Nu kan du anmäla dig till NSPA- forum i Mikkeli

2016-05-09

North Sweden European Office tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjuder in till nästa NSPA-forum den 9-10 juni i Mikkeli, Finland. Forumet i Mikkeli går under temat ”NSPA in the EU post 2020” och kommer att fokusera på vilka möjligheter och vilken roll NSPA har i förberedelsearbetet inför EU:s kommande programperiod 2020-2027.

NSPA-forum ger möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer samt att definiera gemensamma mål för framtiden. Syftet med nästa forum i Mikkeli är att sammanföra politiker och tjänstemän från NSPA:s regioner och EU:s institutioner för att diskutera dels hur EU:s kommande programperiod 2020-2027 borde se ut dels hur man på bästa sätt kan utnyttja NSPA:s potential för att övervinna de utmaningar och ta tillvara de möjligheter som finns i regionen.

NSPA är ett nätverk där Västerbottens och Norrbotttens län ingår tillsammans med övriga regioner i norra Sverige, norra Norge samt östra och norra Finland. Nätverket utgör en plattform för påverkan av EU-politiken, för att främja regionen på EU-arenan och för att utbyta goda exempel.

Programmet för forumet är inte färdigt än men det kommer att publiceras inom kort. En del diskussionspunkter och talare finns dock redan med i den preliminära versionen (se länken nedan) 

Sista datum för anmälan är den 31 maj (hotellrum bokas senast den 19 maj)

Ta del av programmet (utkast)

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS