30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

2018-10-30

EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Bakgrund till initiativet

Vid EU-toppmötet i Göteborg 2017 kom EU-ländernas regeringschefer överens om en vision som fullt ut ska främja EU:s potential för utbildning och kultur med ändamålet att skapa en konkurrenskraftig arbetskraft, sociala rättvisa, delaktighet bland medborgare och en diversifierad europeisk identitet. Stödet till uppbyggnaden av europeiska universitet kommer således att bidra till dessa objektiv genom sammanföringen av EU:s nya generation.

EU:s utbildningssystem blir mer konkurrenskraftigt internationellt

I syfte att förbättra spetskompetensen inom Europa och göra Europeiska Universitet mer konkurrenskraftiga i en internationell kontext har EU-kommissionen föreslagit att skapa europeiska utbildningsområden innan 2025 och att etablera europeiska universitet inom EU.

I en del av 2019 års utlysningar för Erasmus+ kommer EU-kommissionen därför att lansera ett pilotprojekt som finansierar sex allianser som var och en består av minst tre institutioner för högre utbildning från tre olika EU-medlemsländer. Detta för att marknadsföra och skapa en starkare europeisk identitet bland unionens universitet.

I en annan del av 2019 års utlysningar för Erasmus+ planeras ett andra pilotprojekt inför nästa långsiktiga EU-budget från och med 2021 där målet är att 20 stycken Europeiska Universitet ska etableras innan år 2024.

Tibor Navracsics, kommissionär för utbildning, kultur, ungdomar och idrott, säger att EU arbetar mot ett Europa där inlärning, studier och forskning inte ska blockeras av landsgränser. Europeiska universitet har stor potential att omvandla universiteten i Europa till det bättre, och jag är stolt över att vi ger dem ett starkt stöd genom programmet Erasmus +.

2019 års ansökningsomgång inom ramen för Erasmus+ programmet

Alla offentliga eller privata verksamheter som är verksamma inom utbildning, ungdom och idrott kan ansöka om finansiering enligt 2019-ansökningsomgången för Erasmus +programmet. Dessutom kan grupper av ungdomar som är aktiva i ungdomsarbete, men som inte bildar en ungdomsorganisation, ansöka om finansiering.

Tillsammans med ansökningsomgången har EU-kommissionen offentliggjort Erasmus + programguide på alla officiella EU-språk. Denna ger sökande såsom studenter, personal, praktikanter och lärare uppgifter om alla tillgängliga möjligheter i Erasmus + för 2019. Programguiden innehåller relevant information om Erasmus+ prioriteringar, åtgärder som stöds av Erasmus+, tillgängliga medel som är tillgängliga för olika åtgärder/aktiviteter samt detaljerad information om deltagande.

Om du behöver mer information för din organisations räkning kan du kontakta programkontoret i Sverige

Läs om Erasmus+ utlysningar

Läs i Erasmus+ programguide

Kolla in Erasmus+ hemsida

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Förkovra dig om EU-valet innan det är dags den 26 maj

  2019-04-24

  Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

 • Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

  2019-04-17

  Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

 • EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

  2019-04-10

  EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

 • Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

  2019-04-08

  Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

 • Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

  2019-03-26

  Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av migranter högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av migranter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS