Kommande programperiod för Östersjöprogrammet

2013-04-30

Såddfinansieringen är till för att förbereda projekt som bidrar till de prioriterade områdena, såsom åtgärder för Östersjöregionen. Programmet är endast tillgängligt för EU:s medlemsländer kring Östersjön samt Norge, Vitryssland och områden i Nordvästra Ryssland.

Partners som beviljas såddfinansiering utarbetar en projektplan som kan vidareutvecklas till en ansökan till någon av EU:s eller de nationella finansieringsplattformarna, exempelvis de europeiska strukturfonderna för 2014-2020. EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är att stärka samarbetet och integration inom området. Utmaningarna i regionen behandlas genom att arbeta tillsammans samt att främja en mer balanserad utveckling i området. Strategin och handlingsplanen är uppbyggda kring tre mål: att bevara havet, binda samman regionen och öka välståndet.

Såddpengar beviljas för en period upp till ett år.

Såddfinansieringen kan användas för att finansiera personal, kostnader för externa tjänster och experter samt resor, logi och möten. Bidraget till projekt kan variera från 30.000 till 50.000 euro. I motiverade fall, t.ex. när pre-förstudier ingår, kan projektets budget uppgå till 100.000 euro. Såddfinansieringen kan uppgå till maximalt 85 % av totala summan, resterande del av projektets finansiering får inte komma från EU-källor.

Utlysning sker fyra gånger fram till april 2014 och första omgången kommer att godkännas i maj/juni 2013 och tilldelas i augusti 2013.

Läs mer om programmet och hur du ansöker

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS