NSPA-forum i Uleåborg

2013-05-29

Omkring 70 deltagare deltog när North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjöd in till det årliga NSPA-forumet i soliga Uleåborg den 21-22 maj.  Under dagarna diskuterades framtida prioriteringar och Smart Specialisering för våra nordliga regioner. Bland deltagarna fanns representanter från EU-kommissionen, Finlands riksdag och från lokala och regionala aktörer i NSPA. Från North Sweden sida talade Lars Wikman om möjligheter inom forskning och innovation.

Förhandlingarna om budgeten för kommande programperiod 2014-2020 är inne i sitt slutskede och NSPA samarbetar för att gemensamt bevaka glesbygdsområdena i norr. När förhandlingarna är över för denna gång börjar arbetet med att implementera resultaten av besluten i regionerna, även om inte slutgiltiga belopp för varje program ännu är beslutat.

Första dag om framtiden för NSPA

Regionen East North Finland stod som värd för mötet i Uleåborg och under konferensen deltog tjänstemän och politiker från de olika regionerna och representanter för NSPA i de olika regionerna.

Den första dagen träffades den politiska styrgruppen med tjänstemän och Brysselkontorens chefer för att diskutera läget i de pågående förhandlingarna om de kommande programmen samt om NSPA-nätverkets framtida arbetsformer. Satu Vehreävesa från Nordkarelen i Finland gavs fortsatt förtroende att sitta kvar som sammankallande för nätverket och för North Swedens område sitter Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten och Europaforum Norra Sverige.

Andra dag om smart specialisering för NSPA

Den andra dagen avhölls det öppna forumet där Tytti Tuppurainen, finsk riksdagsledamot, inledde och talade om vikten av att visa på styrkorna i regionen.

- Regionen behöver stöd för tillväxt men idag finns det 160 regioner i Europa som är fattigare än Finlands fattigaste region. Den speciella allokeringen av medel till de glesbefolkade områdena på 30 Euro per person är något som vi i regionen ska vara glada över, sa Tuppurainen, som särskilt tackade de regionala kontoren i Bryssel för arbetet med att tillförsäkra de extra medlen från EU till NSPA-området. Att få en extra pott till glesbygden i norr är något som inte är självklart.

Axel Rød från EU-kommissionen, DG regio, som arbetar med Östersjöstrategin, gav bilden av makroregionala strategier, i synnerhet Östersjöstrategin och incitamenten för regioner och nationer att arbeta med makroregionala strategier.

- NSPA-regionen, med långa avstånd, rika på resurser, högutbildade människor och glesbygdsområden, är i en bra position för att lyckas i framtiden. Möjligheter genom att mobilisera NSPA:s resurser och inte låsa sig till nationella perspektiv utan istället samarbeta med grannregioner ger nya perspektiv till framgång.

Horisont 2020 del av gemensam strategi

Från North Sweden talade Lars Wikman om EU:s strategi för innovation och forskning inom programmet Horisont 2020 och förslag till en plattform för smarta glesbefolkade regioner som North Sweden arbetat fram tillsammans med Europaforum Norra Sverige.

- Det finns goda förutsättningar i Horisont 2020 för samarbete inom NSPA och det gäller för våra regioner att ta chansen. Samarbete inom programmet måste innefatta tre länder, partners kan vara forskare, industri och samhälle dessutom är Norge fullvärdig medlem i H2020 vilket gör att även dem kan koordinera projekt inom programmet.

Wikman avslutade med att tala om vikten av att påverka EU för att smarta städer inte enbart behöver vara storstäder, även mindre städer och regioner som är glesbefolkade ska kunna ingå i det.

Mikael Janson, direktör för North Sweden, avslutade konferensen med att å Region Västerbottens vägnar hälsa välkommen till nästa NSPA forum i Västerbotten och peka på att de nordliga regionerna har mycket att erbjuda hela EU och att även om allt inte är klart för den kommande programperioden ännu, så börjar nu arbetet med att förbereda NSPA:s insatser för programperioden därefter. Tid och ort för nästa NSPA forum är inte bestämt ännu.

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS