Samråd kring effektivisering av EU-finansiering i Arktis

2014-09-17

EU är en av nyckelinvesterarna i Arktisregionen genom att bland annat sedan 2007 ha investerat totalt 1,14 miljarder Euro i de Arktiska områdena såsom regionala utvecklingsmedel till Norra Sverige och övriga Northern Sparsely Populated Areas samt interregionala samverkansprogram samt därtill 20 miljoner Euro per år i arktisk forskning. För bättre effektivitet och utväxling av medlen öppnar nu EU för samråd kring hur dessa medel kan användas mer effektivt för att bistå  samhälle och urinvånare i EU:s Arktiska områden.

Arktis är den region på jordklotet som värmts upp snabbast under de senaste decennierna i och med den globala uppvärmningen. Den smältande isen skapar både förutsättningar för nya transportrutter till och från Asien samt nya utsikter att utvinna olja och naturgas på platser där det tidigare inte varit möjligt. Samtidigt har den smältande isen katastrofala effekter på jordens sårbara klimatsystem. Mot bakgrund av det och ett uppdrag om att till hösten 2015 ta fram underlag för en Arktisk strategi för EU tittar EU-kommissionen nu på de samlade insatserna för Europas Arktiska omården.

Under perioden 2007-2013 fanns tre nationella program i norra Sverige, tre program för norra Finland, fem gränsöverskridande program och två interregionala program med starka kopplingar till den arktiska regionen. Dessa program har många intressenter och det är EU:s mål att de allokerade medlen för dessa program används på det mest effektiva sättet.

Under samrådet söker EU-kommissionen aktivt efter parter som medlemstater, grannländer, regioner, kommuner, internationella organisationer och finansiella institut för att bland annat:

 • få en överblick över vilka nyckelinvesteringar och forskningsprioriteringar som finns för regionen;
 • identifiera var förbättringar kan göras med hänsyn till EU-medel inom specifika områden så som  kommunikationer, miljö och utveckling;
 • studera hur andra medel från exempelvis privat sektor bäst kan stödja regional ekonomisk utveckling.

Samrådet hålls öppet från den 2 september till 1 december 2014 och besvaras med hjälp av ett frågeformulär, se länk nedan.

Läs mer om samrådet på svenska

Samrådsdokument på engelska

Frågeformulär

Vid frågor kontakta Mikael Janson

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS