Ny utlysning ska främja entreprenörskap hos unga och nya invandrande personer

2016-09-20

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap, samt små och medelstora företag har öppnat en utlysning för att finansiera projekt för entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad riktad till gruppen nya och unga invandrade personer från länder utanför EU-kommissionen.

Med senare års ökade antal asylsökande till EU har frågor såsom integration av unga invandrade personer i samhället blivit ett prioriterat område i EU:s flyktingpolitik. Som en del av integrationsprocessen anser EU att information om entreprenörskap är viktigt för att uppnå ekonomisk självständighet. Redan idag är ca 2 miljoner av EU:s entreprenörer födda utanför EU och studier visar att den genomsnittliga unga invandrade personen är mer benägen att starta eget företag jämfört med en medborgare född i EU-området. 2015 sjösatte Europaparlamentet ett pilotprojekt som syftade till att främja entreprenörskapsförmåga för unga och invandrade personer.

Europeisk migrationspolitik påverkar i högsta grad regional- och lokalnivå och väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige har tagit ett stort ansvar. Det är där insatser görs för att få nyanlända att etablera sig och framförallt komma i arbete. Europaforum Norra Sverige (EFNS) har med bakgrund av det ökade antal asylsökande till Europa och Sverige under det senaste året, antagit ett positionspapper med ståndpunkter inom flyktingpolitiken. I positionspapperet som de fyra nordligaste länen står bakom, framhålls att Norra Sverige ska ta stort ansvar för flyktingkrisen och att glesbefolkade regioner växer med inflyttningen vilket skapar tillväxt i hela Sverige.

Utlysningen – EU:s program för att främja entreprenörskap hos unga och nyanlända invandrade personer

EU-kommissionen har öppnat en utlysning inom programmet "Entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad för unga invandrade personer". Målet är att stödja utformandet, få till stånd förbättringar i och en ökad spridning av stödsystemet för målgruppen i syfte att identifiera potentiella företagare, samt att höja medvetande om möjligheten till entreprenörskap och egenföretagande. Fokus kommer att ligga på utbildning och mentorssystem.

Programmet har en total budget på 2 150 000 EUR, där det maximala belopp som EU kan delfinansiera är 537 500 EUR per projekt motsvarande upp till 85 % av projektkostnaden.

Kriterier för att söka stöd:

-       Projektet ska max pågå i 24 månader

-       Sökanden är offentliga eller privata aktörer/juridiska personer där minst tre medlemsländer ska ingå

-       Projektstart är tidigast 1 mars 2017

-       Projekten ska vara icke-vinstdrivande

Projektet ska påvisa ett tydligt europeiskt mervärde genom att stödja den europeiska integrationen och transnationella samarbeten.

Deadline för att lämna ansökan är den 30 november 2016.

Mer information om ansökan hittar du här 

Läs Europaforums positionspapper om migrationspolitiken

/Elin Engberg & Mona Mansour

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS