GDPR - Den allmänna dataskyddsförordningen, träder snart i kraft.

2018-04-09

EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR, är den största allmänna dataskyddsförordningar att träda i kraft på 20 år. Den nya lagen innebär att hantering av privat data ska förbättras och att det digitala skyddet för EU-medborgarna ska stärkas. Detta innebär förändringar när förordningen träder i kraft 25:e maj 2018 och kan komma att påverka företag och privatpersoner.

GDPR innebär att hanteringen av personuppgifter förändras efter 25 maj 2018. Lagen, som ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL) i Sverige och andra motsvarigheter runt om i EU kommer att börja gälla direkt. De nya reglerna som innefattar hur personuppgifter behandlas kommer påverka dig som innehar bland annat: kundregister, löne- eller personalregister eller om du hanterar uppgifter såsom e-postadresser, bilder, namn eller personnummer som kan hänföras till en särskild fysiskt person.

Exempel på konkret förändring i och med lagens inträde är att företag efter 25 maj bara får spara kunduppgifter upp till ett år, sedan måste dessa raderas. Kontaktuppgifter och fotografier får inte heller publiceras utan personers medgivande, detta gäller även email-listor och telefonnummer. Privatpersoner ska även kunna kräva ut information av företag som tillhandahåller dennes uppgifter om hur uppgifterna används.

Syftet med lagen som beslutades om 2016 är att skydda personliga uppgifter samt bidra till en enhetlig och likvärdig nivå av dataskydd inom EU för att underlätta det fria flödet av data inom den digitala marknaden. Lagen är en del av den förnyelse EU vill genomföra för att bli anpassad till det nya digitala samhället.

Den svenska myndigheten Datainspektionen har publicerat innehåll för både privatpersoner samt företag att ta del av inför införandet av lagen för att informera de som påverkas av förändringarna. Gå in Datainspektionens hemsida här för att läsa mer angående om hur lagen påverkar dig eller ditt företag.

Läs mer om GDPR på kommissionens hemsida:

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS