Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

2018-07-04

Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) sina rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.  

Frågan om arbetsinvandring har sedan länge fokuserat på högutbildade individer men numera behöver EU mer yrkesutbildad arbetskraft. Ett problem som lyftes under seminariet är att många migranter som lämnar sina hemländer vill arbeta i Europa och de ställs inför problemet att måste ljuga om att de har asylskäl för att få en juridisk ansökningsprocess i EU:s medlemsländer. Den huvudsakliga frågan att diskutera var därför hur EU:s framtida arbetsmigrationspolitik kan bidra till att reducera illegal migration och tänka om kring EU:s migrationspolitik och system i syfte att fånga upp denna grupp av individer som utgör en välbehövd, yrkesutbildad arbetskraft. 

Laglig migration för arbeta och träning för dem som inte behöver skydd

Till skillnad från andra medlemsländer så har Tysklands migrationslagstiftning de 10 senaste åren kännetecknats av reformer och en liberalisering. Denna öppenhet har dock varit begränsad när det gäller låg- eller medium utbildade migranter.

Läs rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” som presenterar den nuvarande ekonomiska och politiska kontexten samt det ramverk som existerar i Tyskland.

Förutom en analys om Tyskland kommer studien i ett senare skede att presentera andra landstudier såsom Frankrike, Italien, Spanien och Sverige såväl som EU:s externa migrationspolitik.

Läs rapporten här

Läs de 7 huvudsakliga budskapen i rapporten här

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS