Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

2018-07-04

Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

Förutsättningen för militär kapacitet bygger på en lång rad medel eller effektiva arrangemang samt en armé kapabel att uppnå sina mål. Konkret innefattar de riktade målen i den nya prioriterings- och utvecklingsplanen att öka rymdutbildning och träning, satellitkommunikation, ballistiskt missilförsvar som syftar till att försvara ett land mot inkommande missiler och militär rörlighet. Den omgjorda CDP:n är framtagen av European Defence Agency (EDA) i nära samarbete med medlemsstater och Europeiska militärkommittén samt militärpersonal från EU.

Jorge Domecq, verkställande direktör för EDA, har framhållit EU: s övergripande strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som inrättades av EU:s höga representant för utrikesfrågor Frederica Mogherini i juni 2016 och de snabba framsteg som gjorts sedan dess med det europeiska försvarsprojektet. Flera initiativ har nämligen lanserats för att stärka försvarssamarbetet: den samordnade årliga översynen om försvar (CARD), det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och Europeiska försvarsfonden (EUF).

Den nya planen CDP, som innebär ett ökat samarbete mellan medlemsländernas försvarsplanering, förser de beslutsfattande processerna på EU-nivå med en samlad bild av militär kapacitetsutveckling. Den nya planen ska konkretisera och definiera de mål och prioriteringar inom säkerhet som medlemsländerna kommit överens om genom att fokusera på den framtida operativa miljön och dess utvecklingspotential. Målen ligger i att hantera nuvarande och framtida hot och utmaningar samt att stärka Europa och EU:s medborgare.

Läs mer på EDA:s hemsida

Läs faktabladet om den nya kapacitets- och utvecklingsplanen (CDP)

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

 • Sacharovpriset för tankefrihet 2018

  2018-10-29

  Sacharovpriset är Europaparlamentets pris för att hedra dem som kämpar för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det årliga priset som instiftades 1988 och är uppkallat efter den ryske fysikern och politiskt oliktänkande Andrej Dmitrijevitj Sacharov ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS