Ansök om nordisk NGO-finansiering

2016-03-01

Ansökningsomgången för 2016 är nu öppen. Icke statliga organisationer (NGO) i Östersjöregionen bjuds in att ansöka om finansiering från programmet för internationella samarbetsprojekt. En årlig budget på drygt sju miljoner kronor har öronmärkts för programmet.

Icke statliga organisationer verksamma i Östersjöregionen spelar en central roll i de nordiska ländernas samarbete både sinsemellan och med de baltiska staterna, Polen, Vitryssland och Nordvästryssland. Deras betydelse är framträdande inom de prioriterade områdena miljö, demokratiutveckling, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete, men också som samarbetspartner i att bygga nätverk och gränsöverskridande samarbete i regionen.

För att beviljas finansiering måste projektansökan uppfylla de följande kriterierna:

1)    Den sökande och relevanta samarbetspartner är icke statliga organisationer.

2)    Den sökande måste tydligt beskriva målen med projektet och hur man planerar att uppnå dem.

3)    Ansökan måste innehålla detaljerad information om organisationens eget bidrag till lanseringen och driften av projektet.

4)    Projektet måste ha minst en samarbetspartner i Norden, en samarbetspartner från Estland, Lettland, Litauen eller Polen och en samarbetspartner från Nordvästryssland eller Vitryssland, inklusive den sökande.

5)    Projektplaneringen måste ta hänsyn till genus- och jämställdhetsperspektivet.

6)    Den sökande måste beskriva hur de uppnådda resultaten kommer att användas.

7)    Det måste finnas samstämmighet mellan de planerade projektresultaten och den föreslagna metodiken.

8)    Den sökande måste tydligt ange projektets varaktighet.

9)    Den sökande måste presentera en kommunikationsplan.

Sista dag för att lämna in ansökningar är den 31 maj 2016.

Om Nordiska ministerrådets NGO-program

Nordiska ministerrådet lanserade ursprungligen sitt stödprogram för icke statliga organisationer i Östersjöregionen (NGO-programmet) år 2006 i syfte att främja samarbetet mellan nordiska, baltiska, polska, vitryska och ryska aktörer. Under 2015 fick sammanlagt 14 NGO-projekt i Östersjöregionen finansiering från Nordiska ministerrådet.

Läs mer om ansökningsprocessen

Lämna din ansökan

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS