Östersjöregionens implementeringsstrategi för blå hållbar tillväxt växer fram

2016-10-18

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med en implementeringsstrategi för agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. EU-kommissionen antog agendan år 2014 som belyser den stora utvecklingspotentialen i Östersjöregionens marina ekonomi i och med regionens innovations- och konkurrenskraft. Nu planerar EU-kommissionen en process med olika aktiviteter under 10 månader för att inkludera och nå olika intressenter för att tillvarata dessa unika egenskaper.

161018BlåTillväxtÖstersjön1

Den blåa agendan syftar till att identifiera områden som kan förstärkas med fokus på blå tillväxt. Initiativet bygger på Östersjöregionens samarbetsramverk och kommer att komplettera den befintliga EU-strategin för Östersjöregionen (EUSBSR).

Målet är att tänja gränserna när det gäller strategiskt transnationellt samarbete för den hållbara marina ekonomin i Östersjöregionen. Genom att öka förståelsen mellan parterna och skapa systematiskt samarbete mellan olika aktörer i hela regionen förväntas implementeringstakten öka enligt EU-kommissionen.

Till en början kommer fokus ligga på fyra områden:

- Blå bio-ekonomi
- Frakt och sjöfart (närsjöfart, varvsindustrin, marina teknologier, satellit)
- Miljö och övervakningsteknik
- Turism och marin upplevelseindustri

Östersjöns blåa framtidsvisioner för 2030
Implementeringsstrategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet kommer innehålla visioner för år 2030 och kommer kartlägga utvecklingsstrategier som ska identifiera nödvändiga åtgärder framöver samt belysa prioriterade aktioner som riktar sig till alla relevanta parter i Östersjöregionen (industrin, regioner, forskning, kluster, projekt, EUSBSR).

EU-kommissionens process att ta fram implementeringsstrategin
I september 2016 inleddes utvecklingen av implementeringsstrategin av EU-kommissionen och pågår i 10 månader framåt. Syftet är att nå ut på olika sätt till intressenter. Processen består av sex steg:

1. Forskning för att få en översyn av aktörer, projekt och initiativ inom de fyra fokusområdena ovan
2. Undersökningar och enkäter som komplement till steg 1
3. Intervjuer med utvalda intressenter för att få en djupare förståelse för prioriteringar
4. Rapporter utvecklas för att fånga upp resultaten från steg 1-3
5. Fyra interaktiva workshops anordnas för att diskutera rapporterna och komma överens om vilka områden, utmaningar och möjligheter som finns samt forma kommande steg för att kunna ta fram utvecklingsstrategier för fokusområdena
6. Implementeringsstrategin planeras att presenteras i slutet av våren 2017 i samband med att finansieringsmöjligheter beskrivs för aktiviteter, projekt och åtgärder inom de fyra fokusområdena.

Den första interaktiva workshopen ”Blue growth agenda for the Baltic Sea – concrete actions” kommer att anordnas i samband med sjunde strategiska forumet för EUSBSR i Stockholm den 8-9 november 2016. Syftet är att informera och samla in synpunkter på preliminära resultaten av det första steget av detta initiativ. Temat på konferensen i Stockholm är Östersjöregionens framtid med titeln ”One Region, One Future – Vision for the Baltic Sea Region 2030”. Som värd står Sverige tillsammans med Nordiska ministerrådet, i nära samarbete med EU-kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik.

Programmet finns här.

Läs hela kommissionens informationsblad här.

Läs hela agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet här

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS