Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

2018-10-10

Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

Under tisdagen den 9 september avgjordes den årligt återkommande tävlingen RegioStars Awards under European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel. Tävlingen identifierar och väljer ut de bästa sammanhållningspolitiska projekten i fem olika kategorier:

 • Åtgärder för industriell övergång
 • Insatser för att sprida en koldioxidsnål livsstil
 • Förbättrade och mer tillgängliga offentliga tjänster
 • Långsiktig hantering av migration
 • Bevarande av EU:s kulturarv

I regi av EU-kommissionen genomförs RegioStars Awards varje år. Detta år inkom totalt 102 ansökningar till tävlingen. En oberoende jury valde ut en vinnare i varje kategori med utgångspunkt i kvalifikationer som hållbarhet, samverkan, påverkan och innovativ individualitet.

OSIRIS Interreg’s projektpartner, den portugisiska regionen Fundão, tog hem första pris i kategorin ”Åtgärder för industriell övergång”. Detta då OSIRIS Interreg och Region Västerbotten arbetat gediget med regional utveckling genom samarbete. Priset är både en milstolpe för regionen Fundão och ett kvitto på att samarbetet är ett viktigt verktyg för regional utveckling.

Business and Shared service center

Det vinnande projektet som kallas ”Business and Shared service center” syftar till att driva innovations- och investeringsstrategier framåt och genomförs lokalt i den portugisiska regionen. Projektet har på fyra år skapat 500 nya arbetstillfällen i en ort på landsbygden med mindre än 15 000 invånare. Projektet stöttar utvecklingen av initiativ till yrkesmässig omskolning, framförallt inom digital kompetens, och har också drivit utvecklingen av ett nytt regionalt ekosystem som resulterat i 68 stycken nystartade företag och mer än 200 näringslivsprojekt.

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman, säger såhär om utmärkelsen: ”Det är glädjande att ett projekt från en mindre stad tar hem utmärkelsen och visar på vad samverkan och samskapande kan generera i. Ett gott exempel och ett kvitto på att det arbete som genomförs inom ramarna för OSIRIS Interreg ger avtryck”

OSIRIS Interreg

OSIRIS är ett interregionalt samarbetsprojekt som består av en partnergrupp med 7 regioner från hela Europa, varav Region Västerbotten är en av projektets ledande partners. Syftet med projektet är att implementera planer för social och öppen innovation, samt att lösningar på framtidens samhällsutmaningar designas med hjälp av en medborgardriven utveckling i ett regionalt och internationellt ekosystem där alla samhällsgrupper har en stor betydelse för processen.

Här kan du läsa mer om RegioStars Awards

Här kan du läsa mer om OSIRIS Interreg

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS