Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

2018-10-31

Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

Karlspriset delas ut årligen av Europaparlamentet samt stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen, Tyskland. Priset delas ut till ungdomar mellan 16-30 år som arrangerar projekt med syfte att gynna europeisk samverkan och internationell förståelse. Projektet ska bidra till att framhäva den europeiska samhörigheteten mellan EU:s medlemsländer, stärka den europeiska identiteten och underlätta för den europeiska integrationen. Europaparlamentet vill att projekten ska kunna visa på praktiska åtgärder som implementeras för att gynna dessa värden. Tidigare vinnare av Karlspriset har bland annat fokuserat på ungdomsutbyten, event inom idrott, kultur och konst men det har även varit internetbaserade projekt.

Processen för nomineringen av projekt

Projektansökningarna bedöms av en nationell jury som består av företrädare från en ungdomsorganisation samt ledamöter från Europaparlamentet. Totalt kommer ett projekt från varje EU-medlemsland att nomineras. Representanter från varje projekt bjuds sedan in till Aachen, där de deltar i olika event under några dagar. Besöket i Aachen är en unik möjlighet att få träffa andra engagerade ungdomar från EU men även ett tillfälle att använda besöket som en plattform för att sprida projektets idéer till europeiska ledare och företrädare. De nominerade projekten får även ett stort utrymme i Europaparlamentets och stiftelsens mediekanaler.

Av det 28 nominerade projekten väljs sedan tre av de bästa projekten ut av en europeisk jury, som består av tre ledamöter från Europaparlamentet, fyra representanter från stiftelsen för det internationella Karlspriset samt Europaparlamentets talman. Prisceremonin för de tre vinnande projekten sker i Aachen och priset delas ut av Europaparlaments talman.

Prissumman för det bästa projektet är 7500 euro, andrapriset år 5000 euro och tredjepriset är 2500 euro. Samtliga pristagare får även en inbjudan att besöka Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg.  

Kriterier för projekten

För att kunna ansöka till Karlspriset finns det ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. De sökande måste vara medborgare eller bosatt inom EU samt vara mellan 16-30 år. Projekten kan både göras av en person eller av en grupp. Projekten måste även vara påbörjat, det går inte att ansöka med projekt som fortfarande är i planeringsstadiet. Om ett projekt tidigare har tilldelas ett pris från någon av EU:s institutioner går det inte att ansöka till Karlspriset.

Sista ansökningsdagen för projekten är den 28 januari 2019 och ansökningarna skickas in via Europeiska Karlsprisets hemsida.

Läs mer:

Om Karlspriset på EU-parlamentets hemsida

Tidigare vinnande projekt

Ansökan på europeiska Karlspriset hemsida

/ Stina Skoglöf

Nyheter på området

 • Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

  2019-01-14

  Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

 • Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

  2019-01-11

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS