Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

2018-07-04

Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) sina rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.  

Frågan om arbetsinvandring har sedan länge fokuserat på högutbildade individer men numera behöver EU mer yrkesutbildad arbetskraft. Ett problem som lyftes under seminariet är att många migranter som lämnar sina hemländer vill arbeta i Europa och de ställs inför problemet att måste ljuga om att de har asylskäl för att få en juridisk ansökningsprocess i EU:s medlemsländer. Den huvudsakliga frågan att diskutera var därför hur EU:s framtida arbetsmigrationspolitik kan bidra till att reducera illegal migration och tänka om kring EU:s migrationspolitik och system i syfte att fånga upp denna grupp av individer som utgör en välbehövd, yrkesutbildad arbetskraft. 

Laglig migration för arbeta och träning för dem som inte behöver skydd

Till skillnad från andra medlemsländer så har Tysklands migrationslagstiftning de 10 senaste åren kännetecknats av reformer och en liberalisering. Denna öppenhet har dock varit begränsad när det gäller låg- eller medium utbildade migranter.

Läs rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” som presenterar den nuvarande ekonomiska och politiska kontexten samt det ramverk som existerar i Tyskland.

Förutom en analys om Tyskland kommer studien i ett senare skede att presentera andra landstudier såsom Frankrike, Italien, Spanien och Sverige såväl som EU:s externa migrationspolitik.

Läs rapporten här

Läs de 7 huvudsakliga budskapen i rapporten här

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

 • Sacharovpriset för tankefrihet 2018

  2018-10-29

  Sacharovpriset är Europaparlamentets pris för att hedra dem som kämpar för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det årliga priset som instiftades 1988 och är uppkallat efter den ryske fysikern och politiskt oliktänkande Andrej Dmitrijevitj Sacharov ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS