Högt stöd för EU bland svenskar

2018-12-19

Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta.  Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

Den 7 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) en stor opinionsundersökning som visade att andelen svenskar som i huvudsak är för Sveriges EU-medlemskap ökat till 58,6 % i november, jämfört med 52,4 % under våren 2018. Det är det hittills största stödet för EU som uppmätts i Sverige.

I nästan alla partier återfinns en majoritet för det svenska EU-medlemskapet hos väljarna. Det är inte heller något svenskt parti där en majoritet är emot medlemskapet, om än att det finns betydande skepsis inom vissa partier.

Vidare visar undersökningen att andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet ökat medan andelen som är mot EU-medlemskapet har minskat jämfört med i maj 2018. Andelen som uppger att de saknar uppfattning har också minskat.

Euromotståndet fortsatt stort

Bland svenskarna är det knappt 19 % som idag skulle vilja ha euron istället för den svenska kronan som valuta. Hade det varit en svensk folkomröstning om euron under november månad 2018 skulle 18,6 % rösta ja och 68,0 % rösta nej enligt undersökning av SCB, samtidigt uppger 13,4 % att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med undersökningen i maj 2018 har andelen som uppger att de skulle rösta ja minskat och andelen som skulle rösta nej ökat.

Sverige skiljer sig från övriga EU-länder i vissa frågor

I den senaste undersökningen från Eurobarometern intervjuades ca 27 000 personer inom samtliga av EU:s medlemsländer om deras synsätt och inställning till EU:s framtid. Undersökningen berörde områden som migration, säkerhet samt miljö.

Eurobarometerns undersökning visar att svenskarnas uppfattning skiljer sig i vissa frågor från övriga EU-länder. Exempelvis inom området migration gällande vad som bör prioriteras till förmån för européerna om tjugo år. 64 % av de tillfrågade svenskarna, vilket är den högsta siffran inom EU-länderna, uppgav att samarbetet mellan EU-länderna bör stärkas för att kunna hantera framtida utmaningar inom migrationsområdet.

63 % av svenska folket uppgav att EU:s respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är EU:s främsta egenskaper, vilket är det högsta observerade resultatet inom den kategorin.

1

Tabell från undersökningen Special Eurobarometer 479; Future of Europe

Inom området miljö och klimat svarade en majoritet av alla EU-länder att klimatförändringarna beror på helt eller delvis av mänsklig påverkan. Men även här svarade svenskarna högre än genomsnittet, 99 % tror att klimatförändringarna beror på en mänsklig påverkan.

Trots det gemensamma synsättet om mänsklig påverkan på klimatet så visade undersökningen stor skillnad på vilka klimatåtgärder som bör prioriteras. 62 % av svenskarna anser att den främsta prioriteringen är att fortsätta utvecklingen av förnybara energikällor.

2

Tabell från undersökningen Special Eurobarometer 479; Future of Europe

Läs hela SCB:s undersökning här 

Läs hela undersökningen från Eurobarometern här

/Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS