Nytt underlag kring det nordliga territoriella samarbetet

2013-01-08

EU:s territoriella utvecklingsnätverk ESPON (The European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) publicerade i slutet av 2012 en rad olika programpaket för Europas regioner. Dessa gränsöverskridande programpaket finns tillgängliga som informationsbroschyrer online med anpassade program för norra Sverige.

De programpaket som har tagits fram för Norrbottens och Västerbotten är informationsbroschyrerna kring Norra Periferiprogrammet, Östersjöprogrammet och Botnia-Atlanticaprogrammet. 

Tydlig struktur över regionernas prioriteringar
De territoriella informationsbroschyrerna ämnar ge en så pass tydlig översikt över de regionala behoven, att lämpliga prioriteringar kan göras inför det framtida samarbetet inom dessa områden. Informationsbroschyrerna är strukturerade i följande delar:

- Första delen ger en presentation av regionens indikatorer som är jämförd med genomsnittet inom EU och respektive land.
- Andra delen ger en översikt av de regionala faktorer som är intressanta för programområdet.
- Sista delen ger en vägledning om den fortsatta användningen av ESPON-nätverket och dess resultat.

Nedanför finner ni länkarna för Norrbottens och Västerbottens programområden:

Informationsbroschyr ESPON Norra Periferiprogrammet
Informationsbroschyr ESPON Östersjöprogrammet
Informationsbroschyr ESPON Botnia-Atlanticaprogrammet

Läs mer om ESPON-nätverket här

*ESPON 2013-programmet finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden, EU:s medlemsländer och partnerländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.  Programmet stödjer policyutvecklingen i förhållande till den territoriella sammanhållningen och den regionala utvecklingen.  

Factsheet Northern Periphery photo

/Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS