Partnersök – Forskningsprogram för integrationspolitik

2016-02-18

University of Molise i Italien söker partners som är intresserade av att delta i ett forskningsprogram gällande integrationspolitik som specifikt fokuserar på kvinnor som är på flykt. Detta forskningsprojekt finansieras av det italienska inrikesministeriet och även asyl, migration och integrationsfonden och pågår mellan september 2016 till februari 2018.

Nyligen släpptes studien “Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis” som visar på att kvinnor och flickor utsätts för olika former av sexuellt och könsrelaterat våld, antingen i ursprungslandet eller längst resan till och i Europa. Nu vill University of Molise i Italien sammanställa ett forskningsprogram för att försöka reda ut situationen för kvinnor som är på flykt. Projektet har två allmänna mål:

 1. Jämföra hur den senaste tidens ökning av kvinnliga flyktingsströmmar påverkar politik på lokal nivå i Italien (särskilt i fyra italienska regioner, Calabria, Lazio, Molise och Emilia-Romagna) och även i vilken utsträckning de nuvarande programmen i regionerna är könsorienterade.
 2. Jämföra italienska mottagarprogram som stöder integrationen av kvinnliga flyktingar med andra program som genomförs i andra europeiska länder.


Ansökning 

Du är varmt välkommen med din ansökan:

Intresseanmälan görs senast 19 februari 2016
Projektansökan görs senast 3 mars 2016

Samarbetet är tillgängligt för:

• Universitet

• Forskningsinstitut

• Offentliga, ideella och privata organisationer, föreningar och institutioner

• Internationella organisationer

Kontaktinformation

För ytterligare information och intresseanmälan kontakta Micol Pizzolati via e-post micol.pizzolati@unimol.it

 

Nyheter på området

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS