Ansök om nordisk NGO-finansiering

2016-03-01

Ansökningsomgången för 2016 är nu öppen. Icke statliga organisationer (NGO) i Östersjöregionen bjuds in att ansöka om finansiering från programmet för internationella samarbetsprojekt. En årlig budget på drygt sju miljoner kronor har öronmärkts för programmet.

Icke statliga organisationer verksamma i Östersjöregionen spelar en central roll i de nordiska ländernas samarbete både sinsemellan och med de baltiska staterna, Polen, Vitryssland och Nordvästryssland. Deras betydelse är framträdande inom de prioriterade områdena miljö, demokratiutveckling, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete, men också som samarbetspartner i att bygga nätverk och gränsöverskridande samarbete i regionen.

För att beviljas finansiering måste projektansökan uppfylla de följande kriterierna:

1)    Den sökande och relevanta samarbetspartner är icke statliga organisationer.

2)    Den sökande måste tydligt beskriva målen med projektet och hur man planerar att uppnå dem.

3)    Ansökan måste innehålla detaljerad information om organisationens eget bidrag till lanseringen och driften av projektet.

4)    Projektet måste ha minst en samarbetspartner i Norden, en samarbetspartner från Estland, Lettland, Litauen eller Polen och en samarbetspartner från Nordvästryssland eller Vitryssland, inklusive den sökande.

5)    Projektplaneringen måste ta hänsyn till genus- och jämställdhetsperspektivet.

6)    Den sökande måste beskriva hur de uppnådda resultaten kommer att användas.

7)    Det måste finnas samstämmighet mellan de planerade projektresultaten och den föreslagna metodiken.

8)    Den sökande måste tydligt ange projektets varaktighet.

9)    Den sökande måste presentera en kommunikationsplan.

Sista dag för att lämna in ansökningar är den 31 maj 2016.

Om Nordiska ministerrådets NGO-program

Nordiska ministerrådet lanserade ursprungligen sitt stödprogram för icke statliga organisationer i Östersjöregionen (NGO-programmet) år 2006 i syfte att främja samarbetet mellan nordiska, baltiska, polska, vitryska och ryska aktörer. Under 2015 fick sammanlagt 14 NGO-projekt i Östersjöregionen finansiering från Nordiska ministerrådet.

Läs mer om ansökningsprocessen

Lämna din ansökan

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS