Har ni en idé om hur offentliga sektorn kan förbättras?

2013-01-25

Den 25:e januari utlyste European Institute of Public Administration (EIPA) en ny omgång av utmärkelsen European Public Sector Awards som syftar till att öka utbytet av innovativa idéer bland offentliga aktörer i EU.

Alla organisationer inom offentliga sektorn är välkomna att delta, 2011 då tävlingen senast hölls deltog 300 bidrag från 36 länder. 2007 tilldelades umeåprojektet "Bibliotek 2007" en utmärkelse under kategorin Collaborative Governance. I bidraget samarbetade sex kommuner för att erbjuda låntagare en av landets största uppsättningar av böcker.

Temat för 2013 är "Weathering the storm: Creative solutions in a time of crisis" där focus ligger på att trots den ekonomiska krisen, erbjuda mer service till medborgarna med samma eller mindre resurser. Utmärkelsen uppmärksammar projekt där samarbete sker mellan offentliga aktörer i tre olika kategorier; Europeisk och Nationell-, Regional- samt Lokal nivå.

Målet med tävlingen är att utbyta idéer mellan regioner i Europa och öka samarbete. Vem som helst kan söka, men huvudsökande för bidraget måste vara en aktör inom offentlig sektor. Bidraget kan vara från en aktör eller flera som samarbetar. Det går även bra att skicka in flera olika bidrag till tävlingen.

Vid avgörande av vilka bidrag som går vidare i processen kommer bidragen utvärderas enligt nedanstående åtta kriterier, vilka också bör beaktas innan bidrag skickas in.

 • Innovation
 • Lämplighet av vidtagna åtgärder
 • Inverkan/Resultat
 • Hållbarhet
 • Överförbarhet och lärbarhet
 • Intressegruppers stöd
 • Social jämlikhet
 • Påverkan på ekonomisk tillväxt

Sista dagen för att skicka in sitt bidrag till tävlingen är den 12 april. Därefter kommer urval att göras i tre steg, där den slutgiltiga vinnaren presenteras den 25-27 november i Maastricht (Nederländerna).

Läs mer om Umeås vinnarbidrag 2007 

Läs mer om tävlingen

/Eric Lundvall

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS