NSPA om OECD och Arktis

2016-10-05

Den 29 september samlades styrgruppen för nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, i East and North Finlands mötesrum i Bryssel för att diskutera den pågående OECD-studien som nu är sin slutfas, EU:s Arktisk policy samt gemensamma aktiviteter det kommande året. Vid mötet deltog också företrädare från EU:s utrikestjänst, EEAS, samt EU-kommissionen för att berätta om det Arktiska arbetet och NSPA:s roll i det.

161005NSPAStyrgruppsmöte
Terkel Petersen, EU:s utrikestjänst, EEAS, lägger ut orden om EU:s Arktiska policy och NSPA:s viktiga roll i den vid NSPA styrgruppsmöte i Bryssel

NSPA styrgrupp uppdaterades om OECD-studien
NSPA samlar regionerna i norra Sverige, norra och östra Finland samt Nordnorge. Från North Sweden deltog, förutom direktören Mikael Janson, från Norrbotten Anders Josefsson, vice ordförande i Europaforum Norra Sverige och representant i NSPA:s politiska styrgrupp, samt John Kostet från Landstinget respektive från Västerbotten Terese Ryndal och Jonas Lundström från Region Västerbotten.

Utöver diskussioner om arbetsprogrammet för aktiviteter gentemot EU diskuterades också den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA som är inne i sin slutfas för beslut av OECD i Paris den 7 november. De nationella samordnarna, Mikael Janson på North Sweden för Sverige, Kari Aalto på East and North Finland för Finland och Trond Haukanes på North Norway för Norge inledde med att ge sina bilder av de utkast som nu varit ute för påsyn och de kommentarer som regionerna skickat in till OECD och styrgruppen lade i sin tur till en del kommentarer samlat för hela NSPA att skicka in till OECD i deras slutrevision av rapporten.

OECD-studien kommer att vara en viktig grund för NSPA:s fortsatta arbete gentemot EU och formeringen av EU:s framtida regionalpolitik.

Arktisk diskussion med företrädare från EU
En stor del av dagen ägnades åt EU:s under våren presenterade Arktiska policy och det arbete som nu påbörjats med att implementera den och som också direkt kopplar till EU:s framtida regionalpolitik. Mycket fokus ligger på regional utveckling i det Europeiska Arktis och NSPA-regionerna är centrala aktörer i det sammanhanget, vilket betonades av både Felix Leinemann, ny chef med ansvar för EU:s Arktiska politik på den maritima enheten som inom EU-kommissionen samordnar arbetet med Arktis respektive Terkel Petersen på EU:s utrikestjänst med ansvar för den Arktiska portföljen där.

Felix Leinemann var inbjuden för att berätta om det arbete som nu pågår från EU-kommissionens sida för att i samverkan med de Arktiska aktörerna med framförallt de berörda regionerna i spetsen skapa ett Arktisk forum i EU och bidra till mer strategiska effektiva insatser för utveckling av de Arktiska regionerna med stöd från EU. Han betonade vikten av NSPA:s arbete för processen och tackade för det stöd som NSPA kan ge för implementeringen av EU:s policy.

Därefter gav Terkel Petersen en bakgrund till hela den nu presenterade integrerade EU-policyn för Arktis och NSPA:s viktiga roll som EU:s Arktiska regioner med sina specifika utmaningar men också oerhört stora möjligheter och potentialer. Det är därför av högsta vikt att från EU:s sida ha det regionala utvecklingsperspektivet, utöver klimatfrågan, det internationella samarbetet och forskningsinsatser i diskussionen om den Arktiska regionen, men att det nu är regionerna själva som har att ta den bollen och driva på processen.

/Mikael Janson

Läs om NSPA:s tidigare möte med EU-kommissionen om OECD-studien här.

Läs mer om OECD-studien och bakgrunden till den i vårens praktikantrapport här.

Läs om EU:s Arktiska kommunikation här.

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS