EU-kommissionen utlyser samråd om framtidens samarbete inom det europeiska grannskapsområdet

2015-04-10

För att stärka och utveckla samarbetet och relationerna mellan EU:s medlemsländer och unionens grannländer utformades år 2003 The European Neighbourhood Policy (ENP). Genom denna samarbetar EU med länderna söder och öster om unionens geografiska område, och länderna som ingår i samarbetet är Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

En nyhet för EU:s nuvarande sektorsprogram för kulturella och kreativa näringar – Kreativa Europa - är att även de länder som ingår i det europeiska grannskapsområdet kan delta. Just nu deltar Moldavien och Georgien i Kreativa Europas delprogram Kultur. Även Ukraina planerar att gå med någon gång under 2015 och under hela programperioden (2014-2020) förväntas ytterligare länder ansluta sig till programmet. Detta öppnar upp för ett stärkt kultursamarbete mellan EU och länderna i grannskapsområdet, bland annat genom möjligheten till europeiska samarbetsprojekt med aktörer från dessa länder. 

Med anledning av detta utlyste EU-kommissionen och Frederica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, den 4 mars ett samråd för att få in synpunkter från aktörer inom EU och grannskapsländerna rörande hur grannskapspolitiken bör utvecklas. Kultursektorn lyfts fram som mycket viktig i arbetet med att stärka det pågående samarbetet, och nu har berörda aktörer fram till den 30 juni på sig för att lämna in sina synpunkter. Efter detta är gjort kommer EU-kommissionen under hösten 2015 att lägga fram sitt förslag till grannskapssamarbetets framtida inriktning.

 

Läs hela samrådsdokumentet ”Mot en ny europeisk grannskapspolitik”.


/Kalle Eriksson
 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS