Interreg Forum 4 - Nya Program, Nya Möjligheter

2013-11-06

Den 22-23 oktober genomfördes Interreg Forum 4 konferensen på folkets hus i Stockholm. Konferensens fokus var på EU:s nya programperiod och det gränsöverskridande samarbetet i Östersjöregionen för 2014-2020. Medverkande från Umeå var Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd, som var en av inspirationstalarna och talade om kulturhuvudstadsåret Umeå2014, och från Region Västerbotten var Peter Hedman och Sandrine Moretti om flernivåstyre.

Konferensens samlade 350 deltagare från Sverige och dess nordiska grannländer. Region Västerbottens representanter var på plats för att diskutera flernivåstyre och om vad som kan göras för att föra EU:s politiska processer och beslut närmare medborgarna i medlemsländerna. Flernivåstyre sker genom att involvera näringsliv, universitet och frivilligorganisationer med beslutsfattare i riksdag, landsting, region och kommuner i arbetet i de politiska processerna som är initierade från EU-nivå. Endast två regioner, Region Västerbotten och Regionförbundet i Kalmar län, i Östersjöstrategin har EU kommissionens uppdrag att utveckla styrdokument för flernivåstyre.

Seminariet under Interreg Forum 4 fokuserade främst på att belysa tre olika former för flernivåstyre som utvecklats för att nå en mer resurseffektiv verksamhet i samklang med EU och beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå.

För mer information om Interreg Forum 4

Ta del av Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå, presentation

Ta del av Peter Hedman, Region Västerbotten, presentation

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS