Har ni en idé om hur offentliga sektorn kan förbättras?

2013-01-25

Den 25:e januari utlyste European Institute of Public Administration (EIPA) en ny omgång av utmärkelsen European Public Sector Awards som syftar till att öka utbytet av innovativa idéer bland offentliga aktörer i EU.

Alla organisationer inom offentliga sektorn är välkomna att delta, 2011 då tävlingen senast hölls deltog 300 bidrag från 36 länder. 2007 tilldelades umeåprojektet "Bibliotek 2007" en utmärkelse under kategorin Collaborative Governance. I bidraget samarbetade sex kommuner för att erbjuda låntagare en av landets största uppsättningar av böcker.

Temat för 2013 är "Weathering the storm: Creative solutions in a time of crisis" där focus ligger på att trots den ekonomiska krisen, erbjuda mer service till medborgarna med samma eller mindre resurser. Utmärkelsen uppmärksammar projekt där samarbete sker mellan offentliga aktörer i tre olika kategorier; Europeisk och Nationell-, Regional- samt Lokal nivå.

Målet med tävlingen är att utbyta idéer mellan regioner i Europa och öka samarbete. Vem som helst kan söka, men huvudsökande för bidraget måste vara en aktör inom offentlig sektor. Bidraget kan vara från en aktör eller flera som samarbetar. Det går även bra att skicka in flera olika bidrag till tävlingen.

Vid avgörande av vilka bidrag som går vidare i processen kommer bidragen utvärderas enligt nedanstående åtta kriterier, vilka också bör beaktas innan bidrag skickas in.

 • Innovation
 • Lämplighet av vidtagna åtgärder
 • Inverkan/Resultat
 • Hållbarhet
 • Överförbarhet och lärbarhet
 • Intressegruppers stöd
 • Social jämlikhet
 • Påverkan på ekonomisk tillväxt

Sista dagen för att skicka in sitt bidrag till tävlingen är den 12 april. Därefter kommer urval att göras i tre steg, där den slutgiltiga vinnaren presenteras den 25-27 november i Maastricht (Nederländerna).

Läs mer om Umeås vinnarbidrag 2007 

Läs mer om tävlingen

/Eric Lundvall

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS