EU-kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om EU:s framtida sociala dimension

2017-05-10

Med bakgrund av den vitbok som lades fram den 1 mars om olika scenarier för EU:s framtid presenterar EU-kommissionen det första diskussionsunderlag kring EU:s sociala dimension fram till 2025.

Den 26 april 2017 presenterades ett diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension. Underlaget utgör starten på ett samråd med medborgarna, arbetsmarknadens parter, EU-institutionerna och EU-ländernas regeringar för att få en bild av lösningar på de problem som samhälle och individer står inför de närmaste åren. Den nuvarande EU-kommissionen prioriterar att skapa ett mer socialt och rättvist EU. Även om de ekonomiska och sociala förhållandena förbättrats inom EU finns det fortfarande skillnader mellan länder och regioner. Den ekonomiska krisen har lämnat djupa spår i vardagen och samhället, men EU som helhet har fortfarande samma sociala mål. Detta bekräftades i Romförklaringen, som EU:s ledare antog den 25 mars 2017. I den står det att det är viktigt med ett starkt socialt EU med hållbar tillväxt, ekonomiskt och socialt framåtskridande, sammanhållning, en odelad inre marknad och hänsyn till de olika nationella systemen och arbetsmarknadens parter. Diskussionsunderlaget följer på den vitbok om EU:s framtid som lades fram den 1 mars, där de viktigaste problemen och möjligheterna för EU under det kommande årtiondet presenterades. Diskussionsunderlaget ska också göra klart vad EU kan göra för att lösa problemen.

Valdis Dombrovskis, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för euron, säger;

Diskussionsunderlaget lägger grunden för en debatt om vilket slags socialt EU vi vill ha, och vad vi kan göra på EU-nivå för att lösa dagens problem.

När ett EU med 27 länder nu vill forma sin framtid är det nödvändigt att diskutera EU:s sociala dimension. Mer konkret läggs breda frågor om EU som samhälle kan bevara vår levnadsstandard, samt skapa fler och bättre jobb och se till att människor har rätt kompetens och skapa större sammanhållning, mot bakgrund av framtidens samhälle och arbetsliv.

Tre alternativ presenterades, som bygger på återkommande argument i den offentliga debatten:

Den sociala dimensionen omfattar endast fri rörlighet: Med detta alternativ bevaras reglerna för människors fria rörlighet i EU, t.ex. regler om social trygghet, utstationering av arbetstagare, vård i andra länder med mera. Det finns dock inga EU-omfattande minimikrav på exempelvis arbetsmiljö, arbetstid och viloperioder eller föräldraledighet. EU ger inte längre medlemsländerna tillfälle att utbyta lösningar inom utbildning, hälsa, kultur och idrott, och de program för social och regional omställning i medlemsländerna som får pengar från EU måste läggas ned eller finansieras helt av EU-länderna själva.

De som vill göra mer inom socialpolitiken får göra det: Olika grupper av länder kan besluta att göra mer tillsammans på det sociala området. Det kan t.ex. vara euroländerna som går samman för att bevara euroområdets styrka och stabilitet och undvika plötsliga förändringar av människornas levnadsstandard, eller andra grupper av länder som inriktar sig på andra frågor.

EU-27 fördjupar den europeiska socialpolitiken tillsammans: Socialpolitiska insatser är de nationella och lokala myndigheternas sak, men EU undersöker sätt att komplettera EU-ländernas åtgärder och använder verktyg som finns tillgängliga. Lagstiftningen innehåller inte bara minimikrav, utan fungerar med medborgarnas rättigheter i hela EU på valda områden.

I likhet med vitboken om EU:s framtid sätter diskussionsunderlaget tonen för debatten genom att erbjuda idéer, förslag och alternativ för EU:s sociala dimension fram till 2025. Idéerna i de olika alternativen kan kombineras med varandra, och är inte bindande eller uttömmande. Den svenska regeringen förbereder i samarbete med EU-kommissionen ett socialt toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017, där diskussionen kan föras framåt. För att främja diskussionen kommer EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om EU:s framtid i städer och regioner runt om i Europa.

Läs EU-kommissionens diskussionspapper här (PDF)

Läs North Swedens tidigare nyhet kring Vitboken om EU:s framtid här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS