Makroregional strategi och havsområdesstrategi – vad är skillnaden?

2014-10-02

Interact-programmet, ett EU-program som stödjer territoriellt samarbete mellan EU:s regioner för att främja samarbete som ett verktyg för tillväxt och förändring genom policyutveckling och strategisk inriktning, har publicerat ett informativt dokument som adresserar till olika skillnader och likheter mellan EU:s makroregionala strategi och havsområdesstrategi. I publikationen lyfts bland annat betydelsen av att samarbeta över gränser för att tackla gemensamma utmaningar i geografiska områden.

Sverige - en del av Östersjösamarbetet
Ett exempel på en havsområdesstrategi är Östersjösamarbetet som EU-kommissionen koordinerar med hjälp av EUSBSR (EU Strategi for the Baltic Sea Region).
De åtta länder som berörs av Östersjön är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen, där länderna gemensamt möter de utmaningar som havsområdet kring Östersjön innehar. Östersjösamarbetet hjälper till att mobilisera relevant EU finansering och policys samt koordinerar EU:s, medlemstaternas, regionernas och de delaktiga organisationernas arbete att främja utvecklingen i havsområdet kring Östersjön.

Läs mer i publikationen för att ta del av informationen om makroregional- och havsområdesstrategi

Läs mer om Interact

Läs mer om EU:s strategi för Östersjöområdet

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS