EU:s rapport om migration: hur har utvecklingen sett ut och vilka är utmaningarna framöver?

2019-03-12

EU-kommissionen har utvärderat arbetet efter migrationskrisen som inträffade i Europa 2015 och menar att det har gjorts stora framsteg. Några exempel på positiva resultat är att EU har bidragit med skydd åt miljontals migranter, räddat många liv och stoppat trafficking-nätverk. Däremot, trots att antalet irreguljära flyktingar till Europa har minskat, ser EU ett fortsatt behov av en gemensam migrationsstrategi och ett stärkt gränsbeskydd. EU-kommissionen formulerar i sin utvärdering 2019 även de största utmaningarna för framtiden.

EU-kommissionen publicerade den 6 mars en utvärdering kring de senaste årens migration till Europa. Utvärderingen lyfter fram framsteg som gjorts inom ramen för den europeiska agendan för migration under de senaste fyra åren och redogör för de åtgärder som enligt EU-kommissionen fortfarande krävs för att hantera omedelbara och framtida migrationsutmaningar.  I utvärderingen framkommer det att stora framsteg har åstadkommits i Europa och på EU-nivå i efterdyningarna av migrationskrisen 2015. ”Trots att Europa stod inför den största migrationsvågen sedan andra världskriget lyckades EU medföra en stegvis förändring av migrationshantering och gränsskydd”, enligt EU-kommissionens vicepresident Frans Timmermans.

Antalet irreguljära flyktingar har minskat

Utvärderingen pekar på att den europeiska migrationen under de tre senaste åren (2015–2018) har minskat stadigt och att ankomstnivåerna i slutet av 2018 jämförelsevis är mycket låga, motsvarande 10 % av ankomstnivåerna under 2015. Vidare framkommer det från rapporten att det nuvarande läget med minskade ankomster av irreguljära flyktingar (personer som reser in i ett land utan ”tillstånd”) inte kan garanteras i framtiden då ett ökat migrationstryck kan komma att uppstå igen. Därför vill EU-kommissionen fortsätta att driva en övergripande strategi för migrationshantering och gränsbeskydd. Enligt Frans Timmermans står Europa idag långt ifrån de utmaningar som drabbade Europa under migrationskrisen 2015 men påpekar att det fortfarande finns strukturella problem i Europa.

”För att ha ett jämställt Europa måste EU:s medlemsstater samarbeta solidariskt med att dela ansvaret för att värna om de människor som har ankommit till Europa”, enligt Frans Timmermans.

EU:s största utmaning är gränskontroller

Några av utmaningarna som nämns i utredningen är de västra, centrala samt östra rutterna som flyktingar kan transporteras till Europa genom. För den västra medelhavsvägen vill EU-kommissionen se ett intensifierat stöd till Marocko, så som ekonomiskt till gränsstyrningen, för den centrala medelhavsvägen bör insatser öka i det trilaterala samarbetet mellan Afrikanska unionen, EU samt FN. För den östra rutten, där Grekland vanligtvis är mottagarlandet, vill EU-kommissionen se ett ökat stöd från övriga EU-länder samt en uppmaning till Grekland att utveckla nationella strategier i hanteringen av flyktingar.

I sviterna av migrationskrisen antog EU 2016 en ny förordning för EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex i syfte att stärka de yttre gränskontrollerna. Vidare vill EU-kommissionen att 10 000 heltidsanställda ska arbeta för Frontex för att ha en ökad kontroll över EU:s yttre gränser. EU-kommissionen uppmanar EU-parlamentet att godkänna förslaget före nästa EU-val, 23-26 maj.

Läs mer om utvärderingen och hela listan på utmaningar som EU-kommissionen lyfter fram.

/Hannes Wigerfelt

 

 

Nyheter på området

 • Billigare samtal mellan EU-länder

  2019-05-22

  Den 13 maj stod det klart att från och med 15 maj i år kommer ett nytt maxpris gälla för internationella samtal och sms inom EU. Det nya priset kommer att vara max 19 cent per minut och 6 cent per sms (+ moms). Det nya priset är en del av den EU omfattande översynen av telekomreglerna, som ska syfta till att förse alla i EU med bästa möjliga uppkoppling och stärka samordningen av elektronisk kommunikation.

 • EU-medborgarna negativa till vaccinationer – nu vill EU vända utvecklingen

  2019-05-22

  EU-kommissionen vill ta itu med de avtagande vaccinationstäckningsgrader som EU sett de senaste åren. En central anledning till detta är enligt EU-kommissionen att EU-medborgarnas förtroende för vaccinationer har minskat. Efter omfattande undersökningar i medlemsländerna lanserade EU-kommissionen nyligen en rapport som belyser unionsmedborgarnas attityder gentemot vaccinationer. Rapporten vittnar bland annat om ökade sjukdomsfall tack vare bristande vaccinering. EU har med anledning av detta infört åtgärder för att öka medborgares vaccinationer.

 • NSPA Forum i Tromsö, Norge

  2019-05-22

  Årets NSPA-forum stod Norge värd för konferensen som gick av stapeln i Tromsö. Bland annat diskuterades hur NSPA ska ta steg framåt i den regionala utvecklingen i Arktis.

 • EU:s stats- och regeringschefers toppmöte i Sibiu om EU:s framtid

  2019-05-20

  Den 9 maj samlades EU:s stats- och regeringschefer vid ett informellt EU-toppmöte i Sibiu i Rumänien. Höjdpunkten för mötet gällde EU:s framtida strategiska planer, vilket proklamerades genom tio åtaganden för att göra EU starkare under perioden 2019-2021. Under framtidsmötet lyftes även den omdebatterade frågan kring tillsättningen av tjänsten till EU:s toppkandidat, det vill säga EU-kommissionens ordförande, som kommer att sätta igång efter EU-valet den 26 maj.

 • Sociala frågor står högt på EU-agendan, ändock råder stor oenighet bland medlemsländerna

  2019-05-08

  Den europeiska sociala pelaren, vilken antogs vid EU-toppmötet i Göteborg 2017, bygger på principer som ämnar förbättra arbetsvillkor och sociala villkor för EU:s medborgare. Att öka jämlikheten inom EU är de flesta medlemsländer överens om, men om tillvägagångssättet är man inte överens. Den i dagsläget kanske hetaste frågan inom vilken det råder oenighet rör minimilöner lagstiftade på EU-nivå. Den 28 mars arrangerade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) en konferens för att utvärdera och diskutera den sociala pelaren - Följ med på en djupdykning!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS