NSPA seminarium under Open Days

2013-10-09

Den 8 oktober i samband med Open Days 2013 i Bryssel arrangerade North Sweden European Office tillsammans med North Sparsely Populated Areas (NSPA) ett inledande seminarium med mingel på Sveriges ständiga representation i EU. Över 75 personer samlades för att lyssna till talarna och träffa sina NSPA-kollegor.

NSPA-nätverket består av 14 av de nordligaste regionerna i Finland, Sverige och Norge. Tre länder med gemensamma förutsättningar och mål, som arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU: s institutioner, påverka EU: s politik och att tillhandahålla en plattform för bästa praxis.

131009mingel

Bland talarna fanns representanter från Finland, Norge och Sverige som presenterade olika projekt och program från områden inom NSPA.

Annelie Luthman, barn- och utbildningsnämndens i Sundsvall kommun, pratade om The Green Highway som är en fossilbränslefri transportkorridor där Sundsvall, Östersund och Trondheims medverkar. The Green Highway är ett samarbete som sträcker sig 45 mil från Norska Havet till Östersjön över tre regioner och i två länder.

Cathrin Alenskär, chef för internationellt arbete i Umeå kommun, presenterade Umeå2014 och de mervärden kulturhuvudstadsåret kommer föra med sig till både Umeå och regionen. Ett flertal aktiviteter kommer att anordnas under Umeå2014 flagg däribland en rockopera under bar himmel. Västerbottens regionråd Erik Bergkvist avslutade presentationerna med att bjuda in deltagarna till NSPA-forum som hålls i Umeå 24-25 oktober i år.

Efter presentationerna hölls ett mingel där delatagarna på seminariet hade möjligheten att i en mer informell miljö kunna ställa frågor till talarna. Detta möjliggjorde att deltagarna på seminariet från Finland, Norge och Sverige kunde komma med funderingar och frågor direkt till talarna utan en moderator som förmedlade ordet. För att lättare särskilja talarna och möjliggöra för ökad interaktion så hade talarna särskilda bord med sin nations flagga på.

Läs mer på NSPA:s hemsida

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS