Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

2018-07-04

Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

Förutsättningen för militär kapacitet bygger på en lång rad medel eller effektiva arrangemang samt en armé kapabel att uppnå sina mål. Konkret innefattar de riktade målen i den nya prioriterings- och utvecklingsplanen att öka rymdutbildning och träning, satellitkommunikation, ballistiskt missilförsvar som syftar till att försvara ett land mot inkommande missiler och militär rörlighet. Den omgjorda CDP:n är framtagen av European Defence Agency (EDA) i nära samarbete med medlemsstater och Europeiska militärkommittén samt militärpersonal från EU.

Jorge Domecq, verkställande direktör för EDA, har framhållit EU: s övergripande strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som inrättades av EU:s höga representant för utrikesfrågor Frederica Mogherini i juni 2016 och de snabba framsteg som gjorts sedan dess med det europeiska försvarsprojektet. Flera initiativ har nämligen lanserats för att stärka försvarssamarbetet: den samordnade årliga översynen om försvar (CARD), det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och Europeiska försvarsfonden (EUF).

Den nya planen CDP, som innebär ett ökat samarbete mellan medlemsländernas försvarsplanering, förser de beslutsfattande processerna på EU-nivå med en samlad bild av militär kapacitetsutveckling. Den nya planen ska konkretisera och definiera de mål och prioriteringar inom säkerhet som medlemsländerna kommit överens om genom att fokusera på den framtida operativa miljön och dess utvecklingspotential. Målen ligger i att hantera nuvarande och framtida hot och utmaningar samt att stärka Europa och EU:s medborgare.

Läs mer på EDA:s hemsida

Läs faktabladet om den nya kapacitets- och utvecklingsplanen (CDP)

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS