EU:s rapport om migration: hur har utvecklingen sett ut och vilka är utmaningarna framöver?

2019-03-12

EU-kommissionen har utvärderat arbetet efter migrationskrisen som inträffade i Europa 2015 och menar att det har gjorts stora framsteg. Några exempel på positiva resultat är att EU har bidragit med skydd åt miljontals migranter, räddat många liv och stoppat trafficking-nätverk. Däremot, trots att antalet irreguljära flyktingar till Europa har minskat, ser EU ett fortsatt behov av en gemensam migrationsstrategi och ett stärkt gränsbeskydd. EU-kommissionen formulerar i sin utvärdering 2019 även de största utmaningarna för framtiden.

EU-kommissionen publicerade den 6 mars en utvärdering kring de senaste årens migration till Europa. Utvärderingen lyfter fram framsteg som gjorts inom ramen för den europeiska agendan för migration under de senaste fyra åren och redogör för de åtgärder som enligt EU-kommissionen fortfarande krävs för att hantera omedelbara och framtida migrationsutmaningar.  I utvärderingen framkommer det att stora framsteg har åstadkommits i Europa och på EU-nivå i efterdyningarna av migrationskrisen 2015. ”Trots att Europa stod inför den största migrationsvågen sedan andra världskriget lyckades EU medföra en stegvis förändring av migrationshantering och gränsskydd”, enligt EU-kommissionens vicepresident Frans Timmermans.

Antalet irreguljära flyktingar har minskat

Utvärderingen pekar på att den europeiska migrationen under de tre senaste åren (2015–2018) har minskat stadigt och att ankomstnivåerna i slutet av 2018 jämförelsevis är mycket låga, motsvarande 10 % av ankomstnivåerna under 2015. Vidare framkommer det från rapporten att det nuvarande läget med minskade ankomster av irreguljära flyktingar (personer som reser in i ett land utan ”tillstånd”) inte kan garanteras i framtiden då ett ökat migrationstryck kan komma att uppstå igen. Därför vill EU-kommissionen fortsätta att driva en övergripande strategi för migrationshantering och gränsbeskydd. Enligt Frans Timmermans står Europa idag långt ifrån de utmaningar som drabbade Europa under migrationskrisen 2015 men påpekar att det fortfarande finns strukturella problem i Europa.

”För att ha ett jämställt Europa måste EU:s medlemsstater samarbeta solidariskt med att dela ansvaret för att värna om de människor som har ankommit till Europa”, enligt Frans Timmermans.

EU:s största utmaning är gränskontroller

Några av utmaningarna som nämns i utredningen är de västra, centrala samt östra rutterna som flyktingar kan transporteras till Europa genom. För den västra medelhavsvägen vill EU-kommissionen se ett intensifierat stöd till Marocko, så som ekonomiskt till gränsstyrningen, för den centrala medelhavsvägen bör insatser öka i det trilaterala samarbetet mellan Afrikanska unionen, EU samt FN. För den östra rutten, där Grekland vanligtvis är mottagarlandet, vill EU-kommissionen se ett ökat stöd från övriga EU-länder samt en uppmaning till Grekland att utveckla nationella strategier i hanteringen av flyktingar.

I sviterna av migrationskrisen antog EU 2016 en ny förordning för EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex i syfte att stärka de yttre gränskontrollerna. Vidare vill EU-kommissionen att 10 000 heltidsanställda ska arbeta för Frontex för att ha en ökad kontroll över EU:s yttre gränser. EU-kommissionen uppmanar EU-parlamentet att godkänna förslaget före nästa EU-val, 23-26 maj.

Läs mer om utvärderingen och hela listan på utmaningar som EU-kommissionen lyfter fram.

/Hannes Wigerfelt

 

 

Nyheter på området

 • Ministerrådsmöte med fokus på EU:s framtida sysselsättnings- och socialpolitik

  2019-03-20

  Fredagen den 15 mars hölls ett ministerrådsmöte (EPSCO) i Bryssel där det sociala Europas framtid efter 2020 stod på agendan. Stort fokus låg på hur den framtida sysselsättnings- och socialpolitiken i EU bör utformas och från svenskt håll medverkade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det som för dagen gavs mest uppmärksamhet var att ministerrådets förhandlingsposition om EU-kommissionens förslag till att förnya förordningen om den europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter (EFG) behandlades och att ministrarna enades. Syftet med fonden är att stärka EU:s handlingskraft för att kunna tackla de utmaningar som uppkommer när jobb flyttar utomlands som ett resultat av globalisering. Det hölls även bland annat en debatt kring den europeiska pelaren för sociala rättigheter med fokusområdet socialt skyddsnät i arbetslivet.

 • EU:s rapport om migration: hur har utvecklingen sett ut och vilka är utmaningarna framöver?

  2019-03-12

  EU-kommissionen har utvärderat arbetet efter migrationskrisen som inträffade i Europa 2015 och menar att det gjorts stora framsteg. Några exempel på positiva resultat är att EU har bidragit med skydd åt miljontals migranter, räddat många liv och stoppat trafficking-nätverk. Däremot, trots att antalet irreguljära flyktingar till Europa har minskat, ser EU ett fortsatt behov av en gemensam migrationsstrategi och ett stärkt gränsbeskydd. EU-kommissionen formulerar i sin utvärdering 2019 även de största utmaningarna för framtiden.

 • Vad gör EU för de äldre?

  2019-03-01

  Under EU:s nuvarande budgetperiod 2014–2020 har åldrandefrågor varit synliga på den politiska agendan. I och med inrättandet av den Sociala pelaren för sociala rättigheter 2017 uppmärksammades bland annat äldres rättigheter till ett värdigt, hälsosamt och rikt liv. Exempelvis infördes rätten till en human pensionsinkomst för pensionerade individer. Intresseorganisationen AGE Platform Europe som arbetar för att driva äldre individers intressen på EU-nivå är en viktig aktör i sammanhanget och har inför kommande budgetperiod 2021–2027 släppt ett manifest för hur de vill se EU:s fortsatta arbete för äldrefrågor. Nätverket lyfter också goda exempel på en rad policys som implementerats till fördel för de äldre under den nuvarande budgetperioden 2021–2027.

 • EU-valet: Prognos över EU-parlamentets partipolitiska sammansättning

  2019-02-27

  Nästa EU-val äger rum den 23–26 maj 2019. En första prognos över EU-parlamentets sammansättning har nu presenterats av EU-parlamentets pressavdelning. Inför årets val, som enligt EU-parlamentet är det viktigaste i historien, kommer EU-medborgare att rösta om 705 mandat istället för de tidigare 751 på grund av Storbritanniens planerade utträde ur unionen.

 • EU-kommissionärerna för hälsa respektive regionalpolitik i rundabordssamtal om ökade framtida investeringar i hälsa

  2019-02-25

  EU-kommissionärerna för hälso-och matsäkerhet, Vutenis Andriukartis, och regionalpolitiken, Cordina Cretu, samlade den 19 februari professionella inom hälsosektorn för att starta reflektioner kring framtida investeringar i hälsa för sammanhållningspolitikens program under EU:s nästa långtidsbudget för 2012–2027. Under så kallade ”rundabordensamtal” tillsammans med hälsoassociationer så som European Health managment Association och EuroHealthNet, beslutade EU-kommissionen att lansera ett pilotprojekt för att förbättra akutvårdstjänster över nationsgränser i Pyrenéerna i Frankrike, Spanien och Andorra. EU-kommissionen avslöjade därtill att hälsa blir årets kategori i RegioStars award, en tävling för EU-finansierade projekt inom regional utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS