Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

2018-07-04

Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) sina rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.  

Frågan om arbetsinvandring har sedan länge fokuserat på högutbildade individer men numera behöver EU mer yrkesutbildad arbetskraft. Ett problem som lyftes under seminariet är att många migranter som lämnar sina hemländer vill arbeta i Europa och de ställs inför problemet att måste ljuga om att de har asylskäl för att få en juridisk ansökningsprocess i EU:s medlemsländer. Den huvudsakliga frågan att diskutera var därför hur EU:s framtida arbetsmigrationspolitik kan bidra till att reducera illegal migration och tänka om kring EU:s migrationspolitik och system i syfte att fånga upp denna grupp av individer som utgör en välbehövd, yrkesutbildad arbetskraft. 

Laglig migration för arbeta och träning för dem som inte behöver skydd

Till skillnad från andra medlemsländer så har Tysklands migrationslagstiftning de 10 senaste åren kännetecknats av reformer och en liberalisering. Denna öppenhet har dock varit begränsad när det gäller låg- eller medium utbildade migranter.

Läs rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” som presenterar den nuvarande ekonomiska och politiska kontexten samt det ramverk som existerar i Tyskland.

Förutom en analys om Tyskland kommer studien i ett senare skede att presentera andra landstudier såsom Frankrike, Italien, Spanien och Sverige såväl som EU:s externa migrationspolitik.

Läs rapporten här

Läs de 7 huvudsakliga budskapen i rapporten här

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS