NSPA seminarium under Open Days

2013-10-09

Den 8 oktober i samband med Open Days 2013 i Bryssel arrangerade North Sweden European Office tillsammans med North Sparsely Populated Areas (NSPA) ett inledande seminarium med mingel på Sveriges ständiga representation i EU. Över 75 personer samlades för att lyssna till talarna och träffa sina NSPA-kollegor.

NSPA-nätverket består av 14 av de nordligaste regionerna i Finland, Sverige och Norge. Tre länder med gemensamma förutsättningar och mål, som arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU: s institutioner, påverka EU: s politik och att tillhandahålla en plattform för bästa praxis.

131009mingel

Bland talarna fanns representanter från Finland, Norge och Sverige som presenterade olika projekt och program från områden inom NSPA.

Annelie Luthman, barn- och utbildningsnämndens i Sundsvall kommun, pratade om The Green Highway som är en fossilbränslefri transportkorridor där Sundsvall, Östersund och Trondheims medverkar. The Green Highway är ett samarbete som sträcker sig 45 mil från Norska Havet till Östersjön över tre regioner och i två länder.

Cathrin Alenskär, chef för internationellt arbete i Umeå kommun, presenterade Umeå2014 och de mervärden kulturhuvudstadsåret kommer föra med sig till både Umeå och regionen. Ett flertal aktiviteter kommer att anordnas under Umeå2014 flagg däribland en rockopera under bar himmel. Västerbottens regionråd Erik Bergkvist avslutade presentationerna med att bjuda in deltagarna till NSPA-forum som hålls i Umeå 24-25 oktober i år.

Efter presentationerna hölls ett mingel där delatagarna på seminariet hade möjligheten att i en mer informell miljö kunna ställa frågor till talarna. Detta möjliggjorde att deltagarna på seminariet från Finland, Norge och Sverige kunde komma med funderingar och frågor direkt till talarna utan en moderator som förmedlade ordet. För att lättare särskilja talarna och möjliggöra för ökad interaktion så hade talarna särskilda bord med sin nations flagga på.

Läs mer på NSPA:s hemsida

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS