iBSG seminarium om Östersjön

2013-06-20

Den 17 juni arrangerade informal Baltic Sea Group (iBSG), där North Sweden ingår i styrgruppen, sitt årliga sommarseminarium om framtiden för Östersjöregionen i samarrangemang med EU-kommissionen. Årets tema var "ta makroregionala strategier på allvar" och behandlade hur Östersjöstrategin kan integreras i programskrivningarna för nästa programperiod 2014-2020. Det är första gången det är möjligt eftersom Östersjöstrategin inte fanns när de nuvarande programmen formades. EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och regionalpolitik och det kommande Litauiska ordförandeskapet var representerade i talarlistan, likaväl som regionala aktörer inom Östersjöregionen.

Under seminariet deltog representanter från EU:s institutioner och nationella och regionala aktörer engagerade i Östersjösamarbetet, som berättade om hur de ser på länken mellan strategin och verktygen samt hur regionala aktörer lyckats med detta arbete. Östersjöstrategins koppling till strukturfonderna, strategier för smart specialisering, innovativa partnerskap och finansieringsstöd från Horisont 2020 diskuterades under seminariet.

Representanter från EU:s institutioner gav även en uppdatering om den regionalpolitiska delen av de pågående förhandlingarna för den fleråriga budgetramen för kommande period 2014-2020.

Östersjöstrategin antogs 2009 och var den första makroregionala strategin. Den syftar till att stärka samarbetet mellan regionens aktörer och bidra till att hantera de utmaningar som regionen står inför. Strategin har tre huvudsakliga mål; skydda havsmiljön, länka samman regionen samt att öka välståndet. För strategin finns det inte avsatt någon specifik finansiering, den ska istället förverkligas med de befintliga finansieringsinstrumenten för regional utveckling.

iBSG bild

Läs mer om seminariet, som lockade runt 150 åhörare, i North Swedens rapportering

/ Niklas Johansson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS