Ansök om nordisk NGO-finansiering

2016-03-01

Ansökningsomgången för 2016 är nu öppen. Icke statliga organisationer (NGO) i Östersjöregionen bjuds in att ansöka om finansiering från programmet för internationella samarbetsprojekt. En årlig budget på drygt sju miljoner kronor har öronmärkts för programmet.

Icke statliga organisationer verksamma i Östersjöregionen spelar en central roll i de nordiska ländernas samarbete både sinsemellan och med de baltiska staterna, Polen, Vitryssland och Nordvästryssland. Deras betydelse är framträdande inom de prioriterade områdena miljö, demokratiutveckling, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete, men också som samarbetspartner i att bygga nätverk och gränsöverskridande samarbete i regionen.

För att beviljas finansiering måste projektansökan uppfylla de följande kriterierna:

1)    Den sökande och relevanta samarbetspartner är icke statliga organisationer.

2)    Den sökande måste tydligt beskriva målen med projektet och hur man planerar att uppnå dem.

3)    Ansökan måste innehålla detaljerad information om organisationens eget bidrag till lanseringen och driften av projektet.

4)    Projektet måste ha minst en samarbetspartner i Norden, en samarbetspartner från Estland, Lettland, Litauen eller Polen och en samarbetspartner från Nordvästryssland eller Vitryssland, inklusive den sökande.

5)    Projektplaneringen måste ta hänsyn till genus- och jämställdhetsperspektivet.

6)    Den sökande måste beskriva hur de uppnådda resultaten kommer att användas.

7)    Det måste finnas samstämmighet mellan de planerade projektresultaten och den föreslagna metodiken.

8)    Den sökande måste tydligt ange projektets varaktighet.

9)    Den sökande måste presentera en kommunikationsplan.

Sista dag för att lämna in ansökningar är den 31 maj 2016.

Om Nordiska ministerrådets NGO-program

Nordiska ministerrådet lanserade ursprungligen sitt stödprogram för icke statliga organisationer i Östersjöregionen (NGO-programmet) år 2006 i syfte att främja samarbetet mellan nordiska, baltiska, polska, vitryska och ryska aktörer. Under 2015 fick sammanlagt 14 NGO-projekt i Östersjöregionen finansiering från Nordiska ministerrådet.

Läs mer om ansökningsprocessen

Lämna din ansökan

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS