Vi firar Europadagen idag den 9:e maj!

2018-04-19

Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumandeklarationen som ägde rum år 1950 och drog igång det Europasamarbete vi ser idag. Den grundtanke som Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman (tillsammans med Jean Monnet) år 1950 delade med sig av har bidragit till bevarad fred och sammanhållning i Europa i över 50 år och i det syftet firas Europadagen årligen den 9:e maj. ”Europaåret för kulturarv” är årets tema för dagen och en mängd EU-delegationer runt om i världen deltar i firandet med evenemang i anknytning till dagen som äger rum över hela maj månad.

thefutureiseurope

Varje år den 9:e maj firas Europadagen runt om i Europa.

Efter andra världskriget krävdes stora insatser för återuppbyggnad av Europa men även stora insatser för att säkerhetsställa att krig på den europeiska kontinenten av samma omfattning som de två föregående världskrigen inte skulle kunna ske igen. EU:s grundande nationer kom fram till att en sammanslagning av stål- och kolproduktionen i en gemensam union skulle göra det omöjligt för de historiskt rivaliserade länderna Frankrike och Tyskland att starta krig mot varandra igen. Denna faktor samt aktualiserande av samarbete kring gemensamma ekonomiska intressen var tänkt att förena Europa genom högre levnadsstandard för dess befolkning.

Detta arbete pågår ännu idag och ser antagligen till viss del annorlunda ut från vad Robert Schuman och Jean Monnet tänkte när de dikterade ”Schumanplanen”. Vad som är realitet är dock att medlemsländerna i Europeiska Unionen idag bedriver samarbete kring kontinentens gemensamma framtid och de striderna som förut bedrevs med vapen stater sinsemellan sker nu under fredliga förhållanden i det internationella Ministerrådet och det supranationella EU-parlamentet.

Europadagen inrättades år 1985 och har sedan dess firats årligen till minne EU-samarbetets grundprinciper som utgörs av fred, sammanhållning samt högre levnadsstandard. I år äger Europadagen rum under en onsdag, och trots den internationella betydelsen som dagen beskriver sig inneha så är det inte en helgdag i de flesta EU-medlemsländerna.

I Bryssel firades Europadagen redan den 5 maj genom att EU-institutionerna höll öppet hus för allmänheten. Syftet var att berätta om vad Eu-institutionerna arbetar med och vilka som är de viktigaste frågorna samt vad de gör för Europas invånare. I lördags kunde man därmed besöka institutionernas byggnader och delta i debatter eller följa med på guidade visningar. Idag den 9 maj håller EU-institutionerna i Luxembourg öppet och därefter i Strasbourg den 10 maj. 

I anslutning till Europadagen anordnades en dialog i Stadshuset om svensk ungdomspolitik i Skellefteå igår den 8 maj. kommunens Folkvalda politiker, ungdomar, lärare och alla övriga intresserade hade möjlighet att mötas i dialogen. Fokus låg på barn och ungdomars inflytande i Skellefteå, EU:s ungdomspolitik och barnrättspolitiken i Sverige. Demokratilotsen var på plats, liksom ungdomsfullmäktige och Fairtrade City Skellefteå. Europa Direkt informerade om ungas inflytande på EU-nivå. 

Idag på självaste Europadagen firas Europadagen i Sverige bland annat på Sergels torg. Alla är välkomna att delta, även lokala EU-kontor runt om i landet håller öppet för att informera och uppmärksamma kring dagen och EU. Runt om i EU sker även liknande tillställningar.

Läs mer om Europadagen här

Se en kort video (2 min) om varför EU är positivt och förbättrar EU-medborgarnas liv

/Andreas Andersson Kurdve och Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS