Nu kan du anmäla dig till NSPA- forum i Mikkeli

2016-05-09

North Sweden European Office tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjuder in till nästa NSPA-forum den 9-10 juni i Mikkeli, Finland. Forumet i Mikkeli går under temat ”NSPA in the EU post 2020” och kommer att fokusera på vilka möjligheter och vilken roll NSPA har i förberedelsearbetet inför EU:s kommande programperiod 2020-2027.

NSPA-forum ger möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer samt att definiera gemensamma mål för framtiden. Syftet med nästa forum i Mikkeli är att sammanföra politiker och tjänstemän från NSPA:s regioner och EU:s institutioner för att diskutera dels hur EU:s kommande programperiod 2020-2027 borde se ut dels hur man på bästa sätt kan utnyttja NSPA:s potential för att övervinna de utmaningar och ta tillvara de möjligheter som finns i regionen.

NSPA är ett nätverk där Västerbottens och Norrbotttens län ingår tillsammans med övriga regioner i norra Sverige, norra Norge samt östra och norra Finland. Nätverket utgör en plattform för påverkan av EU-politiken, för att främja regionen på EU-arenan och för att utbyta goda exempel.

Programmet för forumet är inte färdigt än men det kommer att publiceras inom kort. En del diskussionspunkter och talare finns dock redan med i den preliminära versionen (se länken nedan) 

Sista datum för anmälan är den 31 maj (hotellrum bokas senast den 19 maj)

Ta del av programmet (utkast)

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS