EU-kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om EU:s framtida sociala dimension

2017-05-10

Med bakgrund av den vitbok som lades fram den 1 mars om olika scenarier för EU:s framtid presenterar EU-kommissionen det första diskussionsunderlag kring EU:s sociala dimension fram till 2025.

Den 26 april 2017 presenterades ett diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension. Underlaget utgör starten på ett samråd med medborgarna, arbetsmarknadens parter, EU-institutionerna och EU-ländernas regeringar för att få en bild av lösningar på de problem som samhälle och individer står inför de närmaste åren. Den nuvarande EU-kommissionen prioriterar att skapa ett mer socialt och rättvist EU. Även om de ekonomiska och sociala förhållandena förbättrats inom EU finns det fortfarande skillnader mellan länder och regioner. Den ekonomiska krisen har lämnat djupa spår i vardagen och samhället, men EU som helhet har fortfarande samma sociala mål. Detta bekräftades i Romförklaringen, som EU:s ledare antog den 25 mars 2017. I den står det att det är viktigt med ett starkt socialt EU med hållbar tillväxt, ekonomiskt och socialt framåtskridande, sammanhållning, en odelad inre marknad och hänsyn till de olika nationella systemen och arbetsmarknadens parter. Diskussionsunderlaget följer på den vitbok om EU:s framtid som lades fram den 1 mars, där de viktigaste problemen och möjligheterna för EU under det kommande årtiondet presenterades. Diskussionsunderlaget ska också göra klart vad EU kan göra för att lösa problemen.

Valdis Dombrovskis, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för euron, säger;

Diskussionsunderlaget lägger grunden för en debatt om vilket slags socialt EU vi vill ha, och vad vi kan göra på EU-nivå för att lösa dagens problem.

När ett EU med 27 länder nu vill forma sin framtid är det nödvändigt att diskutera EU:s sociala dimension. Mer konkret läggs breda frågor om EU som samhälle kan bevara vår levnadsstandard, samt skapa fler och bättre jobb och se till att människor har rätt kompetens och skapa större sammanhållning, mot bakgrund av framtidens samhälle och arbetsliv.

Tre alternativ presenterades, som bygger på återkommande argument i den offentliga debatten:

Den sociala dimensionen omfattar endast fri rörlighet: Med detta alternativ bevaras reglerna för människors fria rörlighet i EU, t.ex. regler om social trygghet, utstationering av arbetstagare, vård i andra länder med mera. Det finns dock inga EU-omfattande minimikrav på exempelvis arbetsmiljö, arbetstid och viloperioder eller föräldraledighet. EU ger inte längre medlemsländerna tillfälle att utbyta lösningar inom utbildning, hälsa, kultur och idrott, och de program för social och regional omställning i medlemsländerna som får pengar från EU måste läggas ned eller finansieras helt av EU-länderna själva.

De som vill göra mer inom socialpolitiken får göra det: Olika grupper av länder kan besluta att göra mer tillsammans på det sociala området. Det kan t.ex. vara euroländerna som går samman för att bevara euroområdets styrka och stabilitet och undvika plötsliga förändringar av människornas levnadsstandard, eller andra grupper av länder som inriktar sig på andra frågor.

EU-27 fördjupar den europeiska socialpolitiken tillsammans: Socialpolitiska insatser är de nationella och lokala myndigheternas sak, men EU undersöker sätt att komplettera EU-ländernas åtgärder och använder verktyg som finns tillgängliga. Lagstiftningen innehåller inte bara minimikrav, utan fungerar med medborgarnas rättigheter i hela EU på valda områden.

I likhet med vitboken om EU:s framtid sätter diskussionsunderlaget tonen för debatten genom att erbjuda idéer, förslag och alternativ för EU:s sociala dimension fram till 2025. Idéerna i de olika alternativen kan kombineras med varandra, och är inte bindande eller uttömmande. Den svenska regeringen förbereder i samarbete med EU-kommissionen ett socialt toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017, där diskussionen kan föras framåt. För att främja diskussionen kommer EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om EU:s framtid i städer och regioner runt om i Europa.

Läs EU-kommissionens diskussionspapper här (PDF)

Läs North Swedens tidigare nyhet kring Vitboken om EU:s framtid här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS