NSPA-forum i Uleåborg

2013-05-29

Omkring 70 deltagare deltog när North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjöd in till det årliga NSPA-forumet i soliga Uleåborg den 21-22 maj.  Under dagarna diskuterades framtida prioriteringar och Smart Specialisering för våra nordliga regioner. Bland deltagarna fanns representanter från EU-kommissionen, Finlands riksdag och från lokala och regionala aktörer i NSPA. Från North Sweden sida talade Lars Wikman om möjligheter inom forskning och innovation.

Förhandlingarna om budgeten för kommande programperiod 2014-2020 är inne i sitt slutskede och NSPA samarbetar för att gemensamt bevaka glesbygdsområdena i norr. När förhandlingarna är över för denna gång börjar arbetet med att implementera resultaten av besluten i regionerna, även om inte slutgiltiga belopp för varje program ännu är beslutat.

Första dag om framtiden för NSPA

Regionen East North Finland stod som värd för mötet i Uleåborg och under konferensen deltog tjänstemän och politiker från de olika regionerna och representanter för NSPA i de olika regionerna.

Den första dagen träffades den politiska styrgruppen med tjänstemän och Brysselkontorens chefer för att diskutera läget i de pågående förhandlingarna om de kommande programmen samt om NSPA-nätverkets framtida arbetsformer. Satu Vehreävesa från Nordkarelen i Finland gavs fortsatt förtroende att sitta kvar som sammankallande för nätverket och för North Swedens område sitter Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige.

Andra dag om smart specialisering för NSPA

Den andra dagen avhölls det öppna forumet där Tytti Tuppurainen, finsk riksdagsledamot, inledde och talade om vikten av att visa på styrkorna i regionen.

- Regionen behöver stöd för tillväxt men idag finns det 160 regioner i Europa som är fattigare än Finlands fattigaste region. Den speciella allokeringen av medel till de glesbefolkade områdena på 30 Euro per person är något som vi i regionen ska vara glada över, sa Tuppurainen, som särskilt tackade de regionala kontoren i Bryssel för arbetet med att tillförsäkra de extra medlen från EU till NSPA-området. Att få en extra pott till glesbygden i norr är något som inte är självklart.

Axel Rød från EU-kommissionen, DG regio, som arbetar med Östersjöstrategin, gav bilden av makroregionala strategier, i synnerhet Östersjöstrategin och incitamenten för regioner och nationer att arbeta med makroregionala strategier.

- NSPA-regionen, med långa avstånd, rika på resurser, högutbildade människor och glesbygdsområden, är i en bra position för att lyckas i framtiden. Möjligheter genom att mobilisera NSPA:s resurser och inte låsa sig till nationella perspektiv utan istället samarbeta med grannregioner ger nya perspektiv till framgång.

Horisont 2020 del av gemensam strategi

Från North Sweden talade Lars Wikman om EU:s strategi för innovation och forskning inom programmet Horisont 2020 och förslag till en plattform för smarta glesbefolkade regioner som North Sweden arbetat fram tillsammans med Europaforum Norra Sverige.

- Det finns goda förutsättningar i Horisont 2020 för samarbete inom NSPA och det gäller för våra regioner att ta chansen. Samarbete inom programmet måste innefatta tre länder, partners kan vara forskare, industri och samhälle dessutom är Norge fullvärdig medlem i H2020 vilket gör att även dem kan koordinera projekt inom programmet.

Wikman avslutade med att tala om vikten av att påverka EU för att smarta städer inte enbart behöver vara storstäder, även mindre städer och regioner som är glesbefolkade ska kunna ingå i det.

Mikael Janson, direktör för North Sweden, avslutade konferensen med att å Region Västerbottens vägnar hälsa välkommen till nästa NSPA forum i Västerbotten och peka på att de nordliga regionerna har mycket att erbjuda hela EU och att även om allt inte är klart för den kommande programperioden ännu, så börjar nu arbetet med att förbereda NSPA:s insatser för programperioden därefter. Tid och ort för nästa NSPA forum är inte bestämt ännu.

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS