GDPR - Den allmänna dataskyddsförordningen, träder snart i kraft.

2018-04-09

EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR, är den största allmänna dataskyddsförordningar att träda i kraft på 20 år. Den nya lagen innebär att hantering av privat data ska förbättras och att det digitala skyddet för EU-medborgarna ska stärkas. Detta innebär förändringar när förordningen träder i kraft 25:e maj 2018 och kan komma att påverka företag och privatpersoner.

GDPR innebär att hanteringen av personuppgifter förändras efter 25 maj 2018. Lagen, som ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL) i Sverige och andra motsvarigheter runt om i EU kommer att börja gälla direkt. De nya reglerna som innefattar hur personuppgifter behandlas kommer påverka dig som innehar bland annat: kundregister, löne- eller personalregister eller om du hanterar uppgifter såsom e-postadresser, bilder, namn eller personnummer som kan hänföras till en särskild fysiskt person.

Exempel på konkret förändring i och med lagens inträde är att företag efter 25 maj bara får spara kunduppgifter upp till ett år, sedan måste dessa raderas. Kontaktuppgifter och fotografier får inte heller publiceras utan personers medgivande, detta gäller även email-listor och telefonnummer. Privatpersoner ska även kunna kräva ut information av företag som tillhandahåller dennes uppgifter om hur uppgifterna används.

Syftet med lagen som beslutades om 2016 är att skydda personliga uppgifter samt bidra till en enhetlig och likvärdig nivå av dataskydd inom EU för att underlätta det fria flödet av data inom den digitala marknaden. Lagen är en del av den förnyelse EU vill genomföra för att bli anpassad till det nya digitala samhället.

Den svenska myndigheten Datainspektionen har publicerat innehåll för både privatpersoner samt företag att ta del av inför införandet av lagen för att informera de som påverkas av förändringarna. Gå in Datainspektionens hemsida här för att läsa mer angående om hur lagen påverkar dig eller ditt företag.

Läs mer om GDPR på kommissionens hemsida:

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

 • Österrike övertar ordförandeposten i EU efter Bulgarien

  2018-07-02

  I och med att ordförandeskapet för Europeiska rådet, även kallat Ministerrådet, roterar varje halvår turas EU:s medlemsländer om att agera ordförande. I lördags överlämnades det formellt till Österrike som tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Bulgariens premiärminister Boiko Borisov och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk var på plats vid ceremonin för överlämning av denna viktiga roll inom Europeiska rådet.

 • Fokus migration när EU-medlemsländernas regeringschefer samlades i Bryssel för toppmöte

  2018-06-29

  Under torsdagen och fredagen 28-29 juli träffades EU-ländernas regeringschefer för topp-möte i Bryssel. Fokus under mötet låg främst på att hitta en lösning på EU-ländernas skeva flyktingomfördelning. Frågor som hur EU ska förhålla sig till Donald Trump och USA:s restriktiva handelspolitik med ståltullarna, säkerhet och försvar, långtidsbudgeten samt digitalisering fick mindre utrymme på grund av att Italien inledningsvis lade in veto och blockerade förslagen av andra frågor i syfte att kräva en gemensam lösning på flyktingfördelningen.

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS