NSPA om OECD och Arktis

2016-10-05

Den 29 september samlades styrgruppen för nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, i East and North Finlands mötesrum i Bryssel för att diskutera den pågående OECD-studien som nu är sin slutfas, EU:s Arktisk policy samt gemensamma aktiviteter det kommande året. Vid mötet deltog också företrädare från EU:s utrikestjänst, EEAS, samt EU-kommissionen för att berätta om det Arktiska arbetet och NSPA:s roll i det.

161005NSPAStyrgruppsmöte
Terkel Petersen, EU:s utrikestjänst, EEAS, lägger ut orden om EU:s Arktiska policy och NSPA:s viktiga roll i den vid NSPA styrgruppsmöte i Bryssel

NSPA styrgrupp uppdaterades om OECD-studien
NSPA samlar regionerna i norra Sverige, norra och östra Finland samt Nordnorge. Från North Sweden deltog, förutom direktören Mikael Janson, från Norrbotten Anders Josefsson, vice ordförande i Europaforum Norra Sverige och representant i NSPA:s politiska styrgrupp, samt John Kostet från Landstinget respektive från Västerbotten Terese Ryndal och Jonas Lundström från Region Västerbotten.

Utöver diskussioner om arbetsprogrammet för aktiviteter gentemot EU diskuterades också den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA som är inne i sin slutfas för beslut av OECD i Paris den 7 november. De nationella samordnarna, Mikael Janson på North Sweden för Sverige, Kari Aalto på East and North Finland för Finland och Trond Haukanes på North Norway för Norge inledde med att ge sina bilder av de utkast som nu varit ute för påsyn och de kommentarer som regionerna skickat in till OECD och styrgruppen lade i sin tur till en del kommentarer samlat för hela NSPA att skicka in till OECD i deras slutrevision av rapporten.

OECD-studien kommer att vara en viktig grund för NSPA:s fortsatta arbete gentemot EU och formeringen av EU:s framtida regionalpolitik.

Arktisk diskussion med företrädare från EU
En stor del av dagen ägnades åt EU:s under våren presenterade Arktiska policy och det arbete som nu påbörjats med att implementera den och som också direkt kopplar till EU:s framtida regionalpolitik. Mycket fokus ligger på regional utveckling i det Europeiska Arktis och NSPA-regionerna är centrala aktörer i det sammanhanget, vilket betonades av både Felix Leinemann, ny chef med ansvar för EU:s Arktiska politik på den maritima enheten som inom EU-kommissionen samordnar arbetet med Arktis respektive Terkel Petersen på EU:s utrikestjänst med ansvar för den Arktiska portföljen där.

Felix Leinemann var inbjuden för att berätta om det arbete som nu pågår från EU-kommissionens sida för att i samverkan med de Arktiska aktörerna med framförallt de berörda regionerna i spetsen skapa ett Arktisk forum i EU och bidra till mer strategiska effektiva insatser för utveckling av de Arktiska regionerna med stöd från EU. Han betonade vikten av NSPA:s arbete för processen och tackade för det stöd som NSPA kan ge för implementeringen av EU:s policy.

Därefter gav Terkel Petersen en bakgrund till hela den nu presenterade integrerade EU-policyn för Arktis och NSPA:s viktiga roll som EU:s Arktiska regioner med sina specifika utmaningar men också oerhört stora möjligheter och potentialer. Det är därför av högsta vikt att från EU:s sida ha det regionala utvecklingsperspektivet, utöver klimatfrågan, det internationella samarbetet och forskningsinsatser i diskussionen om den Arktiska regionen, men att det nu är regionerna själva som har att ta den bollen och driva på processen.

/Mikael Janson

Läs om NSPA:s tidigare möte med EU-kommissionen om OECD-studien här.

Läs mer om OECD-studien och bakgrunden till den i vårens praktikantrapport här.

Läs om EU:s Arktiska kommunikation här.

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS