Interreg Forum 4 - Nya Program, Nya Möjligheter

2013-11-06

Den 22-23 oktober genomfördes Interreg Forum 4 konferensen på folkets hus i Stockholm. Konferensens fokus var på EU:s nya programperiod och det gränsöverskridande samarbetet i Östersjöregionen för 2014-2020. Medverkande från Umeå var Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd, som var en av inspirationstalarna och talade om kulturhuvudstadsåret Umeå2014, och från Region Västerbotten var Peter Hedman och Sandrine Moretti om flernivåstyre.

Konferensens samlade 350 deltagare från Sverige och dess nordiska grannländer. Region Västerbottens representanter var på plats för att diskutera flernivåstyre och om vad som kan göras för att föra EU:s politiska processer och beslut närmare medborgarna i medlemsländerna. Flernivåstyre sker genom att involvera näringsliv, universitet och frivilligorganisationer med beslutsfattare i riksdag, landsting, region och kommuner i arbetet i de politiska processerna som är initierade från EU-nivå. Endast två regioner, Region Västerbotten och Regionförbundet i Kalmar län, i Östersjöstrategin har EU kommissionens uppdrag att utveckla styrdokument för flernivåstyre.

Seminariet under Interreg Forum 4 fokuserade främst på att belysa tre olika former för flernivåstyre som utvecklats för att nå en mer resurseffektiv verksamhet i samklang med EU och beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå.

För mer information om Interreg Forum 4

Ta del av Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå, presentation

Ta del av Peter Hedman, Region Västerbotten, presentation

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS