NSPA om OECD och Arktis

2016-10-05

Den 29 september samlades styrgruppen för nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, i East and North Finlands mötesrum i Bryssel för att diskutera den pågående OECD-studien som nu är sin slutfas, EU:s Arktisk policy samt gemensamma aktiviteter det kommande året. Vid mötet deltog också företrädare från EU:s utrikestjänst, EEAS, samt EU-kommissionen för att berätta om det Arktiska arbetet och NSPA:s roll i det.

161005NSPAStyrgruppsmöte
Terkel Petersen, EU:s utrikestjänst, EEAS, lägger ut orden om EU:s Arktiska policy och NSPA:s viktiga roll i den vid NSPA styrgruppsmöte i Bryssel

NSPA styrgrupp uppdaterades om OECD-studien
NSPA samlar regionerna i norra Sverige, norra och östra Finland samt Nordnorge. Från North Sweden deltog, förutom direktören Mikael Janson, från Norrbotten Anders Josefsson, vice ordförande i Europaforum Norra Sverige och representant i NSPA:s politiska styrgrupp, samt John Kostet från Landstinget respektive från Västerbotten Terese Ryndal och Jonas Lundström från Region Västerbotten.

Utöver diskussioner om arbetsprogrammet för aktiviteter gentemot EU diskuterades också den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA som är inne i sin slutfas för beslut av OECD i Paris den 7 november. De nationella samordnarna, Mikael Janson på North Sweden för Sverige, Kari Aalto på East and North Finland för Finland och Trond Haukanes på North Norway för Norge inledde med att ge sina bilder av de utkast som nu varit ute för påsyn och de kommentarer som regionerna skickat in till OECD och styrgruppen lade i sin tur till en del kommentarer samlat för hela NSPA att skicka in till OECD i deras slutrevision av rapporten.

OECD-studien kommer att vara en viktig grund för NSPA:s fortsatta arbete gentemot EU och formeringen av EU:s framtida regionalpolitik.

Arktisk diskussion med företrädare från EU
En stor del av dagen ägnades åt EU:s under våren presenterade Arktiska policy och det arbete som nu påbörjats med att implementera den och som också direkt kopplar till EU:s framtida regionalpolitik. Mycket fokus ligger på regional utveckling i det Europeiska Arktis och NSPA-regionerna är centrala aktörer i det sammanhanget, vilket betonades av både Felix Leinemann, ny chef med ansvar för EU:s Arktiska politik på den maritima enheten som inom EU-kommissionen samordnar arbetet med Arktis respektive Terkel Petersen på EU:s utrikestjänst med ansvar för den Arktiska portföljen där.

Felix Leinemann var inbjuden för att berätta om det arbete som nu pågår från EU-kommissionens sida för att i samverkan med de Arktiska aktörerna med framförallt de berörda regionerna i spetsen skapa ett Arktisk forum i EU och bidra till mer strategiska effektiva insatser för utveckling av de Arktiska regionerna med stöd från EU. Han betonade vikten av NSPA:s arbete för processen och tackade för det stöd som NSPA kan ge för implementeringen av EU:s policy.

Därefter gav Terkel Petersen en bakgrund till hela den nu presenterade integrerade EU-policyn för Arktis och NSPA:s viktiga roll som EU:s Arktiska regioner med sina specifika utmaningar men också oerhört stora möjligheter och potentialer. Det är därför av högsta vikt att från EU:s sida ha det regionala utvecklingsperspektivet, utöver klimatfrågan, det internationella samarbetet och forskningsinsatser i diskussionen om den Arktiska regionen, men att det nu är regionerna själva som har att ta den bollen och driva på processen.

/Mikael Janson

Läs om NSPA:s tidigare möte med EU-kommissionen om OECD-studien här.

Läs mer om OECD-studien och bakgrunden till den i vårens praktikantrapport här.

Läs om EU:s Arktiska kommunikation här.

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS