Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

2018-10-08

De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

Den 2 oktober godkände Europaparlamentet en ny lag för audiovisuella medietjänster. Den uppdaterade lagen kommer att gälla för programföretag, video-on-demand-tjänster och videodelningsplattformar som exempelvis Facebook, YouTube och Netflix. Det genomarbetade skyddet för barn och minderåriga som surfar på internet innebär att medietjänsterna ska se till att innehållet inte uppmuntrar till våld, hat och terrorism. De mest skadliga innehållen på internet såsom meningslöst våld och pornografi ska omfattas av särskilt stränga åtgärder. Förslaget föreslår att videodelningsplattformar blir ansvariga att snabbt reagera om en användare rapporterar innehållet som skadligt. Lagförslaget syftar inte till att införa en automatisk filtrering av innehåll på internet innan det laddas upp utan att    skapa plattformar med en mekanism som är öppen, användarvänlig och effektiv för att tillåta användare att rapportera eventuellt skadligt innehåll.

Kvantitativa regler för utbud och reklam

I ett försök att säkra den kulturella mångfalden inom den europeiska audivisuella sektorn bör katalogerna på onlineplattformar bestå av minst 30 % europeiska produktioner.

I den nya lagen inkluderas också regler för marknadsföring. Under dagtid då sändningstiden generellt är sämre i jämförelse med kvällstid får fler antal minuter bestå av reklam, mer precist 20 % reklam mellan klockslagen 06.00 - 18.00. Mellan klockan 18.00 till midnatt får enbart 20 % bestå av reklam vilket innebär färre antal minuter reklam under kvällsändningstid. 

Lagen innehåller också hårdare bestämmelser kring produktplaceringar och marknadsföring i barnprogram, samt en mekanism för att skydda barns personuppgifter för att säkerställa att dessa inte används för kommersiellt bruk, profilering eller riktad marknadsföring.

Nästa steg i processen

För att lagen ska kunna träda i kraft måste den formellt godkännas av medlemsländernas regeringar i Ministerrådet. Efter ett sådant godkännande har EU-länderna 21 månader på sig att integrera den nya lagen i nationella regler. 

Här kan du läsa mer om de nya reglerna

Här kan du följa ärendet i Europaparlamentets lagstiftningsdatabas

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS