EU-kommissionen utlyser samråd om framtidens samarbete inom det europeiska grannskapsområdet

2015-04-10

För att stärka och utveckla samarbetet och relationerna mellan EU:s medlemsländer och unionens grannländer utformades år 2003 The European Neighbourhood Policy (ENP). Genom denna samarbetar EU med länderna söder och öster om unionens geografiska område, och länderna som ingår i samarbetet är Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

En nyhet för EU:s nuvarande sektorsprogram för kulturella och kreativa näringar – Kreativa Europa - är att även de länder som ingår i det europeiska grannskapsområdet kan delta. Just nu deltar Moldavien och Georgien i Kreativa Europas delprogram Kultur. Även Ukraina planerar att gå med någon gång under 2015 och under hela programperioden (2014-2020) förväntas ytterligare länder ansluta sig till programmet. Detta öppnar upp för ett stärkt kultursamarbete mellan EU och länderna i grannskapsområdet, bland annat genom möjligheten till europeiska samarbetsprojekt med aktörer från dessa länder. 

Med anledning av detta utlyste EU-kommissionen och Frederica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, den 4 mars ett samråd för att få in synpunkter från aktörer inom EU och grannskapsländerna rörande hur grannskapspolitiken bör utvecklas. Kultursektorn lyfts fram som mycket viktig i arbetet med att stärka det pågående samarbetet, och nu har berörda aktörer fram till den 30 juni på sig för att lämna in sina synpunkter. Efter detta är gjort kommer EU-kommissionen under hösten 2015 att lägga fram sitt förslag till grannskapssamarbetets framtida inriktning.

 

Läs hela samrådsdokumentet ”Mot en ny europeisk grannskapspolitik”.


/Kalle Eriksson
 

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS