Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

2018-02-26

Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor; lika möjligheter & tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet & inkludering.

Den 8 mars 2016 kom EU-kommissionen ut med det första utkastet till vad som skulle komma att bli EU:s sociala pelare och pekade på att de sociala frågorna är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där Sveriges statsminister Stefan Löfven stod värd och EU:s stats- och regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande  Jean- Claude Juncker medverkade.

Sociala frågor och rättigheter står mer i fokus än ekonomisk vinning

Målet med den sociala pelaren är att samla EU:s sociala utmaningar och upprätta minimikrav för medlemsländerna för att minska social splittring i Europa. Pelaren består av 20 punkter som presenteras i olika kapitel. Kapitel ett innefattar frågor som rör lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, kapitel två handlar om rättvisa arbetsvillkor och kapitel tre inbegriper social trygghet och inkludering. Tanken är att statistik över medlemsländernas framsteg ska föras och presenteras över tid i syfte att utvärdera hur den sociala pelarens principer implementerats i EU-länderna.

Olika förväntningar på EU:s sociala pelare

I rapporten lyfter Lovisa fram de olika ståndpunkterna och gör en egen analys för den europeisk social pelare. Förenklat kan sägas att det riktats en del kritik mot den sociala pelaren eftersom dess principer enbart ska fungera som rekommendationer och därmed varken är lagstiftade eller bindande. Eftersom det blir varje stats uppgift att se till så att de sociala rättigheterna efterföljs menar vissa att det finns risk för en ökande överstatlighet då beslut förflyttas längre ifrån medborgarna. Andra menar därmed att koncentrationen på sociala värden kan öka tilliten till det europeiska samarbetet och bygga ett mer inkluderande EU. 

Stort tack till Lovisa och hennes arbete under hösten.

Läs hela Lovisas pm om EU:s sociala pelare här.

Här hittar du samtliga rapporter från North Sweden.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS