Samråd kring effektivisering av EU-finansiering i Arktis

2014-09-17

EU är en av nyckelinvesterarna i Arktisregionen genom att bland annat sedan 2007 ha investerat totalt 1,14 miljarder Euro i de Arktiska områdena såsom regionala utvecklingsmedel till Norra Sverige och övriga Northern Sparsely Populated Areas samt interregionala samverkansprogram samt därtill 20 miljoner Euro per år i arktisk forskning. För bättre effektivitet och utväxling av medlen öppnar nu EU för samråd kring hur dessa medel kan användas mer effektivt för att bistå  samhälle och urinvånare i EU:s Arktiska områden.

Arktis är den region på jordklotet som värmts upp snabbast under de senaste decennierna i och med den globala uppvärmningen. Den smältande isen skapar både förutsättningar för nya transportrutter till och från Asien samt nya utsikter att utvinna olja och naturgas på platser där det tidigare inte varit möjligt. Samtidigt har den smältande isen katastrofala effekter på jordens sårbara klimatsystem. Mot bakgrund av det och ett uppdrag om att till hösten 2015 ta fram underlag för en Arktisk strategi för EU tittar EU-kommissionen nu på de samlade insatserna för Europas Arktiska omården.

Under perioden 2007-2013 fanns tre nationella program i norra Sverige, tre program för norra Finland, fem gränsöverskridande program och två interregionala program med starka kopplingar till den arktiska regionen. Dessa program har många intressenter och det är EU:s mål att de allokerade medlen för dessa program används på det mest effektiva sättet.

Under samrådet söker EU-kommissionen aktivt efter parter som medlemstater, grannländer, regioner, kommuner, internationella organisationer och finansiella institut för att bland annat:

 • få en överblick över vilka nyckelinvesteringar och forskningsprioriteringar som finns för regionen;
 • identifiera var förbättringar kan göras med hänsyn till EU-medel inom specifika områden så som  kommunikationer, miljö och utveckling;
 • studera hur andra medel från exempelvis privat sektor bäst kan stödja regional ekonomisk utveckling.

Samrådet hålls öppet från den 2 september till 1 december 2014 och besvaras med hjälp av ett frågeformulär, se länk nedan.

Läs mer om samrådet på svenska

Samrådsdokument på engelska

Frågeformulär

Vid frågor kontakta Mikael Janson

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS