Interreg Forum 4 - Nya Program, Nya Möjligheter

2013-11-06

Den 22-23 oktober genomfördes Interreg Forum 4 konferensen på folkets hus i Stockholm. Konferensens fokus var på EU:s nya programperiod och det gränsöverskridande samarbetet i Östersjöregionen för 2014-2020. Medverkande från Umeå var Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd, som var en av inspirationstalarna och talade om kulturhuvudstadsåret Umeå2014, och från Region Västerbotten var Peter Hedman och Sandrine Moretti om flernivåstyre.

Konferensens samlade 350 deltagare från Sverige och dess nordiska grannländer. Region Västerbottens representanter var på plats för att diskutera flernivåstyre och om vad som kan göras för att föra EU:s politiska processer och beslut närmare medborgarna i medlemsländerna. Flernivåstyre sker genom att involvera näringsliv, universitet och frivilligorganisationer med beslutsfattare i riksdag, landsting, region och kommuner i arbetet i de politiska processerna som är initierade från EU-nivå. Endast två regioner, Region Västerbotten och Regionförbundet i Kalmar län, i Östersjöstrategin har EU kommissionens uppdrag att utveckla styrdokument för flernivåstyre.

Seminariet under Interreg Forum 4 fokuserade främst på att belysa tre olika former för flernivåstyre som utvecklats för att nå en mer resurseffektiv verksamhet i samklang med EU och beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå.

För mer information om Interreg Forum 4

Ta del av Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå, presentation

Ta del av Peter Hedman, Region Västerbotten, presentation

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS