Norrbotten om hälsa på EWRC 2017

2017-10-18

Region Norrbotten fanns på plats i Bryssel 10 oktober under veckan för regioner och städer (EWRC) för att prata om deras erfarenheter på eventet med temat ” Meeting the challenge of ageing”. Region Norrbotten, tillsammans med andra europeiska regionerna Baskien och Olomouc som alla är involverade i det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) berättade om deras deltagande i projektet SCIROCCO där man arbetat med ett digitalt utvärderingsverktyg för integrerad vård.  


171018 Lisa EWRC 2
Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator berättade om Region Norrbottens arbete med inkluderande hälsa. 

Hälso- och sjukvården i EU står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, svag befolkningsutveckling och nya tekniska möjligheter. Dessa förutsättningar kräver att regioner i Europa gör både nya investeringar och förändrar arbetssätten för att klara välfärden i framtiden. Hur förberedda är vi inför kommande förändringar? Hur ska vi finansiera vår välfärd?

SCIROCCO är en gemensam europeisk satsning som tillsammans använder en gemensam modell för vårdlösningar mellan regioner. Modellen sätter hälso-och sjukvården i ett sammanhang som gör det möjligt att avgöra regionens förutsättningar och behov inför kommande förändringar.

Ett viktigt mål för det europeiska innovationspartnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) har varit utvecklingen av en gemensam modell för bedömning av samordnad vård och integrerade vårdlösningar, där Region Norrbotten är en aktiv partner. Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator, berättade om Region Norrbottens process och erfarenhet av SCIROCCO-verktyget som användbart för att utvärdera hälso- och sjukvård på systemnivå och orientera diskussionen.

-      Genom att använda verktyget rannsakar regionerna sig själva och blir på så sätt bättra förbereda för framtidens utmaningar. Den ökade kunskapen bidrar till att bygga beredskap och bidrar till att bygga motståndskraft i regioner.

Lisa fortsatte med att berätta om resultaten för Region Norrbotten, de visade bl.a. på ett att Norrbotten är bra på att mäta vad de gör men mindre bra på att mäta den långvariga effekten av olika insatser inom integrerad vård.

-      Vi behöver en mer analytisk utvärdering av långvariga effekterna av insatserna, berättade Lisa Lundgren.

Region Norrbotten är i processen att de nu håller på att analysera resultaten från mognadsmodellen för att kunna veta vad som måste göras på den strategiska nivån, lokala nivån och politiska nivån.

Scirocco-Maturity-Model-v3
Maturity Model for integrated care - en modell för bedömning av mognadsgrad av integrerad vård

Projektets syfte är att verktyget ska användas som ett självbedömningsverktyg som bidrar till att förstå miljön där god praxis har uppstått genom att identifiera styrkor och svagheter, samt underlätta för satsningar och kunskapsöverföring av god praxis inom integrerad vård i europeiska regioner. Verktyget inbjuder flera olika aktörer som jobbar med hälsa och vårdfrågor och stimulerar diskussioner och delat lärande som ger innovativa vårdlösningar för att möta framtida krav inom området.

Projektets syfte är att hitta nya arbetssätt för att optimera hållbara och effektiva vårdsystem i linje med EU-kommissionens prioriteringar inom sysselsättning, tillväxt och investeringar samt digital omvandling av hälsa och omsorg.

Huvudbudskapet i Scirocco-evenemanget 10 oktober:

 • Att sätta medborgarna i centrum för integrerad vård kan låsa upp potentialen för innovation och bygga de europeiska regionernas kapacitet att ta itu med utmaningen att åldras.
 • Genomförande och uppskalning av integrerade vårdlösningar kräver förståelse och beredskap hos regioner.
 • Bedömningen av beredskapen/mognaden för integrerad vård och dess lösningar bidrar till mer kunniga och väl förberedda regioner och städer.

Vad är EIP AHA?

EIP AHA är ett partnerskap som frivilligt samlar regioner, industrier, forskningsinstitut, och slutanvändarorganisationer som är engagerade i att förbättra europeiska medborgarnas livskvalité och hälsa.  Läs mer om Norrbottens EU-pris inom aktivt och hälsosamt åldrande.

Läs mer om Scirocco på deras hemsida

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

 • Österrike övertar ordförandeposten i EU efter Bulgarien

  2018-07-02

  I och med att ordförandeskapet för Europeiska rådet, även kallat Ministerrådet, roterar varje halvår turas EU:s medlemsländer om att agera ordförande. I lördags överlämnades det formellt till Österrike som tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Bulgariens premiärminister Boiko Borisov och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk var på plats vid ceremonin för överlämning av denna viktiga roll inom Europeiska rådet.

 • Fokus migration när EU-medlemsländernas regeringschefer samlades i Bryssel för toppmöte

  2018-06-29

  Under torsdagen och fredagen 28-29 juli träffades EU-ländernas regeringschefer för topp-möte i Bryssel. Fokus under mötet låg främst på att hitta en lösning på EU-ländernas skeva flyktingomfördelning. Frågor som hur EU ska förhålla sig till Donald Trump och USA:s restriktiva handelspolitik med ståltullarna, säkerhet och försvar, långtidsbudgeten samt digitalisering fick mindre utrymme på grund av att Italien inledningsvis lade in veto och blockerade förslagen av andra frågor i syfte att kräva en gemensam lösning på flyktingfördelningen.

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS