Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

2018-02-26

Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor; lika möjligheter & tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet & inkludering.

Den 8 mars 2016 kom EU-kommissionen ut med det första utkastet till vad som skulle komma att bli EU:s sociala pelare och pekade på att de sociala frågorna är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där Sveriges statsminister Stefan Löfven stod värd och EU:s stats- och regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande  Jean- Claude Juncker medverkade.

Sociala frågor och rättigheter står mer i fokus än ekonomisk vinning

Målet med den sociala pelaren är att samla EU:s sociala utmaningar och upprätta minimikrav för medlemsländerna för att minska social splittring i Europa. Pelaren består av 20 punkter som presenteras i olika kapitel. Kapitel ett innefattar frågor som rör lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, kapitel två handlar om rättvisa arbetsvillkor och kapitel tre inbegriper social trygghet och inkludering. Tanken är att statistik över medlemsländernas framsteg ska föras och presenteras över tid i syfte att utvärdera hur den sociala pelarens principer implementerats i EU-länderna.

Olika förväntningar på EU:s sociala pelare

I rapporten lyfter Lovisa fram de olika ståndpunkterna och gör en egen analys för den europeisk social pelare. Förenklat kan sägas att det riktats en del kritik mot den sociala pelaren eftersom dess principer enbart ska fungera som rekommendationer och därmed varken är lagstiftade eller bindande. Eftersom det blir varje stats uppgift att se till så att de sociala rättigheterna efterföljs menar vissa att det finns risk för en ökande överstatlighet då beslut förflyttas längre ifrån medborgarna. Andra menar därmed att koncentrationen på sociala värden kan öka tilliten till det europeiska samarbetet och bygga ett mer inkluderande EU. 

Stort tack till Lovisa och hennes arbete under hösten.

Läs hela Lovisas pm om EU:s sociala pelare här.

Här hittar du samtliga rapporter från North Sweden.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS