Har ni en idé om hur offentliga sektorn kan förbättras?

2013-01-25

Den 25:e januari utlyste European Institute of Public Administration (EIPA) en ny omgång av utmärkelsen European Public Sector Awards som syftar till att öka utbytet av innovativa idéer bland offentliga aktörer i EU.

Alla organisationer inom offentliga sektorn är välkomna att delta, 2011 då tävlingen senast hölls deltog 300 bidrag från 36 länder. 2007 tilldelades umeåprojektet "Bibliotek 2007" en utmärkelse under kategorin Collaborative Governance. I bidraget samarbetade sex kommuner för att erbjuda låntagare en av landets största uppsättningar av böcker.

Temat för 2013 är "Weathering the storm: Creative solutions in a time of crisis" där focus ligger på att trots den ekonomiska krisen, erbjuda mer service till medborgarna med samma eller mindre resurser. Utmärkelsen uppmärksammar projekt där samarbete sker mellan offentliga aktörer i tre olika kategorier; Europeisk och Nationell-, Regional- samt Lokal nivå.

Målet med tävlingen är att utbyta idéer mellan regioner i Europa och öka samarbete. Vem som helst kan söka, men huvudsökande för bidraget måste vara en aktör inom offentlig sektor. Bidraget kan vara från en aktör eller flera som samarbetar. Det går även bra att skicka in flera olika bidrag till tävlingen.

Vid avgörande av vilka bidrag som går vidare i processen kommer bidragen utvärderas enligt nedanstående åtta kriterier, vilka också bör beaktas innan bidrag skickas in.

 • Innovation
 • Lämplighet av vidtagna åtgärder
 • Inverkan/Resultat
 • Hållbarhet
 • Överförbarhet och lärbarhet
 • Intressegruppers stöd
 • Social jämlikhet
 • Påverkan på ekonomisk tillväxt

Sista dagen för att skicka in sitt bidrag till tävlingen är den 12 april. Därefter kommer urval att göras i tre steg, där den slutgiltiga vinnaren presenteras den 25-27 november i Maastricht (Nederländerna).

Läs mer om Umeås vinnarbidrag 2007 

Läs mer om tävlingen

/Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS