NSPA seminarium under Open Days

2013-10-09

Den 8 oktober i samband med Open Days 2013 i Bryssel arrangerade North Sweden European Office tillsammans med North Sparsely Populated Areas (NSPA) ett inledande seminarium med mingel på Sveriges ständiga representation i EU. Över 75 personer samlades för att lyssna till talarna och träffa sina NSPA-kollegor.

NSPA-nätverket består av 14 av de nordligaste regionerna i Finland, Sverige och Norge. Tre länder med gemensamma förutsättningar och mål, som arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU: s institutioner, påverka EU: s politik och att tillhandahålla en plattform för bästa praxis.

131009mingel

Bland talarna fanns representanter från Finland, Norge och Sverige som presenterade olika projekt och program från områden inom NSPA.

Annelie Luthman, barn- och utbildningsnämndens i Sundsvall kommun, pratade om The Green Highway som är en fossilbränslefri transportkorridor där Sundsvall, Östersund och Trondheims medverkar. The Green Highway är ett samarbete som sträcker sig 45 mil från Norska Havet till Östersjön över tre regioner och i två länder.

Cathrin Alenskär, chef för internationellt arbete i Umeå kommun, presenterade Umeå2014 och de mervärden kulturhuvudstadsåret kommer föra med sig till både Umeå och regionen. Ett flertal aktiviteter kommer att anordnas under Umeå2014 flagg däribland en rockopera under bar himmel. Västerbottens regionråd Erik Bergkvist avslutade presentationerna med att bjuda in deltagarna till NSPA-forum som hålls i Umeå 24-25 oktober i år.

Efter presentationerna hölls ett mingel där delatagarna på seminariet hade möjligheten att i en mer informell miljö kunna ställa frågor till talarna. Detta möjliggjorde att deltagarna på seminariet från Finland, Norge och Sverige kunde komma med funderingar och frågor direkt till talarna utan en moderator som förmedlade ordet. För att lättare särskilja talarna och möjliggöra för ökad interaktion så hade talarna särskilda bord med sin nations flagga på.

Läs mer på NSPA:s hemsida

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS