Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

2018-10-10

Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

Under tisdagen den 9 september avgjordes den årligt återkommande tävlingen RegioStars Awards under European Week of Regions and Cities (EWRC) i Bryssel. Tävlingen identifierar och väljer ut de bästa sammanhållningspolitiska projekten i fem olika kategorier:

 • Åtgärder för industriell övergång
 • Insatser för att sprida en koldioxidsnål livsstil
 • Förbättrade och mer tillgängliga offentliga tjänster
 • Långsiktig hantering av migration
 • Bevarande av EU:s kulturarv

I regi av EU-kommissionen genomförs RegioStars Awards varje år. Detta år inkom totalt 102 ansökningar till tävlingen. En oberoende jury valde ut en vinnare i varje kategori med utgångspunkt i kvalifikationer som hållbarhet, samverkan, påverkan och innovativ individualitet.

OSIRIS Interreg’s projektpartner, den portugisiska regionen Fundão, tog hem första pris i kategorin ”Åtgärder för industriell övergång”. Detta då OSIRIS Interreg och Region Västerbotten arbetat gediget med regional utveckling genom samarbete. Priset är både en milstolpe för regionen Fundão och ett kvitto på att samarbetet är ett viktigt verktyg för regional utveckling.

Business and Shared service center

Det vinnande projektet som kallas ”Business and Shared service center” syftar till att driva innovations- och investeringsstrategier framåt och genomförs lokalt i den portugisiska regionen. Projektet har på fyra år skapat 500 nya arbetstillfällen i en ort på landsbygden med mindre än 15 000 invånare. Projektet stöttar utvecklingen av initiativ till yrkesmässig omskolning, framförallt inom digital kompetens, och har också drivit utvecklingen av ett nytt regionalt ekosystem som resulterat i 68 stycken nystartade företag och mer än 200 näringslivsprojekt.

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman, säger såhär om utmärkelsen: ”Det är glädjande att ett projekt från en mindre stad tar hem utmärkelsen och visar på vad samverkan och samskapande kan generera i. Ett gott exempel och ett kvitto på att det arbete som genomförs inom ramarna för OSIRIS Interreg ger avtryck”

OSIRIS Interreg

OSIRIS är ett interregionalt samarbetsprojekt som består av en partnergrupp med 7 regioner från hela Europa, varav Region Västerbotten är en av projektets ledande partners. Syftet med projektet är att implementera planer för social och öppen innovation, samt att lösningar på framtidens samhällsutmaningar designas med hjälp av en medborgardriven utveckling i ett regionalt och internationellt ekosystem där alla samhällsgrupper har en stor betydelse för processen.

Här kan du läsa mer om RegioStars Awards

Här kan du läsa mer om OSIRIS Interreg

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS