iBSG seminarium om Östersjön

2013-06-20

Den 17 juni arrangerade informal Baltic Sea Group (iBSG), där North Sweden ingår i styrgruppen, sitt årliga sommarseminarium om framtiden för Östersjöregionen i samarrangemang med EU-kommissionen. Årets tema var "ta makroregionala strategier på allvar" och behandlade hur Östersjöstrategin kan integreras i programskrivningarna för nästa programperiod 2014-2020. Det är första gången det är möjligt eftersom Östersjöstrategin inte fanns när de nuvarande programmen formades. EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och regionalpolitik och det kommande Litauiska ordförandeskapet var representerade i talarlistan, likaväl som regionala aktörer inom Östersjöregionen.

Under seminariet deltog representanter från EU:s institutioner och nationella och regionala aktörer engagerade i Östersjösamarbetet, som berättade om hur de ser på länken mellan strategin och verktygen samt hur regionala aktörer lyckats med detta arbete. Östersjöstrategins koppling till strukturfonderna, strategier för smart specialisering, innovativa partnerskap och finansieringsstöd från Horisont 2020 diskuterades under seminariet.

Representanter från EU:s institutioner gav även en uppdatering om den regionalpolitiska delen av de pågående förhandlingarna för den fleråriga budgetramen för kommande period 2014-2020.

Östersjöstrategin antogs 2009 och var den första makroregionala strategin. Den syftar till att stärka samarbetet mellan regionens aktörer och bidra till att hantera de utmaningar som regionen står inför. Strategin har tre huvudsakliga mål; skydda havsmiljön, länka samman regionen samt att öka välståndet. För strategin finns det inte avsatt någon specifik finansiering, den ska istället förverkligas med de befintliga finansieringsinstrumenten för regional utveckling.

iBSG bild

Läs mer om seminariet, som lockade runt 150 åhörare, i North Swedens rapportering

/ Niklas Johansson

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS