Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

2018-07-04

Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

Förutsättningen för militär kapacitet bygger på en lång rad medel eller effektiva arrangemang samt en armé kapabel att uppnå sina mål. Konkret innefattar de riktade målen i den nya prioriterings- och utvecklingsplanen att öka rymdutbildning och träning, satellitkommunikation, ballistiskt missilförsvar som syftar till att försvara ett land mot inkommande missiler och militär rörlighet. Den omgjorda CDP:n är framtagen av European Defence Agency (EDA) i nära samarbete med medlemsstater och Europeiska militärkommittén samt militärpersonal från EU.

Jorge Domecq, verkställande direktör för EDA, har framhållit EU: s övergripande strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som inrättades av EU:s höga representant för utrikesfrågor Frederica Mogherini i juni 2016 och de snabba framsteg som gjorts sedan dess med det europeiska försvarsprojektet. Flera initiativ har nämligen lanserats för att stärka försvarssamarbetet: den samordnade årliga översynen om försvar (CARD), det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och Europeiska försvarsfonden (EUF).

Den nya planen CDP, som innebär ett ökat samarbete mellan medlemsländernas försvarsplanering, förser de beslutsfattande processerna på EU-nivå med en samlad bild av militär kapacitetsutveckling. Den nya planen ska konkretisera och definiera de mål och prioriteringar inom säkerhet som medlemsländerna kommit överens om genom att fokusera på den framtida operativa miljön och dess utvecklingspotential. Målen ligger i att hantera nuvarande och framtida hot och utmaningar samt att stärka Europa och EU:s medborgare.

Läs mer på EDA:s hemsida

Läs faktabladet om den nya kapacitets- och utvecklingsplanen (CDP)

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS