Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

2018-02-26

Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor; lika möjligheter & tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet & inkludering.

Den 8 mars 2016 kom EU-kommissionen ut med det första utkastet till vad som skulle komma att bli EU:s sociala pelare och pekade på att de sociala frågorna är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där Sveriges statsminister Stefan Löfven stod värd och EU:s stats- och regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande  Jean- Claude Juncker medverkade.

Sociala frågor och rättigheter står mer i fokus än ekonomisk vinning

Målet med den sociala pelaren är att samla EU:s sociala utmaningar och upprätta minimikrav för medlemsländerna för att minska social splittring i Europa. Pelaren består av 20 punkter som presenteras i olika kapitel. Kapitel ett innefattar frågor som rör lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, kapitel två handlar om rättvisa arbetsvillkor och kapitel tre inbegriper social trygghet och inkludering. Tanken är att statistik över medlemsländernas framsteg ska föras och presenteras över tid i syfte att utvärdera hur den sociala pelarens principer implementerats i EU-länderna.

Olika förväntningar på EU:s sociala pelare

I rapporten lyfter Lovisa fram de olika ståndpunkterna och gör en egen analys för den europeisk social pelare. Förenklat kan sägas att det riktats en del kritik mot den sociala pelaren eftersom dess principer enbart ska fungera som rekommendationer och därmed varken är lagstiftade eller bindande. Eftersom det blir varje stats uppgift att se till så att de sociala rättigheterna efterföljs menar vissa att det finns risk för en ökande överstatlighet då beslut förflyttas längre ifrån medborgarna. Andra menar därmed att koncentrationen på sociala värden kan öka tilliten till det europeiska samarbetet och bygga ett mer inkluderande EU. 

Stort tack till Lovisa och hennes arbete under hösten.

Läs hela Lovisas pm om EU:s sociala pelare här.

Här hittar du samtliga rapporter från North Sweden.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS