Makroregional strategi och havsområdesstrategi – vad är skillnaden?

2014-10-02

Interact-programmet, ett EU-program som stödjer territoriellt samarbete mellan EU:s regioner för att främja samarbete som ett verktyg för tillväxt och förändring genom policyutveckling och strategisk inriktning, har publicerat ett informativt dokument som adresserar till olika skillnader och likheter mellan EU:s makroregionala strategi och havsområdesstrategi. I publikationen lyfts bland annat betydelsen av att samarbeta över gränser för att tackla gemensamma utmaningar i geografiska områden.

Sverige - en del av Östersjösamarbetet
Ett exempel på en havsområdesstrategi är Östersjösamarbetet som EU-kommissionen koordinerar med hjälp av EUSBSR (EU Strategi for the Baltic Sea Region).
De åtta länder som berörs av Östersjön är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen, där länderna gemensamt möter de utmaningar som havsområdet kring Östersjön innehar. Östersjösamarbetet hjälper till att mobilisera relevant EU finansering och policys samt koordinerar EU:s, medlemstaternas, regionernas och de delaktiga organisationernas arbete att främja utvecklingen i havsområdet kring Östersjön.

Läs mer i publikationen för att ta del av informationen om makroregional- och havsområdesstrategi

Läs mer om Interact

Läs mer om EU:s strategi för Östersjöområdet

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS