Ny utlysning ska främja entreprenörskap hos unga och nya invandrande personer

2016-09-20

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap, samt små och medelstora företag har öppnat en utlysning för att finansiera projekt för entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad riktad till gruppen nya och unga invandrade personer från länder utanför EU-kommissionen.

Med senare års ökade antal asylsökande till EU har frågor såsom integration av unga invandrade personer i samhället blivit ett prioriterat område i EU:s flyktingpolitik. Som en del av integrationsprocessen anser EU att information om entreprenörskap är viktigt för att uppnå ekonomisk självständighet. Redan idag är ca 2 miljoner av EU:s entreprenörer födda utanför EU och studier visar att den genomsnittliga unga invandrade personen är mer benägen att starta eget företag jämfört med en medborgare född i EU-området. 2015 sjösatte Europaparlamentet ett pilotprojekt som syftade till att främja entreprenörskapsförmåga för unga och invandrade personer.

Europeisk migrationspolitik påverkar i högsta grad regional- och lokalnivå och väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige har tagit ett stort ansvar. Det är där insatser görs för att få nyanlända att etablera sig och framförallt komma i arbete. Europaforum Norra Sverige (EFNS) har med bakgrund av det ökade antal asylsökande till Europa och Sverige under det senaste året, antagit ett positionspapper med ståndpunkter inom flyktingpolitiken. I positionspapperet som de fyra nordligaste länen står bakom, framhålls att Norra Sverige ska ta stort ansvar för flyktingkrisen och att glesbefolkade regioner växer med inflyttningen vilket skapar tillväxt i hela Sverige.

Utlysningen – EU:s program för att främja entreprenörskap hos unga och nyanlända invandrade personer

EU-kommissionen har öppnat en utlysning inom programmet "Entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad för unga invandrade personer". Målet är att stödja utformandet, få till stånd förbättringar i och en ökad spridning av stödsystemet för målgruppen i syfte att identifiera potentiella företagare, samt att höja medvetande om möjligheten till entreprenörskap och egenföretagande. Fokus kommer att ligga på utbildning och mentorssystem.

Programmet har en total budget på 2 150 000 EUR, där det maximala belopp som EU kan delfinansiera är 537 500 EUR per projekt motsvarande upp till 85 % av projektkostnaden.

Kriterier för att söka stöd:

-       Projektet ska max pågå i 24 månader

-       Sökanden är offentliga eller privata aktörer/juridiska personer där minst tre medlemsländer ska ingå

-       Projektstart är tidigast 1 mars 2017

-       Projekten ska vara icke-vinstdrivande

Projektet ska påvisa ett tydligt europeiskt mervärde genom att stödja den europeiska integrationen och transnationella samarbeten.

Deadline för att lämna ansökan är den 30 november 2016.

Mer information om ansökan hittar du här 

Läs Europaforums positionspapper om migrationspolitiken

/Elin Engberg & Mona Mansour

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS