Kommande programperiod för Östersjöprogrammet

2013-04-30

Såddfinansieringen är till för att förbereda projekt som bidrar till de prioriterade områdena, såsom åtgärder för Östersjöregionen. Programmet är endast tillgängligt för EU:s medlemsländer kring Östersjön samt Norge, Vitryssland och områden i Nordvästra Ryssland.

Partners som beviljas såddfinansiering utarbetar en projektplan som kan vidareutvecklas till en ansökan till någon av EU:s eller de nationella finansieringsplattformarna, exempelvis de europeiska strukturfonderna för 2014-2020. EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är att stärka samarbetet och integration inom området. Utmaningarna i regionen behandlas genom att arbeta tillsammans samt att främja en mer balanserad utveckling i området. Strategin och handlingsplanen är uppbyggda kring tre mål: att bevara havet, binda samman regionen och öka välståndet.

Såddpengar beviljas för en period upp till ett år.

Såddfinansieringen kan användas för att finansiera personal, kostnader för externa tjänster och experter samt resor, logi och möten. Bidraget till projekt kan variera från 30.000 till 50.000 euro. I motiverade fall, t.ex. när pre-förstudier ingår, kan projektets budget uppgå till 100.000 euro. Såddfinansieringen kan uppgå till maximalt 85 % av totala summan, resterande del av projektets finansiering får inte komma från EU-källor.

Utlysning sker fyra gånger fram till april 2014 och första omgången kommer att godkännas i maj/juni 2013 och tilldelas i augusti 2013.

Läs mer om programmet och hur du ansöker

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS