lagen inkluderas också regler för marknadsföring. Under dagtid då sändningstiden generellt är sämre i jämförelse med kvällstid får fler antal minuter bestå av reklam, mer precist 20 % reklam mellan klockslagen 06.00 - 18.00. Mellan klockan 18.00 till midnatt får enbart 20 % bestå av reklam vilket innebär färre antal minuter reklam under kvällsändningstid. 

Lagen innehåller också hårdare bestämmelser kring produktplaceringar och marknadsföring i barnprogram, samt en mekanism för att skydda barns personuppgifter för att säkerställa att dessa inte används för kommersiellt bruk, profilering eller riktad marknadsföring.

Nästa steg i processen

För att lagen ska kunna träda i kraft måste den formellt godkännas av medlemsländernas regeringar i Ministerrådet. Efter ett sådant godkännande har EU-länderna 21 månader på sig att integrera den nya lagen i nationella regler. 

Här kan du läsa mer om de nya reglerna

Här kan du följa ärendet i Europaparlamentets lagstiftningsdatabas

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS