NSPA om OECD och Arktis

2016-10-05

Den 29 september samlades styrgruppen för nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, i East and North Finlands mötesrum i Bryssel för att diskutera den pågående OECD-studien som nu är sin slutfas, EU:s Arktisk policy samt gemensamma aktiviteter det kommande året. Vid mötet deltog också företrädare från EU:s utrikestjänst, EEAS, samt EU-kommissionen för att berätta om det Arktiska arbetet och NSPA:s roll i det.

161005NSPAStyrgruppsmöte
Terkel Petersen, EU:s utrikestjänst, EEAS, lägger ut orden om EU:s Arktiska policy och NSPA:s viktiga roll i den vid NSPA styrgruppsmöte i Bryssel

NSPA styrgrupp uppdaterades om OECD-studien
NSPA samlar regionerna i norra Sverige, norra och östra Finland samt Nordnorge. Från North Sweden deltog, förutom direktören Mikael Janson, från Norrbotten Anders Josefsson, vice ordförande i Europaforum Norra Sverige och representant i NSPA:s politiska styrgrupp, samt John Kostet från Landstinget respektive från Västerbotten Terese Ryndal och Jonas Lundström från Region Västerbotten.

Utöver diskussioner om arbetsprogrammet för aktiviteter gentemot EU diskuterades också den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA som är inne i sin slutfas för beslut av OECD i Paris den 7 november. De nationella samordnarna, Mikael Janson på North Sweden för Sverige, Kari Aalto på East and North Finland för Finland och Trond Haukanes på North Norway för Norge inledde med att ge sina bilder av de utkast som nu varit ute för påsyn och de kommentarer som regionerna skickat in till OECD och styrgruppen lade i sin tur till en del kommentarer samlat för hela NSPA att skicka in till OECD i deras slutrevision av rapporten.

OECD-studien kommer att vara en viktig grund för NSPA:s fortsatta arbete gentemot EU och formeringen av EU:s framtida regionalpolitik.

Arktisk diskussion med företrädare från EU
En stor del av dagen ägnades åt EU:s under våren presenterade Arktiska policy och det arbete som nu påbörjats med att implementera den och som också direkt kopplar till EU:s framtida regionalpolitik. Mycket fokus ligger på regional utveckling i det Europeiska Arktis och NSPA-regionerna är centrala aktörer i det sammanhanget, vilket betonades av både Felix Leinemann, ny chef med ansvar för EU:s Arktiska politik på den maritima enheten som inom EU-kommissionen samordnar arbetet med Arktis respektive Terkel Petersen på EU:s utrikestjänst med ansvar för den Arktiska portföljen där.

Felix Leinemann var inbjuden för att berätta om det arbete som nu pågår från EU-kommissionens sida för att i samverkan med de Arktiska aktörerna med framförallt de berörda regionerna i spetsen skapa ett Arktisk forum i EU och bidra till mer strategiska effektiva insatser för utveckling av de Arktiska regionerna med stöd från EU. Han betonade vikten av NSPA:s arbete för processen och tackade för det stöd som NSPA kan ge för implementeringen av EU:s policy.

Därefter gav Terkel Petersen en bakgrund till hela den nu presenterade integrerade EU-policyn för Arktis och NSPA:s viktiga roll som EU:s Arktiska regioner med sina specifika utmaningar men också oerhört stora möjligheter och potentialer. Det är därför av högsta vikt att från EU:s sida ha det regionala utvecklingsperspektivet, utöver klimatfrågan, det internationella samarbetet och forskningsinsatser i diskussionen om den Arktiska regionen, men att det nu är regionerna själva som har att ta den bollen och driva på processen.

/Mikael Janson

Läs om NSPA:s tidigare möte med EU-kommissionen om OECD-studien här.

Läs mer om OECD-studien och bakgrunden till den i vårens praktikantrapport här.

Läs om EU:s Arktiska kommunikation här.

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS