Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

2018-10-31

Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

Karlspriset delas ut årligen av Europaparlamentet samt stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen, Tyskland. Priset delas ut till ungdomar mellan 16-30 år som arrangerar projekt med syfte att gynna europeisk samverkan och internationell förståelse. Projektet ska bidra till att framhäva den europeiska samhörigheteten mellan EU:s medlemsländer, stärka den europeiska identiteten och underlätta för den europeiska integrationen. Europaparlamentet vill att projekten ska kunna visa på praktiska åtgärder som implementeras för att gynna dessa värden. Tidigare vinnare av Karlspriset har bland annat fokuserat på ungdomsutbyten, event inom idrott, kultur och konst men det har även varit internetbaserade projekt.

Processen för nomineringen av projekt

Projektansökningarna bedöms av en nationell jury som består av företrädare från en ungdomsorganisation samt ledamöter från Europaparlamentet. Totalt kommer ett projekt från varje EU-medlemsland att nomineras. Representanter från varje projekt bjuds sedan in till Aachen, där de deltar i olika event under några dagar. Besöket i Aachen är en unik möjlighet att få träffa andra engagerade ungdomar från EU men även ett tillfälle att använda besöket som en plattform för att sprida projektets idéer till europeiska ledare och företrädare. De nominerade projekten får även ett stort utrymme i Europaparlamentets och stiftelsens mediekanaler.

Av det 28 nominerade projekten väljs sedan tre av de bästa projekten ut av en europeisk jury, som består av tre ledamöter från Europaparlamentet, fyra representanter från stiftelsen för det internationella Karlspriset samt Europaparlamentets talman. Prisceremonin för de tre vinnande projekten sker i Aachen och priset delas ut av Europaparlaments talman.

Prissumman för det bästa projektet är 7500 euro, andrapriset år 5000 euro och tredjepriset är 2500 euro. Samtliga pristagare får även en inbjudan att besöka Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg.  

Kriterier för projekten

För att kunna ansöka till Karlspriset finns det ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. De sökande måste vara medborgare eller bosatt inom EU samt vara mellan 16-30 år. Projekten kan både göras av en person eller av en grupp. Projekten måste även vara påbörjat, det går inte att ansöka med projekt som fortfarande är i planeringsstadiet. Om ett projekt tidigare har tilldelas ett pris från någon av EU:s institutioner går det inte att ansöka till Karlspriset.

Sista ansökningsdagen för projekten är den 28 januari 2019 och ansökningarna skickas in via Europeiska Karlsprisets hemsida.

Läs mer:

Om Karlspriset på EU-parlamentets hemsida

Tidigare vinnande projekt

Ansökan på europeiska Karlspriset hemsida

/ Stina Skoglöf

Nyheter på området

 • Förkovra dig om EU-valet innan det är dags den 26 maj

  2019-04-24

  Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

 • Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

  2019-04-17

  Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

 • EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

  2019-04-10

  EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

 • Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

  2019-04-08

  Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

 • Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

  2019-03-26

  Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av migranter högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av migranter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS