Partnersök – Forskningsprogram för integrationspolitik

2016-02-18

University of Molise i Italien söker partners som är intresserade av att delta i ett forskningsprogram gällande integrationspolitik som specifikt fokuserar på kvinnor som är på flykt. Detta forskningsprojekt finansieras av det italienska inrikesministeriet och även asyl, migration och integrationsfonden och pågår mellan september 2016 till februari 2018.

Nyligen släpptes studien “Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis” som visar på att kvinnor och flickor utsätts för olika former av sexuellt och könsrelaterat våld, antingen i ursprungslandet eller längst resan till och i Europa. Nu vill University of Molise i Italien sammanställa ett forskningsprogram för att försöka reda ut situationen för kvinnor som är på flykt. Projektet har två allmänna mål:

 1. Jämföra hur den senaste tidens ökning av kvinnliga flyktingsströmmar påverkar politik på lokal nivå i Italien (särskilt i fyra italienska regioner, Calabria, Lazio, Molise och Emilia-Romagna) och även i vilken utsträckning de nuvarande programmen i regionerna är könsorienterade.
 2. Jämföra italienska mottagarprogram som stöder integrationen av kvinnliga flyktingar med andra program som genomförs i andra europeiska länder.


Ansökning 

Du är varmt välkommen med din ansökan:

Intresseanmälan görs senast 19 februari 2016
Projektansökan görs senast 3 mars 2016

Samarbetet är tillgängligt för:

• Universitet

• Forskningsinstitut

• Offentliga, ideella och privata organisationer, föreningar och institutioner

• Internationella organisationer

Kontaktinformation

För ytterligare information och intresseanmälan kontakta Micol Pizzolati via e-post micol.pizzolati@unimol.it

 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS