iBSG seminarium om Östersjön

2013-06-20

Den 17 juni arrangerade informal Baltic Sea Group (iBSG), där North Sweden ingår i styrgruppen, sitt årliga sommarseminarium om framtiden för Östersjöregionen i samarrangemang med EU-kommissionen. Årets tema var "ta makroregionala strategier på allvar" och behandlade hur Östersjöstrategin kan integreras i programskrivningarna för nästa programperiod 2014-2020. Det är första gången det är möjligt eftersom Östersjöstrategin inte fanns när de nuvarande programmen formades. EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och regionalpolitik och det kommande Litauiska ordförandeskapet var representerade i talarlistan, likaväl som regionala aktörer inom Östersjöregionen.

Under seminariet deltog representanter från EU:s institutioner och nationella och regionala aktörer engagerade i Östersjösamarbetet, som berättade om hur de ser på länken mellan strategin och verktygen samt hur regionala aktörer lyckats med detta arbete. Östersjöstrategins koppling till strukturfonderna, strategier för smart specialisering, innovativa partnerskap och finansieringsstöd från Horisont 2020 diskuterades under seminariet.

Representanter från EU:s institutioner gav även en uppdatering om den regionalpolitiska delen av de pågående förhandlingarna för den fleråriga budgetramen för kommande period 2014-2020.

Östersjöstrategin antogs 2009 och var den första makroregionala strategin. Den syftar till att stärka samarbetet mellan regionens aktörer och bidra till att hantera de utmaningar som regionen står inför. Strategin har tre huvudsakliga mål; skydda havsmiljön, länka samman regionen samt att öka välståndet. För strategin finns det inte avsatt någon specifik finansiering, den ska istället förverkligas med de befintliga finansieringsinstrumenten för regional utveckling.

iBSG bild

Läs mer om seminariet, som lockade runt 150 åhörare, i North Swedens rapportering

/ Niklas Johansson

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS