EU-kommissionen utlyser samråd om framtidens samarbete inom det europeiska grannskapsområdet

2015-04-10

För att stärka och utveckla samarbetet och relationerna mellan EU:s medlemsländer och unionens grannländer utformades år 2003 The European Neighbourhood Policy (ENP). Genom denna samarbetar EU med länderna söder och öster om unionens geografiska område, och länderna som ingår i samarbetet är Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

En nyhet för EU:s nuvarande sektorsprogram för kulturella och kreativa näringar – Kreativa Europa - är att även de länder som ingår i det europeiska grannskapsområdet kan delta. Just nu deltar Moldavien och Georgien i Kreativa Europas delprogram Kultur. Även Ukraina planerar att gå med någon gång under 2015 och under hela programperioden (2014-2020) förväntas ytterligare länder ansluta sig till programmet. Detta öppnar upp för ett stärkt kultursamarbete mellan EU och länderna i grannskapsområdet, bland annat genom möjligheten till europeiska samarbetsprojekt med aktörer från dessa länder. 

Med anledning av detta utlyste EU-kommissionen och Frederica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, den 4 mars ett samråd för att få in synpunkter från aktörer inom EU och grannskapsländerna rörande hur grannskapspolitiken bör utvecklas. Kultursektorn lyfts fram som mycket viktig i arbetet med att stärka det pågående samarbetet, och nu har berörda aktörer fram till den 30 juni på sig för att lämna in sina synpunkter. Efter detta är gjort kommer EU-kommissionen under hösten 2015 att lägga fram sitt förslag till grannskapssamarbetets framtida inriktning.

 

Läs hela samrådsdokumentet ”Mot en ny europeisk grannskapspolitik”.


/Kalle Eriksson
 

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS