Finansieringsmöjligheter genom Nordiska demografiprogrammet

2013-10-18

Nordiska ministerrådets tar nu emot ansökningar inom Nordiska Demografiprogrammet. Programmet är till för att stödja innovativa lokala och regionala projekt som finner innovativa lösningar hur man hanterar de demografiska utmaningarna som finns på lokal som regional nivå utanför storstadsområden.

En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till nordisk nytta. Nordisk nytta är det mervärde som gemensamma aktiviteter med flera nordiska länder ger och som inte kunnat uppnås utan samarbete mellan de nordiska länderna.

Projekten som berörs och kan ansöka om stöd kan vara ett- eller fleråriga. Ansökan om projektmedel kan dock endast ske för ett år i taget. En eventuell beviljning om stöd till projektet betyder inte att projektet automatiskt är garanterat stöd vid senare ansökningar, om programmet fortsätter efter 2014-2015. Det är därför ett krav, att fleråriga projekt planeras på ett sådant sätt, att projekten kan uppnå resultat redan under den gällande projektperioden.

Bedömning av ansökningar
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att medel ska kunna beviljas medel:

 • Projektet ska involvera partners från minst två nordiska länder
 • Lokala och regionala myndigheter, privata organisationer och intresseorganisationer som samarbetar kan ansöka om medel från programmet.
 • Projekten måste ha ett nordiskt mervärde och resultaten ska kunna överföras till andra nordiska kommuner och regioner.

Deadline för att anmäla sitt projekt är 15 februari 2014.

För frågor eller andra funderingar kontakta Alexander Dubois på Nordregio

Till Nordregios nyhet på deras hemsida

För mer information om ansökan

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS