Partnersök – Forskningsprogram för integrationspolitik

2016-02-18

University of Molise i Italien söker partners som är intresserade av att delta i ett forskningsprogram gällande integrationspolitik som specifikt fokuserar på kvinnor som är på flykt. Detta forskningsprojekt finansieras av det italienska inrikesministeriet och även asyl, migration och integrationsfonden och pågår mellan september 2016 till februari 2018.

Nyligen släpptes studien “Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis” som visar på att kvinnor och flickor utsätts för olika former av sexuellt och könsrelaterat våld, antingen i ursprungslandet eller längst resan till och i Europa. Nu vill University of Molise i Italien sammanställa ett forskningsprogram för att försöka reda ut situationen för kvinnor som är på flykt. Projektet har två allmänna mål:

 1. Jämföra hur den senaste tidens ökning av kvinnliga flyktingsströmmar påverkar politik på lokal nivå i Italien (särskilt i fyra italienska regioner, Calabria, Lazio, Molise och Emilia-Romagna) och även i vilken utsträckning de nuvarande programmen i regionerna är könsorienterade.
 2. Jämföra italienska mottagarprogram som stöder integrationen av kvinnliga flyktingar med andra program som genomförs i andra europeiska länder.


Ansökning 

Du är varmt välkommen med din ansökan:

Intresseanmälan görs senast 19 februari 2016
Projektansökan görs senast 3 mars 2016

Samarbetet är tillgängligt för:

• Universitet

• Forskningsinstitut

• Offentliga, ideella och privata organisationer, föreningar och institutioner

• Internationella organisationer

Kontaktinformation

För ytterligare information och intresseanmälan kontakta Micol Pizzolati via e-post micol.pizzolati@unimol.it

 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS