30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

2018-10-30

EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Bakgrund till initiativet

Vid EU-toppmötet i Göteborg 2017 kom EU-ländernas regeringschefer överens om en vision som fullt ut ska främja EU:s potential för utbildning och kultur med ändamålet att skapa en konkurrenskraftig arbetskraft, sociala rättvisa, delaktighet bland medborgare och en diversifierad europeisk identitet. Stödet till uppbyggnaden av europeiska universitet kommer således att bidra till dessa objektiv genom sammanföringen av EU:s nya generation.

EU:s utbildningssystem blir mer konkurrenskraftigt internationellt

I syfte att förbättra spetskompetensen inom Europa och göra Europeiska Universitet mer konkurrenskraftiga i en internationell kontext har EU-kommissionen föreslagit att skapa europeiska utbildningsområden innan 2025 och att etablera europeiska universitet inom EU.

I en del av 2019 års utlysningar för Erasmus+ kommer EU-kommissionen därför att lansera ett pilotprojekt som finansierar sex allianser som var och en består av minst tre institutioner för högre utbildning från tre olika EU-medlemsländer. Detta för att marknadsföra och skapa en starkare europeisk identitet bland unionens universitet.

I en annan del av 2019 års utlysningar för Erasmus+ planeras ett andra pilotprojekt inför nästa långsiktiga EU-budget från och med 2021 där målet är att 20 stycken Europeiska Universitet ska etableras innan år 2024.

Tibor Navracsics, kommissionär för utbildning, kultur, ungdomar och idrott, säger att EU arbetar mot ett Europa där inlärning, studier och forskning inte ska blockeras av landsgränser. Europeiska universitet har stor potential att omvandla universiteten i Europa till det bättre, och jag är stolt över att vi ger dem ett starkt stöd genom programmet Erasmus +.

2019 års ansökningsomgång inom ramen för Erasmus+ programmet

Alla offentliga eller privata verksamheter som är verksamma inom utbildning, ungdom och idrott kan ansöka om finansiering enligt 2019-ansökningsomgången för Erasmus +programmet. Dessutom kan grupper av ungdomar som är aktiva i ungdomsarbete, men som inte bildar en ungdomsorganisation, ansöka om finansiering.

Tillsammans med ansökningsomgången har EU-kommissionen offentliggjort Erasmus + programguide på alla officiella EU-språk. Denna ger sökande såsom studenter, personal, praktikanter och lärare uppgifter om alla tillgängliga möjligheter i Erasmus + för 2019. Programguiden innehåller relevant information om Erasmus+ prioriteringar, åtgärder som stöds av Erasmus+, tillgängliga medel som är tillgängliga för olika åtgärder/aktiviteter samt detaljerad information om deltagande.

Om du behöver mer information för din organisations räkning kan du kontakta programkontoret i Sverige

Läs om Erasmus+ utlysningar

Läs i Erasmus+ programguide

Kolla in Erasmus+ hemsida

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

  2019-01-14

  Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

 • Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

  2019-01-11

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS