Europeiska pelaren för sociala rättigheter

2016-02-01

EU-kommissionen kommer att inom kort presentera ett regelverksutkast av den så kallade ”europeiska pelaren för sociala rättigheter”. Syftet med dokumentet är att främja samarbetet mellan nationella parlament, EU-parlamentet, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och andra intressenter i frågor som rör sysselsättning och sociala frågor. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att fungera som ett självständigt referensdokument av juridisk karaktär.

– Vi vet att ekonomi och samhälle ändras snabbt, vi lever i en ny verklighet. Vi ser att nya typer av jobb utvecklas och nya förhållanden på arbetsmarknaden. Det vi måste ifrågasätta är om EU:s och medlemsländernas politik inom sociala frågor är tidsenlig, sade EU:s sysselsättningskommissionär, Marianne Thyssen, under en presskonferens.

Målet med pelaren är att intensifiera arbetet för en rättvis och pan-europeisk arbetsmarknad som tar hänsyn till de förändrade förhållandena i arbetslivet. Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att komplettera de skydd som redan finns för arbetstagare inom EU. Det finns redan ett stabilt socialt regelverk på EU-nivå, av vilken den finner sina rötter i den tidigare europeiska ekonomiska gemenskapen. I takt med att Europa går igenom nya ekonomiska och sociala förhållanden, anses det önskvärt att upprätta ett konsoliderat och tydligt ramverk för sociala rättigheter som återspeglar verkligheten just nu. 

En konkret beskrivning av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att presenteras under de kommande veckorna och kommer att följas av ett brett samråd för att identifiera åtgärder på kvalificerad nivå. Samrådet syftar till att förbättra och identifiera rätt verksamhetsområden – på EU nivå och på nationell nivå. Flertal nationella, EU och internationella rättsliga instrument, i synnerhet ILO-konventionerna, står till grund för begreppet ’sociala rättigheter’. Begreppet innefattar flera av följande rättigheter, i anknytning till anställningsavtal, arbetsvillkor eller tillgång till välfärd:

 • Rätt till minimilön
 • Minimirättigheter till representation
 • Minimirättigheter under provtjänstgöring
 • Minimiskydd mot uppsägning utan saklig grund
 • Minimiåtgärder för att säkerställa medvetenheten om rättigheter och tillgång till rättslig prövning
 • Rätten till likabehandling oavsett typen av anställningskontrakt
 • Minimihälsa och säkerhetsrättigheter
 • Minimirättigheter arbetstidsskydd
 • Tillgång till bestämmelser om moderskap/ faderskap
 • Tillgången till livslångt lärande och utbildning
 • Tillgång till bestämmelserna om barnomsorg och förmåner
 • Tillgång till bestämmelser om arbetslöshet
 • Tillgång till bestämmelser om aktiv integration
 • Tillgång till bestämmelser om pensioner
 • Tillgång till grundläggande sociala tjänster, inklusive hälso- och sjukvård

 

Den tidigare svenske finansministern Allan Larsson får en framträdande roll i arbetet med att ta fram riktlinjerna som nyligen utsedd specialrådgivare åt EU-kommissionen.

http://www.europaportalen.se/2016/01/efterlyses-tips-pa-battre-arbetsmarknad-i-eu?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_sv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_en.htm

 

/ Aida Mehrazin

 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS