Vi firar Europadagen idag den 9:e maj!

2018-04-19

Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumandeklarationen som ägde rum år 1950 och drog igång det Europasamarbete vi ser idag. Den grundtanke som Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman (tillsammans med Jean Monnet) år 1950 delade med sig av har bidragit till bevarad fred och sammanhållning i Europa i över 50 år och i det syftet firas Europadagen årligen den 9:e maj. ”Europaåret för kulturarv” är årets tema för dagen och en mängd EU-delegationer runt om i världen deltar i firandet med evenemang i anknytning till dagen som äger rum över hela maj månad.

thefutureiseurope

Varje år den 9:e maj firas Europadagen runt om i Europa.

Efter andra världskriget krävdes stora insatser för återuppbyggnad av Europa men även stora insatser för att säkerhetsställa att krig på den europeiska kontinenten av samma omfattning som de två föregående världskrigen inte skulle kunna ske igen. EU:s grundande nationer kom fram till att en sammanslagning av stål- och kolproduktionen i en gemensam union skulle göra det omöjligt för de historiskt rivaliserade länderna Frankrike och Tyskland att starta krig mot varandra igen. Denna faktor samt aktualiserande av samarbete kring gemensamma ekonomiska intressen var tänkt att förena Europa genom högre levnadsstandard för dess befolkning.

Detta arbete pågår ännu idag och ser antagligen till viss del annorlunda ut från vad Robert Schuman och Jean Monnet tänkte när de dikterade ”Schumanplanen”. Vad som är realitet är dock att medlemsländerna i Europeiska Unionen idag bedriver samarbete kring kontinentens gemensamma framtid och de striderna som förut bedrevs med vapen stater sinsemellan sker nu under fredliga förhållanden i det internationella Ministerrådet och det supranationella EU-parlamentet.

Europadagen inrättades år 1985 och har sedan dess firats årligen till minne EU-samarbetets grundprinciper som utgörs av fred, sammanhållning samt högre levnadsstandard. I år äger Europadagen rum under en onsdag, och trots den internationella betydelsen som dagen beskriver sig inneha så är det inte en helgdag i de flesta EU-medlemsländerna.

I Bryssel firades Europadagen redan den 5 maj genom att EU-institutionerna höll öppet hus för allmänheten. Syftet var att berätta om vad Eu-institutionerna arbetar med och vilka som är de viktigaste frågorna samt vad de gör för Europas invånare. I lördags kunde man därmed besöka institutionernas byggnader och delta i debatter eller följa med på guidade visningar. Idag den 9 maj håller EU-institutionerna i Luxembourg öppet och därefter i Strasbourg den 10 maj. 

I anslutning till Europadagen anordnades en dialog i Stadshuset om svensk ungdomspolitik i Skellefteå igår den 8 maj. kommunens Folkvalda politiker, ungdomar, lärare och alla övriga intresserade hade möjlighet att mötas i dialogen. Fokus låg på barn och ungdomars inflytande i Skellefteå, EU:s ungdomspolitik och barnrättspolitiken i Sverige. Demokratilotsen var på plats, liksom ungdomsfullmäktige och Fairtrade City Skellefteå. Europa Direkt informerade om ungas inflytande på EU-nivå. 

Idag på självaste Europadagen firas Europadagen i Sverige bland annat på Sergels torg. Alla är välkomna att delta, även lokala EU-kontor runt om i landet håller öppet för att informera och uppmärksamma kring dagen och EU. Runt om i EU sker även liknande tillställningar.

Läs mer om Europadagen här

Se en kort video (2 min) om varför EU är positivt och förbättrar EU-medborgarnas liv

/Andreas Andersson Kurdve och Julia Hanson

Nyheter på området

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

 • Österrike övertar ordförandeposten i EU efter Bulgarien

  2018-07-02

  I och med att ordförandeskapet för Europeiska rådet, även kallat Ministerrådet, roterar varje halvår turas EU:s medlemsländer om att agera ordförande. I lördags överlämnades det formellt till Österrike som tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Bulgariens premiärminister Boiko Borisov och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk var på plats vid ceremonin för överlämning av denna viktiga roll inom Europeiska rådet.

 • Fokus migration när EU-medlemsländernas regeringschefer samlades i Bryssel för toppmöte

  2018-06-29

  Under torsdagen och fredagen 28-29 juli träffades EU-ländernas regeringschefer för topp-möte i Bryssel. Fokus under mötet låg främst på att hitta en lösning på EU-ländernas skeva flyktingomfördelning. Frågor som hur EU ska förhålla sig till Donald Trump och USA:s restriktiva handelspolitik med ståltullarna, säkerhet och försvar, långtidsbudgeten samt digitalisering fick mindre utrymme på grund av att Italien inledningsvis lade in veto och blockerade förslagen av andra frågor i syfte att kräva en gemensam lösning på flyktingfördelningen.

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS