Flyktingfrågan på agendan

2016-07-06

I samband med Almedalen anordnade Region Västerbotten tillsammans med Kommunförbundet Skåne ett seminarium om ”En europeisk migrationspolitik – ett lokalt och regionalt ansvar?” med också medverkan av North Sweden samt EU-kommissionen i Sverige. Utgångspunkten var den position Europaforum Norra Sverige antog i februari om flyktingfrågan i EU. Aida Mehrazin, som under våren praktiserat på North Sweden, har mot den bakgrunden gjort en sammanställning av EU:s politik med de förslag och åtgärder som lagts fram det senaste året för att hantera flyktingkrisen. Seminariet var av många Västerbotten-seminarier under Almedalsveckan som också bjöd på många sådana även från Norrbotten.

160706Almedalen
TV: Nina Björby, Region Västerbotten, Ola Jonsson, arbetsmarknadschef i Trelleborg, Katarina Areskoug, chef för EU-representationen i Sverige, Kent Mårtensson, ordförande för Kommunförbundet Skåne, Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten och moderatorn Mikael Janson, Direktör North Sweden. FOTO: Region Västerbotten

Årets Almedalsvecka slog åter rekord i antal evenemang i ett fullpackat Visby. Konkurrensen var givetvis hård om åhörarna samtidigt som både Region Västerbotten respektive Norrbotten, med exempelvis Luleå som anlände till Visby hamn med isbrytaren Viscaria, fanns med för att anordna och medverka i seminarier och andra aktiviteter för att sprida kunskap om regionen till viktiga aktörer i Sverige. Veckan bjöd från nordsvenskt håll på allt från Botniska Korridoren och Inlandsbanan med flera infrastrukturseminarier till norra Sveriges ledande IT-miljöer inklusive som center för serverhallar samt flytten av Kiruna och mycket annat.

Tydlig position för immigrationsseminarium mellan nord och syd

Seminariet om immigrationsfrågan modererades av Mikael Janson från North Sweden, som inledde med att det är i regionerna jobbet görs och där som EU:s misslyckanden blir som tydligast. Den position om flyktingpolitiken som Europaforum Norra Sverige, i vilket alla de fyra nordligaste svenska regionerna ingår, antog vid forumet i Piteå i februari var det som gav upphov till en diskussion mellan Kommunförbundet Skåne och Region Västerbotten om att göra något gemensamt i Almedalen. Mikael angav att positionen har tre tydliga budskap:

 1. Visa på att norra Sverige tar ett stort ansvar för flyktingkrisen i Europa utifrån en positiv grundsyn om att det är en tillgång i regioner med behov av fler i arbetsför ålder.
 2. Poängtera att alla regioner i Europa måste ta sitt motsvarande ansvar för att hantera situationen och att det också är en regional fråga och inte bara nationell.
 3. Ge stöd till EU-kommissionen i arbetet med att försöka skapa gemensam ordning i EU för en human och rättssäker hanteringsordning i hela EU.

Utifrån det regionala perspektivet och alla regioners ansvar redogjorde sedan Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, respektive Kent Mårtensson, Kommunstyrelsens ordförande i Ystad och ordförande för Kommunförbundet Skåne, sina politiska regionala perspektiv från norra respektive södra Sverige. Erik Bergkvist betonade att det inte är EU som misslyckas i sin hantering, det är medlemsländerna som inte ger EU mandat och resurser för det. Han betonade att vi måste ta gemensamt ansvar i hela Europa, för då skulle vi inte ha fått de problem som blev. Kent Mårtensson kunde konstatera att södra Sverige ligger i frontlinjen och därför blev situationen mer akut tidigare där, men att det finns mycket att nu lära av varandra.

EU gör mycket enligt EU-kommissionen och praktikantrapport från North Sweden

Katarina Areskoug, chef på EU-kommissionens kontor i Stockholm och tidigare såväl statssekreterare för EU-frågor som utsänd på den svenska EU-representationen i Bryssel, gav EU-perspektivet och de åtgärder som gjorts och görs i EU med de svårigheter som finns för att nå enighet mellan länderna, men att mycket faktiskt sker till det bättre. Såväl i form av fördelning av flyktingar, stöd för bättre ordning i mottagandet och kontrollen av gränserna samt inte minst att rädda flyktingar från att drunkna på sin väg över Medelhavet. Sedan insatserna startade från EU:s sida, med bidrag av bland annat svenska fartyg, har uppemot en kvarts miljon människor räddats från döden på havet.

Mycket av det som Katarina Areskoug redovisade och mer om EU:s insatser och stödformer för att få ordning i unionens hantering av flyktingar och immigrationen överlag, finns också belyst i den rapport som Aida Mehrazin, praktikant på North Sweden, under våren tagit fram (se länk nedan).

Det är i regionerna jobbet görs och krafterna behöver släppas loss

Sist, men inte minst, lyftes de lokala och regionala perspektiven, med det stora ansvar som tagits av väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige. Ola Johnsson, arbetsmarknadschef i Trelleborg, redogjorde för det tryck som var på kommunen under hösten och de insatser som görs för att få flyktingarna och invandrarna att kunna etablera sig och framförallt komma i arbete som är det som nu är det viktigaste för människor som inte vill något hellre för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Nina Björby, ordförande för kulturberedningen i Region Västerbotten lyfte in kulturens och utbildningens roll för att på ett vidare plan skapa ett inkluderande samhälle som förmår att verkligen välkomna sina nya medborgare som den resurs de är.

Ett kortare panelsamtal avslutade seminariet och ett av huvudbudskapen från det var att släppa regionerna loss, resurserna finns, men någon måste samordna arbetet och där är regionerna bäst skickade med sin lokala kunskap, om bara EU på sin nivå kan skapa ordning och reda och stabila regler i hanteringen på det övergripande planet.

/MJ

Läs mer om seminariet med länk till webb-streaming av det

Läs Europaforum Norra Sveriges position om migrationspolitiken

Läs North Swedens rapport om EU:s migrationspolitik

 

 

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS