Vi firar Europadagen idag den 9:e maj!

2018-04-19

Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumandeklarationen som ägde rum år 1950 och drog igång det Europasamarbete vi ser idag. Den grundtanke som Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman (tillsammans med Jean Monnet) år 1950 delade med sig av har bidragit till bevarad fred och sammanhållning i Europa i över 50 år och i det syftet firas Europadagen årligen den 9:e maj. ”Europaåret för kulturarv” är årets tema för dagen och en mängd EU-delegationer runt om i världen deltar i firandet med evenemang i anknytning till dagen som äger rum över hela maj månad.

thefutureiseurope

Varje år den 9:e maj firas Europadagen runt om i Europa.

Efter andra världskriget krävdes stora insatser för återuppbyggnad av Europa men även stora insatser för att säkerhetsställa att krig på den europeiska kontinenten av samma omfattning som de två föregående världskrigen inte skulle kunna ske igen. EU:s grundande nationer kom fram till att en sammanslagning av stål- och kolproduktionen i en gemensam union skulle göra det omöjligt för de historiskt rivaliserade länderna Frankrike och Tyskland att starta krig mot varandra igen. Denna faktor samt aktualiserande av samarbete kring gemensamma ekonomiska intressen var tänkt att förena Europa genom högre levnadsstandard för dess befolkning.

Detta arbete pågår ännu idag och ser antagligen till viss del annorlunda ut från vad Robert Schuman och Jean Monnet tänkte när de dikterade ”Schumanplanen”. Vad som är realitet är dock att medlemsländerna i Europeiska Unionen idag bedriver samarbete kring kontinentens gemensamma framtid och de striderna som förut bedrevs med vapen stater sinsemellan sker nu under fredliga förhållanden i det internationella Ministerrådet och det supranationella EU-parlamentet.

Europadagen inrättades år 1985 och har sedan dess firats årligen till minne EU-samarbetets grundprinciper som utgörs av fred, sammanhållning samt högre levnadsstandard. I år äger Europadagen rum under en onsdag, och trots den internationella betydelsen som dagen beskriver sig inneha så är det inte en helgdag i de flesta EU-medlemsländerna.

I Bryssel firades Europadagen redan den 5 maj genom att EU-institutionerna höll öppet hus för allmänheten. Syftet var att berätta om vad Eu-institutionerna arbetar med och vilka som är de viktigaste frågorna samt vad de gör för Europas invånare. I lördags kunde man därmed besöka institutionernas byggnader och delta i debatter eller följa med på guidade visningar. Idag den 9 maj håller EU-institutionerna i Luxembourg öppet och därefter i Strasbourg den 10 maj. 

I anslutning till Europadagen anordnades en dialog i Stadshuset om svensk ungdomspolitik i Skellefteå igår den 8 maj. kommunens Folkvalda politiker, ungdomar, lärare och alla övriga intresserade hade möjlighet att mötas i dialogen. Fokus låg på barn och ungdomars inflytande i Skellefteå, EU:s ungdomspolitik och barnrättspolitiken i Sverige. Demokratilotsen var på plats, liksom ungdomsfullmäktige och Fairtrade City Skellefteå. Europa Direkt informerade om ungas inflytande på EU-nivå. 

Idag på självaste Europadagen firas Europadagen i Sverige bland annat på Sergels torg. Alla är välkomna att delta, även lokala EU-kontor runt om i landet håller öppet för att informera och uppmärksamma kring dagen och EU. Runt om i EU sker även liknande tillställningar.

Läs mer om Europadagen här

Se en kort video (2 min) om varför EU är positivt och förbättrar EU-medborgarnas liv

/Andreas Andersson Kurdve och Julia Hanson

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS