Nytt underlag kring det nordliga territoriella samarbetet

2013-01-08

EU:s territoriella utvecklingsnätverk ESPON (The European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) publicerade i slutet av 2012 en rad olika programpaket för Europas regioner. Dessa gränsöverskridande programpaket finns tillgängliga som informationsbroschyrer online med anpassade program för norra Sverige.

De programpaket som har tagits fram för Norrbottens och Västerbotten är informationsbroschyrerna kring Norra Periferiprogrammet, Östersjöprogrammet och Botnia-Atlanticaprogrammet. 

Tydlig struktur över regionernas prioriteringar
De territoriella informationsbroschyrerna ämnar ge en så pass tydlig översikt över de regionala behoven, att lämpliga prioriteringar kan göras inför det framtida samarbetet inom dessa områden. Informationsbroschyrerna är strukturerade i följande delar:

- Första delen ger en presentation av regionens indikatorer som är jämförd med genomsnittet inom EU och respektive land.
- Andra delen ger en översikt av de regionala faktorer som är intressanta för programområdet.
- Sista delen ger en vägledning om den fortsatta användningen av ESPON-nätverket och dess resultat.

Nedanför finner ni länkarna för Norrbottens och Västerbottens programområden:

Informationsbroschyr ESPON Norra Periferiprogrammet
Informationsbroschyr ESPON Östersjöprogrammet
Informationsbroschyr ESPON Botnia-Atlanticaprogrammet

Läs mer om ESPON-nätverket här

*ESPON 2013-programmet finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden, EU:s medlemsländer och partnerländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.  Programmet stödjer policyutvecklingen i förhållande till den territoriella sammanhållningen och den regionala utvecklingen.  

Factsheet Northern Periphery photo

/Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS