Nytt underlag kring det nordliga territoriella samarbetet

2013-01-08

EU:s territoriella utvecklingsnätverk ESPON (The European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) publicerade i slutet av 2012 en rad olika programpaket för Europas regioner. Dessa gränsöverskridande programpaket finns tillgängliga som informationsbroschyrer online med anpassade program för norra Sverige.

De programpaket som har tagits fram för Norrbottens och Västerbotten är informationsbroschyrerna kring Norra Periferiprogrammet, Östersjöprogrammet och Botnia-Atlanticaprogrammet. 

Tydlig struktur över regionernas prioriteringar
De territoriella informationsbroschyrerna ämnar ge en så pass tydlig översikt över de regionala behoven, att lämpliga prioriteringar kan göras inför det framtida samarbetet inom dessa områden. Informationsbroschyrerna är strukturerade i följande delar:

- Första delen ger en presentation av regionens indikatorer som är jämförd med genomsnittet inom EU och respektive land.
- Andra delen ger en översikt av de regionala faktorer som är intressanta för programområdet.
- Sista delen ger en vägledning om den fortsatta användningen av ESPON-nätverket och dess resultat.

Nedanför finner ni länkarna för Norrbottens och Västerbottens programområden:

Informationsbroschyr ESPON Norra Periferiprogrammet
Informationsbroschyr ESPON Östersjöprogrammet
Informationsbroschyr ESPON Botnia-Atlanticaprogrammet

Läs mer om ESPON-nätverket här

*ESPON 2013-programmet finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden, EU:s medlemsländer och partnerländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.  Programmet stödjer policyutvecklingen i förhållande till den territoriella sammanhållningen och den regionala utvecklingen.  

Factsheet Northern Periphery photo

/Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS