Östersjöregionens implementeringsstrategi för blå hållbar tillväxt växer fram

2016-10-18

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med en implementeringsstrategi för agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. EU-kommissionen antog agendan år 2014 som belyser den stora utvecklingspotentialen i Östersjöregionens marina ekonomi i och med regionens innovations- och konkurrenskraft. Nu planerar EU-kommissionen en process med olika aktiviteter under 10 månader för att inkludera och nå olika intressenter för att tillvarata dessa unika egenskaper.

161018BlåTillväxtÖstersjön1

Den blåa agendan syftar till att identifiera områden som kan förstärkas med fokus på blå tillväxt. Initiativet bygger på Östersjöregionens samarbetsramverk och kommer att komplettera den befintliga EU-strategin för Östersjöregionen (EUSBSR).

Målet är att tänja gränserna när det gäller strategiskt transnationellt samarbete för den hållbara marina ekonomin i Östersjöregionen. Genom att öka förståelsen mellan parterna och skapa systematiskt samarbete mellan olika aktörer i hela regionen förväntas implementeringstakten öka enligt EU-kommissionen.

Till en början kommer fokus ligga på fyra områden:

- Blå bio-ekonomi
- Frakt och sjöfart (närsjöfart, varvsindustrin, marina teknologier, satellit)
- Miljö och övervakningsteknik
- Turism och marin upplevelseindustri

Östersjöns blåa framtidsvisioner för 2030
Implementeringsstrategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet kommer innehålla visioner för år 2030 och kommer kartlägga utvecklingsstrategier som ska identifiera nödvändiga åtgärder framöver samt belysa prioriterade aktioner som riktar sig till alla relevanta parter i Östersjöregionen (industrin, regioner, forskning, kluster, projekt, EUSBSR).

EU-kommissionens process att ta fram implementeringsstrategin
I september 2016 inleddes utvecklingen av implementeringsstrategin av EU-kommissionen och pågår i 10 månader framåt. Syftet är att nå ut på olika sätt till intressenter. Processen består av sex steg:

1. Forskning för att få en översyn av aktörer, projekt och initiativ inom de fyra fokusområdena ovan
2. Undersökningar och enkäter som komplement till steg 1
3. Intervjuer med utvalda intressenter för att få en djupare förståelse för prioriteringar
4. Rapporter utvecklas för att fånga upp resultaten från steg 1-3
5. Fyra interaktiva workshops anordnas för att diskutera rapporterna och komma överens om vilka områden, utmaningar och möjligheter som finns samt forma kommande steg för att kunna ta fram utvecklingsstrategier för fokusområdena
6. Implementeringsstrategin planeras att presenteras i slutet av våren 2017 i samband med att finansieringsmöjligheter beskrivs för aktiviteter, projekt och åtgärder inom de fyra fokusområdena.

Den första interaktiva workshopen ”Blue growth agenda for the Baltic Sea – concrete actions” kommer att anordnas i samband med sjunde strategiska forumet för EUSBSR i Stockholm den 8-9 november 2016. Syftet är att informera och samla in synpunkter på preliminära resultaten av det första steget av detta initiativ. Temat på konferensen i Stockholm är Östersjöregionens framtid med titeln ”One Region, One Future – Vision for the Baltic Sea Region 2030”. Som värd står Sverige tillsammans med Nordiska ministerrådet, i nära samarbete med EU-kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik.

Programmet finns här.

Läs hela kommissionens informationsblad här.

Läs hela agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet här

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS