Norrbotten om hälsa på EWRC 2017

2017-10-18

Region Norrbotten fanns på plats i Bryssel 10 oktober under veckan för regioner och städer (EWRC) för att prata om deras erfarenheter på eventet med temat ” Meeting the challenge of ageing”. Region Norrbotten, tillsammans med andra europeiska regionerna Baskien och Olomouc som alla är involverade i det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) berättade om deras deltagande i projektet SCIROCCO där man arbetat med ett digitalt utvärderingsverktyg för integrerad vård.  


171018 Lisa EWRC 2
Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator berättade om Region Norrbottens arbete med inkluderande hälsa. 

Hälso- och sjukvården i EU står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, svag befolkningsutveckling och nya tekniska möjligheter. Dessa förutsättningar kräver att regioner i Europa gör både nya investeringar och förändrar arbetssätten för att klara välfärden i framtiden. Hur förberedda är vi inför kommande förändringar? Hur ska vi finansiera vår välfärd?

SCIROCCO är en gemensam europeisk satsning som tillsammans använder en gemensam modell för vårdlösningar mellan regioner. Modellen sätter hälso-och sjukvården i ett sammanhang som gör det möjligt att avgöra regionens förutsättningar och behov inför kommande förändringar.

Ett viktigt mål för det europeiska innovationspartnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) har varit utvecklingen av en gemensam modell för bedömning av samordnad vård och integrerade vårdlösningar, där Region Norrbotten är en aktiv partner. Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator, berättade om Region Norrbottens process och erfarenhet av SCIROCCO-verktyget som användbart för att utvärdera hälso- och sjukvård på systemnivå och orientera diskussionen.

-      Genom att använda verktyget rannsakar regionerna sig själva och blir på så sätt bättra förbereda för framtidens utmaningar. Den ökade kunskapen bidrar till att bygga beredskap och bidrar till att bygga motståndskraft i regioner.

Lisa fortsatte med att berätta om resultaten för Region Norrbotten, de visade bl.a. på ett att Norrbotten är bra på att mäta vad de gör men mindre bra på att mäta den långvariga effekten av olika insatser inom integrerad vård.

-      Vi behöver en mer analytisk utvärdering av långvariga effekterna av insatserna, berättade Lisa Lundgren.

Region Norrbotten är i processen att de nu håller på att analysera resultaten från mognadsmodellen för att kunna veta vad som måste göras på den strategiska nivån, lokala nivån och politiska nivån.

Scirocco-Maturity-Model-v3
Maturity Model for integrated care - en modell för bedömning av mognadsgrad av integrerad vård

Projektets syfte är att verktyget ska användas som ett självbedömningsverktyg som bidrar till att förstå miljön där god praxis har uppstått genom att identifiera styrkor och svagheter, samt underlätta för satsningar och kunskapsöverföring av god praxis inom integrerad vård i europeiska regioner. Verktyget inbjuder flera olika aktörer som jobbar med hälsa och vårdfrågor och stimulerar diskussioner och delat lärande som ger innovativa vårdlösningar för att möta framtida krav inom området.

Projektets syfte är att hitta nya arbetssätt för att optimera hållbara och effektiva vårdsystem i linje med EU-kommissionens prioriteringar inom sysselsättning, tillväxt och investeringar samt digital omvandling av hälsa och omsorg.

Huvudbudskapet i Scirocco-evenemanget 10 oktober:

 • Att sätta medborgarna i centrum för integrerad vård kan låsa upp potentialen för innovation och bygga de europeiska regionernas kapacitet att ta itu med utmaningen att åldras.
 • Genomförande och uppskalning av integrerade vårdlösningar kräver förståelse och beredskap hos regioner.
 • Bedömningen av beredskapen/mognaden för integrerad vård och dess lösningar bidrar till mer kunniga och väl förberedda regioner och städer.

Vad är EIP AHA?

EIP AHA är ett partnerskap som frivilligt samlar regioner, industrier, forskningsinstitut, och slutanvändarorganisationer som är engagerade i att förbättra europeiska medborgarnas livskvalité och hälsa.  Läs mer om Norrbottens EU-pris inom aktivt och hälsosamt åldrande.

Läs mer om Scirocco på deras hemsida

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Påminnelse om nytt EU-direktiv om allmänt dataskydd som träder i kraft den 25 maj

  2018-05-14

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GPDR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Syftet med EU:s lagförändring är att skydda EU-medborgarnas personuppgifter och att underlätta det fria flödet av data inom den digitala marknaden liksom att anpassa lagen efter det nya digitala samhället.

 • ”Europas framtid”: EU-kommissionen uppmanar EU-medborgare att delta i samråd

  2018-05-14

  På Europadagen den 9 maj avfyrade EU-kommissionen ett samråd online i syfte att tillfråga EU:s medborgare vilken riktning de vill att unionen ska ta i framtiden. Samrådet är en del av en omfattande debatt om Europas framtid som EU-kommissionen lanserade i sin vitbok den 1 mars 2017.

 • EU inför gratis tågbiljetter för 18-åringar sommaren 2018

  2018-05-08

  För alla 18-åriga EU-medborgare kommer det i framtiden finnas möjlighet att upptäcka Europa under någon av sommarmånaderna genom att erhålla gratis tågbiljetter. Förslaget om att alla 18-åringar - oavsett ekonomisk bakgrund - ska ha möjlighet att resa, och därmed upptäcka Europas mångfald, kom första gången vid Europeiska ungdomseventet som arrangerades av Europaparlamentet. I och med EU-kommissionens förslag om den nya långtidsbudgeten, post 2021-2027, kan det bli verklighet och redan i ett första skede denna sommar kommer 15 000 18-åringar att ha möjlighet att genomföra en gratis tågluff genom 4 olika EU-länder.

 • Vi firar Europadagen idag den 9:e maj!

  2018-04-19

  Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumanplanen som presenterades år 1950 och drog igång det Europasamarbete vi ser idag. ”Europaåret för kulturarv” är årets tema för dagen och en mängd EU-delegationer runt om i världen deltar i firandet med olika evenemang i anknytning till dagen.

 • NSPA besökte EU-kommissionen

  2018-04-11

  Den 28:e mars besökte North Sweden tillsammans med nätverket för Northern Sparesly Populated Areas, NSPA, EU-kommissionens huvudsäte för att diskutera framtidens regionalpolitik med ett antal höga aktörer i EU. De närmaste medarbetarna till regionalkommissionären Corina Creţu och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker träffade NSPA samt därtill också företrädare för EU:s sociala fond, i syfte att bli informerade vad regionerna i norra Europa åstadkommit med stöd av EU. Det var viktiga möten inför kommande förslag om EU:s så kallade sammanhållningspolitik senare i vår som budgetmässigt riskerar att nedprioriteras samtidigt som det gör särskilt stor nytta för utvecklingskraften i regioner med särskilda utmaningar såsom Övre Norrland.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS