Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

2018-02-26

Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor; lika möjligheter & tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet & inkludering.

Den 8 mars 2016 kom EU-kommissionen ut med det första utkastet till vad som skulle komma att bli EU:s sociala pelare och pekade på att de sociala frågorna är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där Sveriges statsminister Stefan Löfven stod värd och EU:s stats- och regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande  Jean- Claude Juncker medverkade.

Sociala frågor och rättigheter står mer i fokus än ekonomisk vinning

Målet med den sociala pelaren är att samla EU:s sociala utmaningar och upprätta minimikrav för medlemsländerna för att minska social splittring i Europa. Pelaren består av 20 punkter som presenteras i olika kapitel. Kapitel ett innefattar frågor som rör lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, kapitel två handlar om rättvisa arbetsvillkor och kapitel tre inbegriper social trygghet och inkludering. Tanken är att statistik över medlemsländernas framsteg ska föras och presenteras över tid i syfte att utvärdera hur den sociala pelarens principer implementerats i EU-länderna.

Olika förväntningar på EU:s sociala pelare

I rapporten lyfter Lovisa fram de olika ståndpunkterna och gör en egen analys för den europeisk social pelare. Förenklat kan sägas att det riktats en del kritik mot den sociala pelaren eftersom dess principer enbart ska fungera som rekommendationer och därmed varken är lagstiftade eller bindande. Eftersom det blir varje stats uppgift att se till så att de sociala rättigheterna efterföljs menar vissa att det finns risk för en ökande överstatlighet då beslut förflyttas längre ifrån medborgarna. Andra menar därmed att koncentrationen på sociala värden kan öka tilliten till det europeiska samarbetet och bygga ett mer inkluderande EU. 

Stort tack till Lovisa och hennes arbete under hösten.

Läs hela Lovisas pm om EU:s sociala pelare här.

Här hittar du samtliga rapporter från North Sweden.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS