Samråd kring effektivisering av EU-finansiering i Arktis

2014-09-17

EU är en av nyckelinvesterarna i Arktisregionen genom att bland annat sedan 2007 ha investerat totalt 1,14 miljarder Euro i de Arktiska områdena såsom regionala utvecklingsmedel till Norra Sverige och övriga Northern Sparsely Populated Areas samt interregionala samverkansprogram samt därtill 20 miljoner Euro per år i arktisk forskning. För bättre effektivitet och utväxling av medlen öppnar nu EU för samråd kring hur dessa medel kan användas mer effektivt för att bistå  samhälle och urinvånare i EU:s Arktiska områden.

Arktis är den region på jordklotet som värmts upp snabbast under de senaste decennierna i och med den globala uppvärmningen. Den smältande isen skapar både förutsättningar för nya transportrutter till och från Asien samt nya utsikter att utvinna olja och naturgas på platser där det tidigare inte varit möjligt. Samtidigt har den smältande isen katastrofala effekter på jordens sårbara klimatsystem. Mot bakgrund av det och ett uppdrag om att till hösten 2015 ta fram underlag för en Arktisk strategi för EU tittar EU-kommissionen nu på de samlade insatserna för Europas Arktiska omården.

Under perioden 2007-2013 fanns tre nationella program i norra Sverige, tre program för norra Finland, fem gränsöverskridande program och två interregionala program med starka kopplingar till den arktiska regionen. Dessa program har många intressenter och det är EU:s mål att de allokerade medlen för dessa program används på det mest effektiva sättet.

Under samrådet söker EU-kommissionen aktivt efter parter som medlemstater, grannländer, regioner, kommuner, internationella organisationer och finansiella institut för att bland annat:

 • få en överblick över vilka nyckelinvesteringar och forskningsprioriteringar som finns för regionen;
 • identifiera var förbättringar kan göras med hänsyn till EU-medel inom specifika områden så som  kommunikationer, miljö och utveckling;
 • studera hur andra medel från exempelvis privat sektor bäst kan stödja regional ekonomisk utveckling.

Samrådet hålls öppet från den 2 september till 1 december 2014 och besvaras med hjälp av ett frågeformulär, se länk nedan.

Läs mer om samrådet på svenska

Samrådsdokument på engelska

Frågeformulär

Vid frågor kontakta Mikael Janson

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS