EU-kommissionen utlyser samråd om framtidens samarbete inom det europeiska grannskapsområdet

2015-04-10

För att stärka och utveckla samarbetet och relationerna mellan EU:s medlemsländer och unionens grannländer utformades år 2003 The European Neighbourhood Policy (ENP). Genom denna samarbetar EU med länderna söder och öster om unionens geografiska område, och länderna som ingår i samarbetet är Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

En nyhet för EU:s nuvarande sektorsprogram för kulturella och kreativa näringar – Kreativa Europa - är att även de länder som ingår i det europeiska grannskapsområdet kan delta. Just nu deltar Moldavien och Georgien i Kreativa Europas delprogram Kultur. Även Ukraina planerar att gå med någon gång under 2015 och under hela programperioden (2014-2020) förväntas ytterligare länder ansluta sig till programmet. Detta öppnar upp för ett stärkt kultursamarbete mellan EU och länderna i grannskapsområdet, bland annat genom möjligheten till europeiska samarbetsprojekt med aktörer från dessa länder. 

Med anledning av detta utlyste EU-kommissionen och Frederica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, den 4 mars ett samråd för att få in synpunkter från aktörer inom EU och grannskapsländerna rörande hur grannskapspolitiken bör utvecklas. Kultursektorn lyfts fram som mycket viktig i arbetet med att stärka det pågående samarbetet, och nu har berörda aktörer fram till den 30 juni på sig för att lämna in sina synpunkter. Efter detta är gjort kommer EU-kommissionen under hösten 2015 att lägga fram sitt förslag till grannskapssamarbetets framtida inriktning.

 

Läs hela samrådsdokumentet ”Mot en ny europeisk grannskapspolitik”.


/Kalle Eriksson
 

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS