Ny utlysning ska främja entreprenörskap hos unga och nya invandrande personer

2016-09-20

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap, samt små och medelstora företag har öppnat en utlysning för att finansiera projekt för entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad riktad till gruppen nya och unga invandrade personer från länder utanför EU-kommissionen.

Med senare års ökade antal asylsökande till EU har frågor såsom integration av unga invandrade personer i samhället blivit ett prioriterat område i EU:s flyktingpolitik. Som en del av integrationsprocessen anser EU att information om entreprenörskap är viktigt för att uppnå ekonomisk självständighet. Redan idag är ca 2 miljoner av EU:s entreprenörer födda utanför EU och studier visar att den genomsnittliga unga invandrade personen är mer benägen att starta eget företag jämfört med en medborgare född i EU-området. 2015 sjösatte Europaparlamentet ett pilotprojekt som syftade till att främja entreprenörskapsförmåga för unga och invandrade personer.

Europeisk migrationspolitik påverkar i högsta grad regional- och lokalnivå och väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige har tagit ett stort ansvar. Det är där insatser görs för att få nyanlända att etablera sig och framförallt komma i arbete. Europaforum Norra Sverige (EFNS) har med bakgrund av det ökade antal asylsökande till Europa och Sverige under det senaste året, antagit ett positionspapper med ståndpunkter inom flyktingpolitiken. I positionspapperet som de fyra nordligaste länen står bakom, framhålls att Norra Sverige ska ta stort ansvar för flyktingkrisen och att glesbefolkade regioner växer med inflyttningen vilket skapar tillväxt i hela Sverige.

Utlysningen – EU:s program för att främja entreprenörskap hos unga och nyanlända invandrade personer

EU-kommissionen har öppnat en utlysning inom programmet "Entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad för unga invandrade personer". Målet är att stödja utformandet, få till stånd förbättringar i och en ökad spridning av stödsystemet för målgruppen i syfte att identifiera potentiella företagare, samt att höja medvetande om möjligheten till entreprenörskap och egenföretagande. Fokus kommer att ligga på utbildning och mentorssystem.

Programmet har en total budget på 2 150 000 EUR, där det maximala belopp som EU kan delfinansiera är 537 500 EUR per projekt motsvarande upp till 85 % av projektkostnaden.

Kriterier för att söka stöd:

-       Projektet ska max pågå i 24 månader

-       Sökanden är offentliga eller privata aktörer/juridiska personer där minst tre medlemsländer ska ingå

-       Projektstart är tidigast 1 mars 2017

-       Projekten ska vara icke-vinstdrivande

Projektet ska påvisa ett tydligt europeiskt mervärde genom att stödja den europeiska integrationen och transnationella samarbeten.

Deadline för att lämna ansökan är den 30 november 2016.

Mer information om ansökan hittar du här 

Läs Europaforums positionspapper om migrationspolitiken

/Elin Engberg & Mona Mansour

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS