iBSG seminarium om Östersjön

2013-06-20

Den 17 juni arrangerade informal Baltic Sea Group (iBSG), där North Sweden ingår i styrgruppen, sitt årliga sommarseminarium om framtiden för Östersjöregionen i samarrangemang med EU-kommissionen. Årets tema var "ta makroregionala strategier på allvar" och behandlade hur Östersjöstrategin kan integreras i programskrivningarna för nästa programperiod 2014-2020. Det är första gången det är möjligt eftersom Östersjöstrategin inte fanns när de nuvarande programmen formades. EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och regionalpolitik och det kommande Litauiska ordförandeskapet var representerade i talarlistan, likaväl som regionala aktörer inom Östersjöregionen.

Under seminariet deltog representanter från EU:s institutioner och nationella och regionala aktörer engagerade i Östersjösamarbetet, som berättade om hur de ser på länken mellan strategin och verktygen samt hur regionala aktörer lyckats med detta arbete. Östersjöstrategins koppling till strukturfonderna, strategier för smart specialisering, innovativa partnerskap och finansieringsstöd från Horisont 2020 diskuterades under seminariet.

Representanter från EU:s institutioner gav även en uppdatering om den regionalpolitiska delen av de pågående förhandlingarna för den fleråriga budgetramen för kommande period 2014-2020.

Östersjöstrategin antogs 2009 och var den första makroregionala strategin. Den syftar till att stärka samarbetet mellan regionens aktörer och bidra till att hantera de utmaningar som regionen står inför. Strategin har tre huvudsakliga mål; skydda havsmiljön, länka samman regionen samt att öka välståndet. För strategin finns det inte avsatt någon specifik finansiering, den ska istället förverkligas med de befintliga finansieringsinstrumenten för regional utveckling.

iBSG bild

Läs mer om seminariet, som lockade runt 150 åhörare, i North Swedens rapportering

/ Niklas Johansson

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS