Samråd – Europeiska pelaren för sociala rättigheter

2016-06-20

EU-kommissionen arbetar för tillfället med att framställa en bedömning av hur rättigheter i EU:s sociala regelverk tillämpas och ifall det behövs nya förslag till att upprätthålla dessa rättigheter. Denna granskning ges till resultat mot bakgrund av samhällets utveckling som följd av bland annat ny teknik och demografiska förändringar. Synpunkterna skall vidare ligga till grund för en diskussion om den europeiska sociala pelarens faktiska roll i utvecklingen av ett mer rättvist EU.  

I mars 2016 introducerade EU-kommissionen ett förslag till ett 20-punktsprogram för ett mer socialt Europa, den så kallade europeiska pelaren för sociala rättigheter. Förslaget behandlar en rad olika områden, bland annat omsorgstjänster, bostadspolitik, anställningsvillkor och socialförsäkringar. Pelaren riktar sig till eurozonens länder, men andra kan ansluta sig om de vill. EU-kommissionen väntas se över relevant lagstigning för eventuella revideringar, detta kommer Sverige att påverkas av. Därför är det viktigt att vara med och påverka under det öppna samrådet.

Skicka in ditt bidrag!

Sista dagen för att lämna in ett bidrag till samrådet är den 31 december 2016. Här kan du skicka in ditt bidrag.

Läs mer om pelaren för sociala rättigheter här.

Läs och titta på SKL:s ställning till pelaren för sociala rättigheter här.

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS