Samråd kring effektivisering av EU-finansiering i Arktis

2014-09-17

EU är en av nyckelinvesterarna i Arktisregionen genom att bland annat sedan 2007 ha investerat totalt 1,14 miljarder Euro i de Arktiska områdena såsom regionala utvecklingsmedel till Norra Sverige och övriga Northern Sparsely Populated Areas samt interregionala samverkansprogram samt därtill 20 miljoner Euro per år i arktisk forskning. För bättre effektivitet och utväxling av medlen öppnar nu EU för samråd kring hur dessa medel kan användas mer effektivt för att bistå  samhälle och urinvånare i EU:s Arktiska områden.

Arktis är den region på jordklotet som värmts upp snabbast under de senaste decennierna i och med den globala uppvärmningen. Den smältande isen skapar både förutsättningar för nya transportrutter till och från Asien samt nya utsikter att utvinna olja och naturgas på platser där det tidigare inte varit möjligt. Samtidigt har den smältande isen katastrofala effekter på jordens sårbara klimatsystem. Mot bakgrund av det och ett uppdrag om att till hösten 2015 ta fram underlag för en Arktisk strategi för EU tittar EU-kommissionen nu på de samlade insatserna för Europas Arktiska omården.

Under perioden 2007-2013 fanns tre nationella program i norra Sverige, tre program för norra Finland, fem gränsöverskridande program och två interregionala program med starka kopplingar till den arktiska regionen. Dessa program har många intressenter och det är EU:s mål att de allokerade medlen för dessa program används på det mest effektiva sättet.

Under samrådet söker EU-kommissionen aktivt efter parter som medlemstater, grannländer, regioner, kommuner, internationella organisationer och finansiella institut för att bland annat:

 • få en överblick över vilka nyckelinvesteringar och forskningsprioriteringar som finns för regionen;
 • identifiera var förbättringar kan göras med hänsyn till EU-medel inom specifika områden så som  kommunikationer, miljö och utveckling;
 • studera hur andra medel från exempelvis privat sektor bäst kan stödja regional ekonomisk utveckling.

Samrådet hålls öppet från den 2 september till 1 december 2014 och besvaras med hjälp av ett frågeformulär, se länk nedan.

Läs mer om samrådet på svenska

Samrådsdokument på engelska

Frågeformulär

Vid frågor kontakta Mikael Janson

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS