Europeiska pelaren för sociala rättigheter

2016-02-01

EU-kommissionen kommer att inom kort presentera ett regelverksutkast av den så kallade ”europeiska pelaren för sociala rättigheter”. Syftet med dokumentet är att främja samarbetet mellan nationella parlament, EU-parlamentet, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och andra intressenter i frågor som rör sysselsättning och sociala frågor. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att fungera som ett självständigt referensdokument av juridisk karaktär.

– Vi vet att ekonomi och samhälle ändras snabbt, vi lever i en ny verklighet. Vi ser att nya typer av jobb utvecklas och nya förhållanden på arbetsmarknaden. Det vi måste ifrågasätta är om EU:s och medlemsländernas politik inom sociala frågor är tidsenlig, sade EU:s sysselsättningskommissionär, Marianne Thyssen, under en presskonferens.

Målet med pelaren är att intensifiera arbetet för en rättvis och pan-europeisk arbetsmarknad som tar hänsyn till de förändrade förhållandena i arbetslivet. Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att komplettera de skydd som redan finns för arbetstagare inom EU. Det finns redan ett stabilt socialt regelverk på EU-nivå, av vilken den finner sina rötter i den tidigare europeiska ekonomiska gemenskapen. I takt med att Europa går igenom nya ekonomiska och sociala förhållanden, anses det önskvärt att upprätta ett konsoliderat och tydligt ramverk för sociala rättigheter som återspeglar verkligheten just nu. 

En konkret beskrivning av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att presenteras under de kommande veckorna och kommer att följas av ett brett samråd för att identifiera åtgärder på kvalificerad nivå. Samrådet syftar till att förbättra och identifiera rätt verksamhetsområden – på EU nivå och på nationell nivå. Flertal nationella, EU och internationella rättsliga instrument, i synnerhet ILO-konventionerna, står till grund för begreppet ’sociala rättigheter’. Begreppet innefattar flera av följande rättigheter, i anknytning till anställningsavtal, arbetsvillkor eller tillgång till välfärd:

 • Rätt till minimilön
 • Minimirättigheter till representation
 • Minimirättigheter under provtjänstgöring
 • Minimiskydd mot uppsägning utan saklig grund
 • Minimiåtgärder för att säkerställa medvetenheten om rättigheter och tillgång till rättslig prövning
 • Rätten till likabehandling oavsett typen av anställningskontrakt
 • Minimihälsa och säkerhetsrättigheter
 • Minimirättigheter arbetstidsskydd
 • Tillgång till bestämmelser om moderskap/ faderskap
 • Tillgången till livslångt lärande och utbildning
 • Tillgång till bestämmelserna om barnomsorg och förmåner
 • Tillgång till bestämmelser om arbetslöshet
 • Tillgång till bestämmelser om aktiv integration
 • Tillgång till bestämmelser om pensioner
 • Tillgång till grundläggande sociala tjänster, inklusive hälso- och sjukvård

 

Den tidigare svenske finansministern Allan Larsson får en framträdande roll i arbetet med att ta fram riktlinjerna som nyligen utsedd specialrådgivare åt EU-kommissionen.

http://www.europaportalen.se/2016/01/efterlyses-tips-pa-battre-arbetsmarknad-i-eu?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_sv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_en.htm

 

/ Aida Mehrazin

 

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS