Samråd – Europeiska pelaren för sociala rättigheter

2016-06-20

EU-kommissionen arbetar för tillfället med att framställa en bedömning av hur rättigheter i EU:s sociala regelverk tillämpas och ifall det behövs nya förslag till att upprätthålla dessa rättigheter. Denna granskning ges till resultat mot bakgrund av samhällets utveckling som följd av bland annat ny teknik och demografiska förändringar. Synpunkterna skall vidare ligga till grund för en diskussion om den europeiska sociala pelarens faktiska roll i utvecklingen av ett mer rättvist EU.  

I mars 2016 introducerade EU-kommissionen ett förslag till ett 20-punktsprogram för ett mer socialt Europa, den så kallade europeiska pelaren för sociala rättigheter. Förslaget behandlar en rad olika områden, bland annat omsorgstjänster, bostadspolitik, anställningsvillkor och socialförsäkringar. Pelaren riktar sig till eurozonens länder, men andra kan ansluta sig om de vill. EU-kommissionen väntas se över relevant lagstigning för eventuella revideringar, detta kommer Sverige att påverkas av. Därför är det viktigt att vara med och påverka under det öppna samrådet.

Skicka in ditt bidrag!

Sista dagen för att lämna in ett bidrag till samrådet är den 31 december 2016. Här kan du skicka in ditt bidrag.

Läs mer om pelaren för sociala rättigheter här.

Läs och titta på SKL:s ställning till pelaren för sociala rättigheter här.

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS