Makroregional strategi och havsområdesstrategi – vad är skillnaden?

2014-10-02

Interact-programmet, ett EU-program som stödjer territoriellt samarbete mellan EU:s regioner för att främja samarbete som ett verktyg för tillväxt och förändring genom policyutveckling och strategisk inriktning, har publicerat ett informativt dokument som adresserar till olika skillnader och likheter mellan EU:s makroregionala strategi och havsområdesstrategi. I publikationen lyfts bland annat betydelsen av att samarbeta över gränser för att tackla gemensamma utmaningar i geografiska områden.

Sverige - en del av Östersjösamarbetet
Ett exempel på en havsområdesstrategi är Östersjösamarbetet som EU-kommissionen koordinerar med hjälp av EUSBSR (EU Strategi for the Baltic Sea Region).
De åtta länder som berörs av Östersjön är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen, där länderna gemensamt möter de utmaningar som havsområdet kring Östersjön innehar. Östersjösamarbetet hjälper till att mobilisera relevant EU finansering och policys samt koordinerar EU:s, medlemstaternas, regionernas och de delaktiga organisationernas arbete att främja utvecklingen i havsområdet kring Östersjön.

Läs mer i publikationen för att ta del av informationen om makroregional- och havsområdesstrategi

Läs mer om Interact

Läs mer om EU:s strategi för Östersjöområdet

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS