Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

2018-07-04

Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) sina rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.  

Frågan om arbetsinvandring har sedan länge fokuserat på högutbildade individer men numera behöver EU mer yrkesutbildad arbetskraft. Ett problem som lyftes under seminariet är att många migranter som lämnar sina hemländer vill arbeta i Europa och de ställs inför problemet att måste ljuga om att de har asylskäl för att få en juridisk ansökningsprocess i EU:s medlemsländer. Den huvudsakliga frågan att diskutera var därför hur EU:s framtida arbetsmigrationspolitik kan bidra till att reducera illegal migration och tänka om kring EU:s migrationspolitik och system i syfte att fånga upp denna grupp av individer som utgör en välbehövd, yrkesutbildad arbetskraft. 

Laglig migration för arbeta och träning för dem som inte behöver skydd

Till skillnad från andra medlemsländer så har Tysklands migrationslagstiftning de 10 senaste åren kännetecknats av reformer och en liberalisering. Denna öppenhet har dock varit begränsad när det gäller låg- eller medium utbildade migranter.

Läs rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” som presenterar den nuvarande ekonomiska och politiska kontexten samt det ramverk som existerar i Tyskland.

Förutom en analys om Tyskland kommer studien i ett senare skede att presentera andra landstudier såsom Frankrike, Italien, Spanien och Sverige såväl som EU:s externa migrationspolitik.

Läs rapporten här

Läs de 7 huvudsakliga budskapen i rapporten här

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

 • Österrike övertar ordförandeposten i EU efter Bulgarien

  2018-07-02

  I och med att ordförandeskapet för Europeiska rådet, även kallat Ministerrådet, roterar varje halvår turas EU:s medlemsländer om att agera ordförande. I lördags överlämnades det formellt till Österrike som tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Bulgariens premiärminister Boiko Borisov och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk var på plats vid ceremonin för överlämning av denna viktiga roll inom Europeiska rådet.

 • Fokus migration när EU-medlemsländernas regeringschefer samlades i Bryssel för toppmöte

  2018-06-29

  Under torsdagen och fredagen 28-29 juli träffades EU-ländernas regeringschefer för topp-möte i Bryssel. Fokus under mötet låg främst på att hitta en lösning på EU-ländernas skeva flyktingomfördelning. Frågor som hur EU ska förhålla sig till Donald Trump och USA:s restriktiva handelspolitik med ståltullarna, säkerhet och försvar, långtidsbudgeten samt digitalisering fick mindre utrymme på grund av att Italien inledningsvis lade in veto och blockerade förslagen av andra frågor i syfte att kräva en gemensam lösning på flyktingfördelningen.

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS