Kommande programperiod för Östersjöprogrammet

2013-04-30

Såddfinansieringen är till för att förbereda projekt som bidrar till de prioriterade områdena, såsom åtgärder för Östersjöregionen. Programmet är endast tillgängligt för EU:s medlemsländer kring Östersjön samt Norge, Vitryssland och områden i Nordvästra Ryssland.

Partners som beviljas såddfinansiering utarbetar en projektplan som kan vidareutvecklas till en ansökan till någon av EU:s eller de nationella finansieringsplattformarna, exempelvis de europeiska strukturfonderna för 2014-2020. EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är att stärka samarbetet och integration inom området. Utmaningarna i regionen behandlas genom att arbeta tillsammans samt att främja en mer balanserad utveckling i området. Strategin och handlingsplanen är uppbyggda kring tre mål: att bevara havet, binda samman regionen och öka välståndet.

Såddpengar beviljas för en period upp till ett år.

Såddfinansieringen kan användas för att finansiera personal, kostnader för externa tjänster och experter samt resor, logi och möten. Bidraget till projekt kan variera från 30.000 till 50.000 euro. I motiverade fall, t.ex. när pre-förstudier ingår, kan projektets budget uppgå till 100.000 euro. Såddfinansieringen kan uppgå till maximalt 85 % av totala summan, resterande del av projektets finansiering får inte komma från EU-källor.

Utlysning sker fyra gånger fram till april 2014 och första omgången kommer att godkännas i maj/juni 2013 och tilldelas i augusti 2013.

Läs mer om programmet och hur du ansöker

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS