Finansieringsmöjligheter genom Nordiska demografiprogrammet

2013-10-18

Nordiska ministerrådets tar nu emot ansökningar inom Nordiska Demografiprogrammet. Programmet är till för att stödja innovativa lokala och regionala projekt som finner innovativa lösningar hur man hanterar de demografiska utmaningarna som finns på lokal som regional nivå utanför storstadsområden.

En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till nordisk nytta. Nordisk nytta är det mervärde som gemensamma aktiviteter med flera nordiska länder ger och som inte kunnat uppnås utan samarbete mellan de nordiska länderna.

Projekten som berörs och kan ansöka om stöd kan vara ett- eller fleråriga. Ansökan om projektmedel kan dock endast ske för ett år i taget. En eventuell beviljning om stöd till projektet betyder inte att projektet automatiskt är garanterat stöd vid senare ansökningar, om programmet fortsätter efter 2014-2015. Det är därför ett krav, att fleråriga projekt planeras på ett sådant sätt, att projekten kan uppnå resultat redan under den gällande projektperioden.

Bedömning av ansökningar
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att medel ska kunna beviljas medel:

 • Projektet ska involvera partners från minst två nordiska länder
 • Lokala och regionala myndigheter, privata organisationer och intresseorganisationer som samarbetar kan ansöka om medel från programmet.
 • Projekten måste ha ett nordiskt mervärde och resultaten ska kunna överföras till andra nordiska kommuner och regioner.

Deadline för att anmäla sitt projekt är 15 februari 2014.

För frågor eller andra funderingar kontakta Alexander Dubois på Nordregio

Till Nordregios nyhet på deras hemsida

För mer information om ansökan

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS