Ansök om nordisk NGO-finansiering

2016-03-01

Ansökningsomgången för 2016 är nu öppen. Icke statliga organisationer (NGO) i Östersjöregionen bjuds in att ansöka om finansiering från programmet för internationella samarbetsprojekt. En årlig budget på drygt sju miljoner kronor har öronmärkts för programmet.

Icke statliga organisationer verksamma i Östersjöregionen spelar en central roll i de nordiska ländernas samarbete både sinsemellan och med de baltiska staterna, Polen, Vitryssland och Nordvästryssland. Deras betydelse är framträdande inom de prioriterade områdena miljö, demokratiutveckling, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete, men också som samarbetspartner i att bygga nätverk och gränsöverskridande samarbete i regionen.

För att beviljas finansiering måste projektansökan uppfylla de följande kriterierna:

1)    Den sökande och relevanta samarbetspartner är icke statliga organisationer.

2)    Den sökande måste tydligt beskriva målen med projektet och hur man planerar att uppnå dem.

3)    Ansökan måste innehålla detaljerad information om organisationens eget bidrag till lanseringen och driften av projektet.

4)    Projektet måste ha minst en samarbetspartner i Norden, en samarbetspartner från Estland, Lettland, Litauen eller Polen och en samarbetspartner från Nordvästryssland eller Vitryssland, inklusive den sökande.

5)    Projektplaneringen måste ta hänsyn till genus- och jämställdhetsperspektivet.

6)    Den sökande måste beskriva hur de uppnådda resultaten kommer att användas.

7)    Det måste finnas samstämmighet mellan de planerade projektresultaten och den föreslagna metodiken.

8)    Den sökande måste tydligt ange projektets varaktighet.

9)    Den sökande måste presentera en kommunikationsplan.

Sista dag för att lämna in ansökningar är den 31 maj 2016.

Om Nordiska ministerrådets NGO-program

Nordiska ministerrådet lanserade ursprungligen sitt stödprogram för icke statliga organisationer i Östersjöregionen (NGO-programmet) år 2006 i syfte att främja samarbetet mellan nordiska, baltiska, polska, vitryska och ryska aktörer. Under 2015 fick sammanlagt 14 NGO-projekt i Östersjöregionen finansiering från Nordiska ministerrådet.

Läs mer om ansökningsprocessen

Lämna din ansökan

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS