GDPR - Den allmänna dataskyddsförordningen, träder snart i kraft.

2018-04-09

EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR, är den största allmänna dataskyddsförordningar att träda i kraft på 20 år. Den nya lagen innebär att hantering av privat data ska förbättras och att det digitala skyddet för EU-medborgarna ska stärkas. Detta innebär förändringar när förordningen träder i kraft 25:e maj 2018 och kan komma att påverka företag och privatpersoner.

GDPR innebär att hanteringen av personuppgifter förändras efter 25 maj 2018. Lagen, som ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL) i Sverige och andra motsvarigheter runt om i EU kommer att börja gälla direkt. De nya reglerna som innefattar hur personuppgifter behandlas kommer påverka dig som innehar bland annat: kundregister, löne- eller personalregister eller om du hanterar uppgifter såsom e-postadresser, bilder, namn eller personnummer som kan hänföras till en särskild fysiskt person.

Exempel på konkret förändring i och med lagens inträde är att företag efter 25 maj bara får spara kunduppgifter upp till ett år, sedan måste dessa raderas. Kontaktuppgifter och fotografier får inte heller publiceras utan personers medgivande, detta gäller även email-listor och telefonnummer. Privatpersoner ska även kunna kräva ut information av företag som tillhandahåller dennes uppgifter om hur uppgifterna används.

Syftet med lagen som beslutades om 2016 är att skydda personliga uppgifter samt bidra till en enhetlig och likvärdig nivå av dataskydd inom EU för att underlätta det fria flödet av data inom den digitala marknaden. Lagen är en del av den förnyelse EU vill genomföra för att bli anpassad till det nya digitala samhället.

Den svenska myndigheten Datainspektionen har publicerat innehåll för både privatpersoner samt företag att ta del av inför införandet av lagen för att informera de som påverkas av förändringarna. Gå in Datainspektionens hemsida här för att läsa mer angående om hur lagen påverkar dig eller ditt företag.

Läs mer om GDPR på kommissionens hemsida:

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

  2019-01-14

  Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

 • Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

  2019-01-11

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS