Samråd om medborgarskap EU

2015-09-22

I ett nytt samråd samlar EU-kommissionen in åsikter från medborgare och organisationer inom EU:s åsikter och synpunkter om EU-medborgarskap, gemensamma värderingar och demokratiskt deltagande.

Detta offentliga samråd från EU-kommissionen riktar sig till alla EU-medborgare, organisationer och andra aktörer som är intresserade av att förbättra medborgarskapet i EU. Samrådet söker åsikter om eventuella hinder i EU-medborgares vardag, oavsett om det rör sig om att man bor, studerar, arbetar, eller bara reser inom EU. EU-kommissionen vill få in idéer om hur dessa hinder kan tas bort för att göra livet enklare för medborgare i EU. Vidare syftar samrådet till att förenkla för invånare att nyttja de rättigheter som följer med EU-medborgarskap, såsom fri rörlighet inom EU samt att ej bli diskriminerad baserat på sin nationalitet.

Samrådet är en del i den rapport om medborgarskap EU-kommissionen la fram 2013, där 12 åtgärder för att hjälpa medborgarna åtnjuta sina EU-rättigheter presenterades. De 12 åtgärderna delades in sex nyckelområden: undanröja hinder för arbetstagare, studenter och praktikanter i EU; minska byråkratin i medlemsstaterna; skydda mer sårbara i samhället; undanröja hinder för shopping i EU; tillhandahålla målinriktad och lättillgänglig information om EU-rättigheter och ökat deltagande i det demokratiska livet i EU.

Samrådet pågår mellan den 14 september och den 7 december. 

Delta i samrådet här

Läs rapporten om medborgarskap i EU här 

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS