Finansieringsmöjligheter genom Nordiska demografiprogrammet

2013-10-18

Nordiska ministerrådets tar nu emot ansökningar inom Nordiska Demografiprogrammet. Programmet är till för att stödja innovativa lokala och regionala projekt som finner innovativa lösningar hur man hanterar de demografiska utmaningarna som finns på lokal som regional nivå utanför storstadsområden.

En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till nordisk nytta. Nordisk nytta är det mervärde som gemensamma aktiviteter med flera nordiska länder ger och som inte kunnat uppnås utan samarbete mellan de nordiska länderna.

Projekten som berörs och kan ansöka om stöd kan vara ett- eller fleråriga. Ansökan om projektmedel kan dock endast ske för ett år i taget. En eventuell beviljning om stöd till projektet betyder inte att projektet automatiskt är garanterat stöd vid senare ansökningar, om programmet fortsätter efter 2014-2015. Det är därför ett krav, att fleråriga projekt planeras på ett sådant sätt, att projekten kan uppnå resultat redan under den gällande projektperioden.

Bedömning av ansökningar
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att medel ska kunna beviljas medel:

 • Projektet ska involvera partners från minst två nordiska länder
 • Lokala och regionala myndigheter, privata organisationer och intresseorganisationer som samarbetar kan ansöka om medel från programmet.
 • Projekten måste ha ett nordiskt mervärde och resultaten ska kunna överföras till andra nordiska kommuner och regioner.

Deadline för att anmäla sitt projekt är 15 februari 2014.

För frågor eller andra funderingar kontakta Alexander Dubois på Nordregio

Till Nordregios nyhet på deras hemsida

För mer information om ansökan

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS