GDPR - Den allmänna dataskyddsförordningen, träder snart i kraft.

2018-04-09

EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR, är den största allmänna dataskyddsförordningar att träda i kraft på 20 år. Den nya lagen innebär att hantering av privat data ska förbättras och att det digitala skyddet för EU-medborgarna ska stärkas. Detta innebär förändringar när förordningen träder i kraft 25:e maj 2018 och kan komma att påverka företag och privatpersoner.

GDPR innebär att hanteringen av personuppgifter förändras efter 25 maj 2018. Lagen, som ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL) i Sverige och andra motsvarigheter runt om i EU kommer att börja gälla direkt. De nya reglerna som innefattar hur personuppgifter behandlas kommer påverka dig som innehar bland annat: kundregister, löne- eller personalregister eller om du hanterar uppgifter såsom e-postadresser, bilder, namn eller personnummer som kan hänföras till en särskild fysiskt person.

Exempel på konkret förändring i och med lagens inträde är att företag efter 25 maj bara får spara kunduppgifter upp till ett år, sedan måste dessa raderas. Kontaktuppgifter och fotografier får inte heller publiceras utan personers medgivande, detta gäller även email-listor och telefonnummer. Privatpersoner ska även kunna kräva ut information av företag som tillhandahåller dennes uppgifter om hur uppgifterna används.

Syftet med lagen som beslutades om 2016 är att skydda personliga uppgifter samt bidra till en enhetlig och likvärdig nivå av dataskydd inom EU för att underlätta det fria flödet av data inom den digitala marknaden. Lagen är en del av den förnyelse EU vill genomföra för att bli anpassad till det nya digitala samhället.

Den svenska myndigheten Datainspektionen har publicerat innehåll för både privatpersoner samt företag att ta del av inför införandet av lagen för att informera de som påverkas av förändringarna. Gå in Datainspektionens hemsida här för att läsa mer angående om hur lagen påverkar dig eller ditt företag.

Läs mer om GDPR på kommissionens hemsida:

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Fira Europadagen den 9:e maj!

  2018-04-19

  Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumanplanen som presenterades år 1950 och drog igång det Europasamarbete vi ser idag. ”Europaåret för kulturarv” är årets tema för dagen och en mängd EU-delegationer runt om i världen deltar i firandet med olika evenemang i anknytning till dagen.

 • NSPA på EU-kommissionen

  2018-04-11

  Den 28:e mars besökte North Sweden och NSPA, EU-kommissionens huvudsäte för att diskutera framtidens regionalpolitik med ett antal höga aktörer i EU.

 • Förslag om minskade kortavgifter i EU

  2018-04-09

  EU-kommissionen föreslår nu att nya regler ska införas för att begränsa kortavgifterna inom EU vid betalning med kort i en valuta i ett annat land med annan valuta, framförallt vid betalning i euro. Det ska också bli tydligare information för den som betalar vad den faktiska kostnaden är i kortavgift för sådana transaktioner.

 • GDPR - Den allmänna dataskyddsförordningen, träder snart i kraft.

  2018-04-09

  EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR, är den största allmänna dataskyddsförordningar att träda i kraft på 20 år. Den nya lagen innebär att hantering av privat data ska förbättras och att det digitala skyddet för EU-medborgarna ska stärkas. Detta innebär förändringar när förordningen träder i kraft 25:e maj 2018 och kan komma att påverka företag och privatpersoner.

 • Barentssamarbetet firar 25 år på Svenska Representationen i Bryssel

  2018-03-27

  Det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet tillsammans med North Sweden European Office och det norska regionala ordförandeskapet i Barentssamarbetet bjuder in till ett seminarium på temat ”För gemensamma mål i det europeiska Arktis” under förmiddagen 5 juni. Ledande företrädare från EU och Barents inklusive norra Sverige visar upp framgångsrik samverkan och vunna erfarenheter för framtiden med en ”Talking Barents” panelsamtal och efterföljande mottagning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS