Samråd om medborgarskap EU

2015-09-22

I ett nytt samråd samlar EU-kommissionen in åsikter från medborgare och organisationer inom EU:s åsikter och synpunkter om EU-medborgarskap, gemensamma värderingar och demokratiskt deltagande.

Detta offentliga samråd från EU-kommissionen riktar sig till alla EU-medborgare, organisationer och andra aktörer som är intresserade av att förbättra medborgarskapet i EU. Samrådet söker åsikter om eventuella hinder i EU-medborgares vardag, oavsett om det rör sig om att man bor, studerar, arbetar, eller bara reser inom EU. EU-kommissionen vill få in idéer om hur dessa hinder kan tas bort för att göra livet enklare för medborgare i EU. Vidare syftar samrådet till att förenkla för invånare att nyttja de rättigheter som följer med EU-medborgarskap, såsom fri rörlighet inom EU samt att ej bli diskriminerad baserat på sin nationalitet.

Samrådet är en del i den rapport om medborgarskap EU-kommissionen la fram 2013, där 12 åtgärder för att hjälpa medborgarna åtnjuta sina EU-rättigheter presenterades. De 12 åtgärderna delades in sex nyckelområden: undanröja hinder för arbetstagare, studenter och praktikanter i EU; minska byråkratin i medlemsstaterna; skydda mer sårbara i samhället; undanröja hinder för shopping i EU; tillhandahålla målinriktad och lättillgänglig information om EU-rättigheter och ökat deltagande i det demokratiska livet i EU.

Samrådet pågår mellan den 14 september och den 7 december. 

Delta i samrådet här

Läs rapporten om medborgarskap i EU här 

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS