Regionkommitténs enkät för ökad integration i regioner och städer är nu öppen!

2019-05-07

Under Europeiska Regionkommitténs plenarsammanträde den 10 april lanserades initiativet ”Cities and Regions for integration”, bestående av en koalition av olika regionala och stad-baserade aktörer. Syftet bakom initiativet är att främja ökad inkludering och deltagande av lokala och regionala aktörer i EU:s framtida migrations- och integrationspolitik. Som en del av initiativet har nu en digital enkät introducerats där politiker bland annat kan dela med sig av integrationspolitiska tips.

North Sweden har tidigare rapporterat om att Europeiska Regionkommitténs engagemang och mål gällande migrationspolitiken där man hoppas på ökade medel för nästa långtidsbudget 2021–2027. I syfte att förbättra integrationen av nyanlända i EU:s regioner och städer finns nu en enkät där regionala och lokala politiker kan dela med sig av sina möjligheter och utmaningar kring integrationsfrågor. Enkäten öppnade samma dag som plenarsammanträdet den 10 april och var en del av lanseringen till Regionkommitténs initiativ.

Läs artikeln här. 

Delta i enkäten här. 

Regioner och kommuner ska påverka EU:s migrationspolitik

Initiativet från Regionkommittén genomförs i samarbete med AER (Assembly of European Regions), CEMR (Council of European Municipalities and Regions) och CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) samt Eurocities.

Initiativet ska möjliggöra för europeiska regioner, kommuner och städer att:

 • Medverka vid utformandet av EU-policys och finansiering i syfte att integrera nyanlända i högre grad
 • Tydliggöra rådande krav och riktlinjer vid ansökan om EU-medel till integrationsprojekt
 • Främja en positiv och inkluderande bild av migration
 • Utbyta erfarenheter och praktiska tips mellan lokala och regionala myndigheter

Magnus Berntsson, ordförande för AER, betonade under sammanträdet vikten av att EU och dess medlemsländer får till stånd ett fungerade samarbete över gränser och på olika nivåer för att framgångsrikt kunna integrera nyanlända i Europa. Riktat ekonomiskt stöd till regioner och kommuner behövs för att kunna ta del av mångfaldens fördelar i ett inkluderande Europa, enligt Berntsson.

/Hannes Wigerfelt

Nyheter på området

 • Billigare samtal mellan EU-länder

  2019-05-22

  Den 13 maj stod det klart att från och med 15 maj i år kommer ett nytt maxpris gälla för internationella samtal och sms inom EU. Det nya priset kommer att vara max 19 cent per minut och 6 cent per sms (+ moms). Det nya priset är en del av den EU omfattande översynen av telekomreglerna, som ska syfta till att förse alla i EU med bästa möjliga uppkoppling och stärka samordningen av elektronisk kommunikation.

 • EU-medborgarna negativa till vaccinationer – nu vill EU vända utvecklingen

  2019-05-22

  EU-kommissionen vill ta itu med de avtagande vaccinationstäckningsgrader som EU sett de senaste åren. En central anledning till detta är enligt EU-kommissionen att EU-medborgarnas förtroende för vaccinationer har minskat. Efter omfattande undersökningar i medlemsländerna lanserade EU-kommissionen nyligen en rapport som belyser unionsmedborgarnas attityder gentemot vaccinationer. Rapporten vittnar bland annat om ökade sjukdomsfall tack vare bristande vaccinering. EU har med anledning av detta infört åtgärder för att öka medborgares vaccinationer.

 • NSPA Forum i Tromsö, Norge

  2019-05-22

  Årets NSPA-forum stod Norge värd för konferensen som gick av stapeln i Tromsö. Bland annat diskuterades hur NSPA ska ta steg framåt i den regionala utvecklingen i Arktis.

 • EU:s stats- och regeringschefers toppmöte i Sibiu om EU:s framtid

  2019-05-20

  Den 9 maj samlades EU:s stats- och regeringschefer vid ett informellt EU-toppmöte i Sibiu i Rumänien. Höjdpunkten för mötet gällde EU:s framtida strategiska planer, vilket proklamerades genom tio åtaganden för att göra EU starkare under perioden 2019-2021. Under framtidsmötet lyftes även den omdebatterade frågan kring tillsättningen av tjänsten till EU:s toppkandidat, det vill säga EU-kommissionens ordförande, som kommer att sätta igång efter EU-valet den 26 maj.

 • Sociala frågor står högt på EU-agendan, ändock råder stor oenighet bland medlemsländerna

  2019-05-08

  Den europeiska sociala pelaren, vilken antogs vid EU-toppmötet i Göteborg 2017, bygger på principer som ämnar förbättra arbetsvillkor och sociala villkor för EU:s medborgare. Att öka jämlikheten inom EU är de flesta medlemsländer överens om, men om tillvägagångssättet är man inte överens. Den i dagsläget kanske hetaste frågan inom vilken det råder oenighet rör minimilöner lagstiftade på EU-nivå. Den 28 mars arrangerade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) en konferens för att utvärdera och diskutera den sociala pelaren - Följ med på en djupdykning!

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS