Samråd – Europeiska pelaren för sociala rättigheter

2016-06-20

EU-kommissionen arbetar för tillfället med att framställa en bedömning av hur rättigheter i EU:s sociala regelverk tillämpas och ifall det behövs nya förslag till att upprätthålla dessa rättigheter. Denna granskning ges till resultat mot bakgrund av samhällets utveckling som följd av bland annat ny teknik och demografiska förändringar. Synpunkterna skall vidare ligga till grund för en diskussion om den europeiska sociala pelarens faktiska roll i utvecklingen av ett mer rättvist EU.  

I mars 2016 introducerade EU-kommissionen ett förslag till ett 20-punktsprogram för ett mer socialt Europa, den så kallade europeiska pelaren för sociala rättigheter. Förslaget behandlar en rad olika områden, bland annat omsorgstjänster, bostadspolitik, anställningsvillkor och socialförsäkringar. Pelaren riktar sig till eurozonens länder, men andra kan ansluta sig om de vill. EU-kommissionen väntas se över relevant lagstigning för eventuella revideringar, detta kommer Sverige att påverkas av. Därför är det viktigt att vara med och påverka under det öppna samrådet.

Skicka in ditt bidrag!

Sista dagen för att lämna in ett bidrag till samrådet är den 31 december 2016. Här kan du skicka in ditt bidrag.

Läs mer om pelaren för sociala rättigheter här.

Läs och titta på SKL:s ställning till pelaren för sociala rättigheter här.

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS