Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

2018-07-04

Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

Förutsättningen för militär kapacitet bygger på en lång rad medel eller effektiva arrangemang samt en armé kapabel att uppnå sina mål. Konkret innefattar de riktade målen i den nya prioriterings- och utvecklingsplanen att öka rymdutbildning och träning, satellitkommunikation, ballistiskt missilförsvar som syftar till att försvara ett land mot inkommande missiler och militär rörlighet. Den omgjorda CDP:n är framtagen av European Defence Agency (EDA) i nära samarbete med medlemsstater och Europeiska militärkommittén samt militärpersonal från EU.

Jorge Domecq, verkställande direktör för EDA, har framhållit EU: s övergripande strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som inrättades av EU:s höga representant för utrikesfrågor Frederica Mogherini i juni 2016 och de snabba framsteg som gjorts sedan dess med det europeiska försvarsprojektet. Flera initiativ har nämligen lanserats för att stärka försvarssamarbetet: den samordnade årliga översynen om försvar (CARD), det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och Europeiska försvarsfonden (EUF).

Den nya planen CDP, som innebär ett ökat samarbete mellan medlemsländernas försvarsplanering, förser de beslutsfattande processerna på EU-nivå med en samlad bild av militär kapacitetsutveckling. Den nya planen ska konkretisera och definiera de mål och prioriteringar inom säkerhet som medlemsländerna kommit överens om genom att fokusera på den framtida operativa miljön och dess utvecklingspotential. Målen ligger i att hantera nuvarande och framtida hot och utmaningar samt att stärka Europa och EU:s medborgare.

Läs mer på EDA:s hemsida

Läs faktabladet om den nya kapacitets- och utvecklingsplanen (CDP)

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

 • Österrike övertar ordförandeposten i EU efter Bulgarien

  2018-07-02

  I och med att ordförandeskapet för Europeiska rådet, även kallat Ministerrådet, roterar varje halvår turas EU:s medlemsländer om att agera ordförande. I lördags överlämnades det formellt till Österrike som tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Bulgariens premiärminister Boiko Borisov och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk var på plats vid ceremonin för överlämning av denna viktiga roll inom Europeiska rådet.

 • Fokus migration när EU-medlemsländernas regeringschefer samlades i Bryssel för toppmöte

  2018-06-29

  Under torsdagen och fredagen 28-29 juli träffades EU-ländernas regeringschefer för topp-möte i Bryssel. Fokus under mötet låg främst på att hitta en lösning på EU-ländernas skeva flyktingomfördelning. Frågor som hur EU ska förhålla sig till Donald Trump och USA:s restriktiva handelspolitik med ståltullarna, säkerhet och försvar, långtidsbudgeten samt digitalisering fick mindre utrymme på grund av att Italien inledningsvis lade in veto och blockerade förslagen av andra frågor i syfte att kräva en gemensam lösning på flyktingfördelningen.

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS