Europeiska pelaren för sociala rättigheter

2016-02-01

EU-kommissionen kommer att inom kort presentera ett regelverksutkast av den så kallade ”europeiska pelaren för sociala rättigheter”. Syftet med dokumentet är att främja samarbetet mellan nationella parlament, EU-parlamentet, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och andra intressenter i frågor som rör sysselsättning och sociala frågor. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att fungera som ett självständigt referensdokument av juridisk karaktär.

– Vi vet att ekonomi och samhälle ändras snabbt, vi lever i en ny verklighet. Vi ser att nya typer av jobb utvecklas och nya förhållanden på arbetsmarknaden. Det vi måste ifrågasätta är om EU:s och medlemsländernas politik inom sociala frågor är tidsenlig, sade EU:s sysselsättningskommissionär, Marianne Thyssen, under en presskonferens.

Målet med pelaren är att intensifiera arbetet för en rättvis och pan-europeisk arbetsmarknad som tar hänsyn till de förändrade förhållandena i arbetslivet. Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att komplettera de skydd som redan finns för arbetstagare inom EU. Det finns redan ett stabilt socialt regelverk på EU-nivå, av vilken den finner sina rötter i den tidigare europeiska ekonomiska gemenskapen. I takt med att Europa går igenom nya ekonomiska och sociala förhållanden, anses det önskvärt att upprätta ett konsoliderat och tydligt ramverk för sociala rättigheter som återspeglar verkligheten just nu. 

En konkret beskrivning av den Europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att presenteras under de kommande veckorna och kommer att följas av ett brett samråd för att identifiera åtgärder på kvalificerad nivå. Samrådet syftar till att förbättra och identifiera rätt verksamhetsområden – på EU nivå och på nationell nivå. Flertal nationella, EU och internationella rättsliga instrument, i synnerhet ILO-konventionerna, står till grund för begreppet ’sociala rättigheter’. Begreppet innefattar flera av följande rättigheter, i anknytning till anställningsavtal, arbetsvillkor eller tillgång till välfärd:

 • Rätt till minimilön
 • Minimirättigheter till representation
 • Minimirättigheter under provtjänstgöring
 • Minimiskydd mot uppsägning utan saklig grund
 • Minimiåtgärder för att säkerställa medvetenheten om rättigheter och tillgång till rättslig prövning
 • Rätten till likabehandling oavsett typen av anställningskontrakt
 • Minimihälsa och säkerhetsrättigheter
 • Minimirättigheter arbetstidsskydd
 • Tillgång till bestämmelser om moderskap/ faderskap
 • Tillgången till livslångt lärande och utbildning
 • Tillgång till bestämmelserna om barnomsorg och förmåner
 • Tillgång till bestämmelser om arbetslöshet
 • Tillgång till bestämmelser om aktiv integration
 • Tillgång till bestämmelser om pensioner
 • Tillgång till grundläggande sociala tjänster, inklusive hälso- och sjukvård

 

Den tidigare svenske finansministern Allan Larsson får en framträdande roll i arbetet med att ta fram riktlinjerna som nyligen utsedd specialrådgivare åt EU-kommissionen.

http://www.europaportalen.se/2016/01/efterlyses-tips-pa-battre-arbetsmarknad-i-eu?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_sv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_en.htm

 

/ Aida Mehrazin

 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS