Finansieringsmöjligheter genom Nordiska demografiprogrammet

2013-10-18

Nordiska ministerrådets tar nu emot ansökningar inom Nordiska Demografiprogrammet. Programmet är till för att stödja innovativa lokala och regionala projekt som finner innovativa lösningar hur man hanterar de demografiska utmaningarna som finns på lokal som regional nivå utanför storstadsområden.

En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till nordisk nytta. Nordisk nytta är det mervärde som gemensamma aktiviteter med flera nordiska länder ger och som inte kunnat uppnås utan samarbete mellan de nordiska länderna.

Projekten som berörs och kan ansöka om stöd kan vara ett- eller fleråriga. Ansökan om projektmedel kan dock endast ske för ett år i taget. En eventuell beviljning om stöd till projektet betyder inte att projektet automatiskt är garanterat stöd vid senare ansökningar, om programmet fortsätter efter 2014-2015. Det är därför ett krav, att fleråriga projekt planeras på ett sådant sätt, att projekten kan uppnå resultat redan under den gällande projektperioden.

Bedömning av ansökningar
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att medel ska kunna beviljas medel:

 • Projektet ska involvera partners från minst två nordiska länder
 • Lokala och regionala myndigheter, privata organisationer och intresseorganisationer som samarbetar kan ansöka om medel från programmet.
 • Projekten måste ha ett nordiskt mervärde och resultaten ska kunna överföras till andra nordiska kommuner och regioner.

Deadline för att anmäla sitt projekt är 15 februari 2014.

För frågor eller andra funderingar kontakta Alexander Dubois på Nordregio

Till Nordregios nyhet på deras hemsida

För mer information om ansökan

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS