Kommande programperiod för Östersjöprogrammet

2013-04-30

Såddfinansieringen är till för att förbereda projekt som bidrar till de prioriterade områdena, såsom åtgärder för Östersjöregionen. Programmet är endast tillgängligt för EU:s medlemsländer kring Östersjön samt Norge, Vitryssland och områden i Nordvästra Ryssland.

Partners som beviljas såddfinansiering utarbetar en projektplan som kan vidareutvecklas till en ansökan till någon av EU:s eller de nationella finansieringsplattformarna, exempelvis de europeiska strukturfonderna för 2014-2020. EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är att stärka samarbetet och integration inom området. Utmaningarna i regionen behandlas genom att arbeta tillsammans samt att främja en mer balanserad utveckling i området. Strategin och handlingsplanen är uppbyggda kring tre mål: att bevara havet, binda samman regionen och öka välståndet.

Såddpengar beviljas för en period upp till ett år.

Såddfinansieringen kan användas för att finansiera personal, kostnader för externa tjänster och experter samt resor, logi och möten. Bidraget till projekt kan variera från 30.000 till 50.000 euro. I motiverade fall, t.ex. när pre-förstudier ingår, kan projektets budget uppgå till 100.000 euro. Såddfinansieringen kan uppgå till maximalt 85 % av totala summan, resterande del av projektets finansiering får inte komma från EU-källor.

Utlysning sker fyra gånger fram till april 2014 och första omgången kommer att godkännas i maj/juni 2013 och tilldelas i augusti 2013.

Läs mer om programmet och hur du ansöker

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS