Europeiska pelaren för sociala rättigheter

2016-02-01

EU-kommissionen kommer att inom kort presentera ett regelverksutkast av den så kallade ”europeiska pelaren för sociala rättigheter”. Syftet med dokumentet är att främja samarbetet mellan nationella parlament, EU-parlamentet, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och andra intressenter i frågor som rör sysselsättning och sociala frågor. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att fungera som ett självständigt referensdokument av juridisk karaktär.

– Vi vet att ekonomi och samhälle ändras snabbt, vi lever i en ny verklighet. Vi ser att nya typer av jobb utvecklas och nya förhållanden på arbetsmarknaden. Det vi måste ifrågasätta är om EU:s och medlemsländernas politik inom sociala frågor är tidsenlig, sade EU:s sysselsättningskommissionär, Marianne Thyssen, under en presskonferens.

Målet med pelaren är att intensifiera arbetet för en rättvis och pan-europeisk arbetsmarknad som tar hänsyn till de förändrade förhållandena i arbetslivet. Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att komplettera de skydd som redan finns för arbetstagare inom EU. Det finns redan ett stabilt socialt regelverk på EU-nivå, av vilken den finner sina rötter i den tidigare europeiska ekonomiska gemenskapen. I takt med att Europa går igenom nya ekonomiska och sociala förhållanden, anses det önskvärt att upprätta ett konsoliderat och tydligt ramverk för sociala rättigheter som återspeglar verkligheten just nu. 

En konkret beskrivning av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att presenteras under de kommande veckorna och kommer att följas av ett brett samråd för att identifiera åtgärder på kvalificerad nivå. Samrådet syftar till att förbättra och identifiera rätt verksamhetsområden – på EU nivå och på nationell nivå. Flertal nationella, EU och internationella rättsliga instrument, i synnerhet ILO-konventionerna, står till grund för begreppet ’sociala rättigheter’. Begreppet innefattar flera av följande rättigheter, i anknytning till anställningsavtal, arbetsvillkor eller tillgång till välfärd:

 • Rätt till minimilön
 • Minimirättigheter till representation
 • Minimirättigheter under provtjänstgöring
 • Minimiskydd mot uppsägning utan saklig grund
 • Minimiåtgärder för att säkerställa medvetenheten om rättigheter och tillgång till rättslig prövning
 • Rätten till likabehandling oavsett typen av anställningskontrakt
 • Minimihälsa och säkerhetsrättigheter
 • Minimirättigheter arbetstidsskydd
 • Tillgång till bestämmelser om moderskap/ faderskap
 • Tillgången till livslångt lärande och utbildning
 • Tillgång till bestämmelserna om barnomsorg och förmåner
 • Tillgång till bestämmelser om arbetslöshet
 • Tillgång till bestämmelser om aktiv integration
 • Tillgång till bestämmelser om pensioner
 • Tillgång till grundläggande sociala tjänster, inklusive hälso- och sjukvård

 

Den tidigare svenske finansministern Allan Larsson får en framträdande roll i arbetet med att ta fram riktlinjerna som nyligen utsedd specialrådgivare åt EU-kommissionen.

http://www.europaportalen.se/2016/01/efterlyses-tips-pa-battre-arbetsmarknad-i-eu?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_sv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_en.htm

 

/ Aida Mehrazin

 

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS