Norrbotten om hälsa på EWRC 2017

2017-10-18

Region Norrbotten fanns på plats i Bryssel 10 oktober under veckan för regioner och städer (EWRC) för att prata om deras erfarenheter på eventet med temat ” Meeting the challenge of ageing”. Region Norrbotten, tillsammans med andra europeiska regionerna Baskien och Olomouc som alla är involverade i det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) berättade om deras deltagande i projektet SCIROCCO där man arbetat med ett digitalt utvärderingsverktyg för integrerad vård.  


171018 Lisa EWRC 2
Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator berättade om Region Norrbottens arbete med inkluderande hälsa. 

Hälso- och sjukvården i EU står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, svag befolkningsutveckling och nya tekniska möjligheter. Dessa förutsättningar kräver att regioner i Europa gör både nya investeringar och förändrar arbetssätten för att klara välfärden i framtiden. Hur förberedda är vi inför kommande förändringar? Hur ska vi finansiera vår välfärd?

SCIROCCO är en gemensam europeisk satsning som tillsammans använder en gemensam modell för vårdlösningar mellan regioner. Modellen sätter hälso-och sjukvården i ett sammanhang som gör det möjligt att avgöra regionens förutsättningar och behov inför kommande förändringar.

Ett viktigt mål för det europeiska innovationspartnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) har varit utvecklingen av en gemensam modell för bedömning av samordnad vård och integrerade vårdlösningar, där Region Norrbotten är en aktiv partner. Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator, berättade om Region Norrbottens process och erfarenhet av SCIROCCO-verktyget som användbart för att utvärdera hälso- och sjukvård på systemnivå och orientera diskussionen.

-      Genom att använda verktyget rannsakar regionerna sig själva och blir på så sätt bättra förbereda för framtidens utmaningar. Den ökade kunskapen bidrar till att bygga beredskap och bidrar till att bygga motståndskraft i regioner.

Lisa fortsatte med att berätta om resultaten för Region Norrbotten, de visade bl.a. på ett att Norrbotten är bra på att mäta vad de gör men mindre bra på att mäta den långvariga effekten av olika insatser inom integrerad vård.

-      Vi behöver en mer analytisk utvärdering av långvariga effekterna av insatserna, berättade Lisa Lundgren.

Region Norrbotten är i processen att de nu håller på att analysera resultaten från mognadsmodellen för att kunna veta vad som måste göras på den strategiska nivån, lokala nivån och politiska nivån.

Scirocco-Maturity-Model-v3
Maturity Model for integrated care - en modell för bedömning av mognadsgrad av integrerad vård

Projektets syfte är att verktyget ska användas som ett självbedömningsverktyg som bidrar till att förstå miljön där god praxis har uppstått genom att identifiera styrkor och svagheter, samt underlätta för satsningar och kunskapsöverföring av god praxis inom integrerad vård i europeiska regioner. Verktyget inbjuder flera olika aktörer som jobbar med hälsa och vårdfrågor och stimulerar diskussioner och delat lärande som ger innovativa vårdlösningar för att möta framtida krav inom området.

Projektets syfte är att hitta nya arbetssätt för att optimera hållbara och effektiva vårdsystem i linje med EU-kommissionens prioriteringar inom sysselsättning, tillväxt och investeringar samt digital omvandling av hälsa och omsorg.

Huvudbudskapet i Scirocco-evenemanget 10 oktober:

 • Att sätta medborgarna i centrum för integrerad vård kan låsa upp potentialen för innovation och bygga de europeiska regionernas kapacitet att ta itu med utmaningen att åldras.
 • Genomförande och uppskalning av integrerade vårdlösningar kräver förståelse och beredskap hos regioner.
 • Bedömningen av beredskapen/mognaden för integrerad vård och dess lösningar bidrar till mer kunniga och väl förberedda regioner och städer.

Vad är EIP AHA?

EIP AHA är ett partnerskap som frivilligt samlar regioner, industrier, forskningsinstitut, och slutanvändarorganisationer som är engagerade i att förbättra europeiska medborgarnas livskvalité och hälsa.  Läs mer om Norrbottens EU-pris inom aktivt och hälsosamt åldrande.

Läs mer om Scirocco på deras hemsida

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS