Interreg Forum 4 - Nya Program, Nya Möjligheter

2013-11-06

Den 22-23 oktober genomfördes Interreg Forum 4 konferensen på folkets hus i Stockholm. Konferensens fokus var på EU:s nya programperiod och det gränsöverskridande samarbetet i Östersjöregionen för 2014-2020. Medverkande från Umeå var Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd, som var en av inspirationstalarna och talade om kulturhuvudstadsåret Umeå2014, och från Region Västerbotten var Peter Hedman och Sandrine Moretti om flernivåstyre.

Konferensens samlade 350 deltagare från Sverige och dess nordiska grannländer. Region Västerbottens representanter var på plats för att diskutera flernivåstyre och om vad som kan göras för att föra EU:s politiska processer och beslut närmare medborgarna i medlemsländerna. Flernivåstyre sker genom att involvera näringsliv, universitet och frivilligorganisationer med beslutsfattare i riksdag, landsting, region och kommuner i arbetet i de politiska processerna som är initierade från EU-nivå. Endast två regioner, Region Västerbotten och Regionförbundet i Kalmar län, i Östersjöstrategin har EU kommissionens uppdrag att utveckla styrdokument för flernivåstyre.

Seminariet under Interreg Forum 4 fokuserade främst på att belysa tre olika former för flernivåstyre som utvecklats för att nå en mer resurseffektiv verksamhet i samklang med EU och beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå.

För mer information om Interreg Forum 4

Ta del av Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå, presentation

Ta del av Peter Hedman, Region Västerbotten, presentation

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Ta med dig dina digitala abonnemang när du reser inom EU

  2018-03-23

  På grund av nationella begränsningar har många upplevt hur deras digitala tjänster och abonnemang ofta förbjuder visning av visst material vid resor utomlands. En TV-serie som går utmärkt att titta på hemma i Sverige via exempelvis Netflix eller HBO kanske inte kan visas för samma användare när denne är på semester utanför Sverige. Den 1 april 2018 blir det dock genom ett nytt EU-direktiv möjligt att se på allt tillgängligt material som finns i det EU-land som abonnemang tecknades oberoende vart det används i EU.

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS