Ny utlysning ska främja entreprenörskap hos unga och nya invandrande personer

2016-09-20

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap, samt små och medelstora företag har öppnat en utlysning för att finansiera projekt för entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad riktad till gruppen nya och unga invandrade personer från länder utanför EU-kommissionen.

Med senare års ökade antal asylsökande till EU har frågor såsom integration av unga invandrade personer i samhället blivit ett prioriterat område i EU:s flyktingpolitik. Som en del av integrationsprocessen anser EU att information om entreprenörskap är viktigt för att uppnå ekonomisk självständighet. Redan idag är ca 2 miljoner av EU:s entreprenörer födda utanför EU och studier visar att den genomsnittliga unga invandrade personen är mer benägen att starta eget företag jämfört med en medborgare född i EU-området. 2015 sjösatte Europaparlamentet ett pilotprojekt som syftade till att främja entreprenörskapsförmåga för unga och invandrade personer.

Europeisk migrationspolitik påverkar i högsta grad regional- och lokalnivå och väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige har tagit ett stort ansvar. Det är där insatser görs för att få nyanlända att etablera sig och framförallt komma i arbete. Europaforum Norra Sverige (EFNS) har med bakgrund av det ökade antal asylsökande till Europa och Sverige under det senaste året, antagit ett positionspapper med ståndpunkter inom flyktingpolitiken. I positionspapperet som de fyra nordligaste länen står bakom, framhålls att Norra Sverige ska ta stort ansvar för flyktingkrisen och att glesbefolkade regioner växer med inflyttningen vilket skapar tillväxt i hela Sverige.

Utlysningen – EU:s program för att främja entreprenörskap hos unga och nyanlända invandrade personer

EU-kommissionen har öppnat en utlysning inom programmet "Entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad för unga invandrade personer". Målet är att stödja utformandet, få till stånd förbättringar i och en ökad spridning av stödsystemet för målgruppen i syfte att identifiera potentiella företagare, samt att höja medvetande om möjligheten till entreprenörskap och egenföretagande. Fokus kommer att ligga på utbildning och mentorssystem.

Programmet har en total budget på 2 150 000 EUR, där det maximala belopp som EU kan delfinansiera är 537 500 EUR per projekt motsvarande upp till 85 % av projektkostnaden.

Kriterier för att söka stöd:

-       Projektet ska max pågå i 24 månader

-       Sökanden är offentliga eller privata aktörer/juridiska personer där minst tre medlemsländer ska ingå

-       Projektstart är tidigast 1 mars 2017

-       Projekten ska vara icke-vinstdrivande

Projektet ska påvisa ett tydligt europeiskt mervärde genom att stödja den europeiska integrationen och transnationella samarbeten.

Deadline för att lämna ansökan är den 30 november 2016.

Mer information om ansökan hittar du här 

Läs Europaforums positionspapper om migrationspolitiken

/Elin Engberg & Mona Mansour

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS