Nytt underlag kring det nordliga territoriella samarbetet

2013-01-08

EU:s territoriella utvecklingsnätverk ESPON (The European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) publicerade i slutet av 2012 en rad olika programpaket för Europas regioner. Dessa gränsöverskridande programpaket finns tillgängliga som informationsbroschyrer online med anpassade program för norra Sverige.

De programpaket som har tagits fram för Norrbottens och Västerbotten är informationsbroschyrerna kring Norra Periferiprogrammet, Östersjöprogrammet och Botnia-Atlanticaprogrammet. 

Tydlig struktur över regionernas prioriteringar
De territoriella informationsbroschyrerna ämnar ge en så pass tydlig översikt över de regionala behoven, att lämpliga prioriteringar kan göras inför det framtida samarbetet inom dessa områden. Informationsbroschyrerna är strukturerade i följande delar:

- Första delen ger en presentation av regionens indikatorer som är jämförd med genomsnittet inom EU och respektive land.
- Andra delen ger en översikt av de regionala faktorer som är intressanta för programområdet.
- Sista delen ger en vägledning om den fortsatta användningen av ESPON-nätverket och dess resultat.

Nedanför finner ni länkarna för Norrbottens och Västerbottens programområden:

Informationsbroschyr ESPON Norra Periferiprogrammet
Informationsbroschyr ESPON Östersjöprogrammet
Informationsbroschyr ESPON Botnia-Atlanticaprogrammet

Läs mer om ESPON-nätverket här

*ESPON 2013-programmet finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden, EU:s medlemsländer och partnerländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.  Programmet stödjer policyutvecklingen i förhållande till den territoriella sammanhållningen och den regionala utvecklingen.  

Factsheet Northern Periphery photo

/Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS