Östersjöregionens implementeringsstrategi för blå hållbar tillväxt växer fram

2016-10-18

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med en implementeringsstrategi för agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. EU-kommissionen antog agendan år 2014 som belyser den stora utvecklingspotentialen i Östersjöregionens marina ekonomi i och med regionens innovations- och konkurrenskraft. Nu planerar EU-kommissionen en process med olika aktiviteter under 10 månader för att inkludera och nå olika intressenter för att tillvarata dessa unika egenskaper.

161018BlåTillväxtÖstersjön1

Den blåa agendan syftar till att identifiera områden som kan förstärkas med fokus på blå tillväxt. Initiativet bygger på Östersjöregionens samarbetsramverk och kommer att komplettera den befintliga EU-strategin för Östersjöregionen (EUSBSR).

Målet är att tänja gränserna när det gäller strategiskt transnationellt samarbete för den hållbara marina ekonomin i Östersjöregionen. Genom att öka förståelsen mellan parterna och skapa systematiskt samarbete mellan olika aktörer i hela regionen förväntas implementeringstakten öka enligt EU-kommissionen.

Till en början kommer fokus ligga på fyra områden:

- Blå bio-ekonomi
- Frakt och sjöfart (närsjöfart, varvsindustrin, marina teknologier, satellit)
- Miljö och övervakningsteknik
- Turism och marin upplevelseindustri

Östersjöns blåa framtidsvisioner för 2030
Implementeringsstrategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet kommer innehålla visioner för år 2030 och kommer kartlägga utvecklingsstrategier som ska identifiera nödvändiga åtgärder framöver samt belysa prioriterade aktioner som riktar sig till alla relevanta parter i Östersjöregionen (industrin, regioner, forskning, kluster, projekt, EUSBSR).

EU-kommissionens process att ta fram implementeringsstrategin
I september 2016 inleddes utvecklingen av implementeringsstrategin av EU-kommissionen och pågår i 10 månader framåt. Syftet är att nå ut på olika sätt till intressenter. Processen består av sex steg:

1. Forskning för att få en översyn av aktörer, projekt och initiativ inom de fyra fokusområdena ovan
2. Undersökningar och enkäter som komplement till steg 1
3. Intervjuer med utvalda intressenter för att få en djupare förståelse för prioriteringar
4. Rapporter utvecklas för att fånga upp resultaten från steg 1-3
5. Fyra interaktiva workshops anordnas för att diskutera rapporterna och komma överens om vilka områden, utmaningar och möjligheter som finns samt forma kommande steg för att kunna ta fram utvecklingsstrategier för fokusområdena
6. Implementeringsstrategin planeras att presenteras i slutet av våren 2017 i samband med att finansieringsmöjligheter beskrivs för aktiviteter, projekt och åtgärder inom de fyra fokusområdena.

Den första interaktiva workshopen ”Blue growth agenda for the Baltic Sea – concrete actions” kommer att anordnas i samband med sjunde strategiska forumet för EUSBSR i Stockholm den 8-9 november 2016. Syftet är att informera och samla in synpunkter på preliminära resultaten av det första steget av detta initiativ. Temat på konferensen i Stockholm är Östersjöregionens framtid med titeln ”One Region, One Future – Vision for the Baltic Sea Region 2030”. Som värd står Sverige tillsammans med Nordiska ministerrådet, i nära samarbete med EU-kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik.

Programmet finns här.

Läs hela kommissionens informationsblad här.

Läs hela agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet här

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS