NSPA-forum i Uleåborg

2013-05-29

Omkring 70 deltagare deltog när North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjöd in till det årliga NSPA-forumet i soliga Uleåborg den 21-22 maj.  Under dagarna diskuterades framtida prioriteringar och Smart Specialisering för våra nordliga regioner. Bland deltagarna fanns representanter från EU-kommissionen, Finlands riksdag och från lokala och regionala aktörer i NSPA. Från North Sweden sida talade Lars Wikman om möjligheter inom forskning och innovation.

Förhandlingarna om budgeten för kommande programperiod 2014-2020 är inne i sitt slutskede och NSPA samarbetar för att gemensamt bevaka glesbygdsområdena i norr. När förhandlingarna är över för denna gång börjar arbetet med att implementera resultaten av besluten i regionerna, även om inte slutgiltiga belopp för varje program ännu är beslutat.

Första dag om framtiden för NSPA

Regionen East North Finland stod som värd för mötet i Uleåborg och under konferensen deltog tjänstemän och politiker från de olika regionerna och representanter för NSPA i de olika regionerna.

Den första dagen träffades den politiska styrgruppen med tjänstemän och Brysselkontorens chefer för att diskutera läget i de pågående förhandlingarna om de kommande programmen samt om NSPA-nätverkets framtida arbetsformer. Satu Vehreävesa från Nordkarelen i Finland gavs fortsatt förtroende att sitta kvar som sammankallande för nätverket och för North Swedens område sitter Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige.

Andra dag om smart specialisering för NSPA

Den andra dagen avhölls det öppna forumet där Tytti Tuppurainen, finsk riksdagsledamot, inledde och talade om vikten av att visa på styrkorna i regionen.

- Regionen behöver stöd för tillväxt men idag finns det 160 regioner i Europa som är fattigare än Finlands fattigaste region. Den speciella allokeringen av medel till de glesbefolkade områdena på 30 Euro per person är något som vi i regionen ska vara glada över, sa Tuppurainen, som särskilt tackade de regionala kontoren i Bryssel för arbetet med att tillförsäkra de extra medlen från EU till NSPA-området. Att få en extra pott till glesbygden i norr är något som inte är självklart.

Axel Rød från EU-kommissionen, DG regio, som arbetar med Östersjöstrategin, gav bilden av makroregionala strategier, i synnerhet Östersjöstrategin och incitamenten för regioner och nationer att arbeta med makroregionala strategier.

- NSPA-regionen, med långa avstånd, rika på resurser, högutbildade människor och glesbygdsområden, är i en bra position för att lyckas i framtiden. Möjligheter genom att mobilisera NSPA:s resurser och inte låsa sig till nationella perspektiv utan istället samarbeta med grannregioner ger nya perspektiv till framgång.

Horisont 2020 del av gemensam strategi

Från North Sweden talade Lars Wikman om EU:s strategi för innovation och forskning inom programmet Horisont 2020 och förslag till en plattform för smarta glesbefolkade regioner som North Sweden arbetat fram tillsammans med Europaforum Norra Sverige.

- Det finns goda förutsättningar i Horisont 2020 för samarbete inom NSPA och det gäller för våra regioner att ta chansen. Samarbete inom programmet måste innefatta tre länder, partners kan vara forskare, industri och samhälle dessutom är Norge fullvärdig medlem i H2020 vilket gör att även dem kan koordinera projekt inom programmet.

Wikman avslutade med att tala om vikten av att påverka EU för att smarta städer inte enbart behöver vara storstäder, även mindre städer och regioner som är glesbefolkade ska kunna ingå i det.

Mikael Janson, direktör för North Sweden, avslutade konferensen med att å Region Västerbottens vägnar hälsa välkommen till nästa NSPA forum i Västerbotten och peka på att de nordliga regionerna har mycket att erbjuda hela EU och att även om allt inte är klart för den kommande programperioden ännu, så börjar nu arbetet med att förbereda NSPA:s insatser för programperioden därefter. Tid och ort för nästa NSPA forum är inte bestämt ännu.

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS