Nu kan du anmäla dig till NSPA- forum i Mikkeli

2016-05-09

North Sweden European Office tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjuder in till nästa NSPA-forum den 9-10 juni i Mikkeli, Finland. Forumet i Mikkeli går under temat ”NSPA in the EU post 2020” och kommer att fokusera på vilka möjligheter och vilken roll NSPA har i förberedelsearbetet inför EU:s kommande programperiod 2020-2027.

NSPA-forum ger möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer samt att definiera gemensamma mål för framtiden. Syftet med nästa forum i Mikkeli är att sammanföra politiker och tjänstemän från NSPA:s regioner och EU:s institutioner för att diskutera dels hur EU:s kommande programperiod 2020-2027 borde se ut dels hur man på bästa sätt kan utnyttja NSPA:s potential för att övervinna de utmaningar och ta tillvara de möjligheter som finns i regionen.

NSPA är ett nätverk där Västerbottens och Norrbotttens län ingår tillsammans med övriga regioner i norra Sverige, norra Norge samt östra och norra Finland. Nätverket utgör en plattform för påverkan av EU-politiken, för att främja regionen på EU-arenan och för att utbyta goda exempel.

Programmet för forumet är inte färdigt än men det kommer att publiceras inom kort. En del diskussionspunkter och talare finns dock redan med i den preliminära versionen (se länken nedan) 

Sista datum för anmälan är den 31 maj (hotellrum bokas senast den 19 maj)

Ta del av programmet (utkast)

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS