Har ni en idé om hur offentliga sektorn kan förbättras?

2013-01-25

Den 25:e januari utlyste European Institute of Public Administration (EIPA) en ny omgång av utmärkelsen European Public Sector Awards som syftar till att öka utbytet av innovativa idéer bland offentliga aktörer i EU.

Alla organisationer inom offentliga sektorn är välkomna att delta, 2011 då tävlingen senast hölls deltog 300 bidrag från 36 länder. 2007 tilldelades umeåprojektet "Bibliotek 2007" en utmärkelse under kategorin Collaborative Governance. I bidraget samarbetade sex kommuner för att erbjuda låntagare en av landets största uppsättningar av böcker.

Temat för 2013 är "Weathering the storm: Creative solutions in a time of crisis" där focus ligger på att trots den ekonomiska krisen, erbjuda mer service till medborgarna med samma eller mindre resurser. Utmärkelsen uppmärksammar projekt där samarbete sker mellan offentliga aktörer i tre olika kategorier; Europeisk och Nationell-, Regional- samt Lokal nivå.

Målet med tävlingen är att utbyta idéer mellan regioner i Europa och öka samarbete. Vem som helst kan söka, men huvudsökande för bidraget måste vara en aktör inom offentlig sektor. Bidraget kan vara från en aktör eller flera som samarbetar. Det går även bra att skicka in flera olika bidrag till tävlingen.

Vid avgörande av vilka bidrag som går vidare i processen kommer bidragen utvärderas enligt nedanstående åtta kriterier, vilka också bör beaktas innan bidrag skickas in.

 • Innovation
 • Lämplighet av vidtagna åtgärder
 • Inverkan/Resultat
 • Hållbarhet
 • Överförbarhet och lärbarhet
 • Intressegruppers stöd
 • Social jämlikhet
 • Påverkan på ekonomisk tillväxt

Sista dagen för att skicka in sitt bidrag till tävlingen är den 12 april. Därefter kommer urval att göras i tre steg, där den slutgiltiga vinnaren presenteras den 25-27 november i Maastricht (Nederländerna).

Läs mer om Umeås vinnarbidrag 2007 

Läs mer om tävlingen

/Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS