Flyktingfrågan på agendan

2016-07-06

I samband med Almedalen anordnade Region Västerbotten tillsammans med Kommunförbundet Skåne ett seminarium om ”En europeisk migrationspolitik – ett lokalt och regionalt ansvar?” med också medverkan av North Sweden samt EU-kommissionen i Sverige. Utgångspunkten var den position Europaforum Norra Sverige antog i februari om flyktingfrågan i EU. Aida Mehrazin, som under våren praktiserat på North Sweden, har mot den bakgrunden gjort en sammanställning av EU:s politik med de förslag och åtgärder som lagts fram det senaste året för att hantera flyktingkrisen. Seminariet var av många Västerbotten-seminarier under Almedalsveckan som också bjöd på många sådana även från Norrbotten.

160706Almedalen
TV: Nina Björby, Region Västerbotten, Ola Jonsson, arbetsmarknadschef i Trelleborg, Katarina Areskoug, chef för EU-representationen i Sverige, Kent Mårtensson, ordförande för Kommunförbundet Skåne, Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten och moderatorn Mikael Janson, Direktör North Sweden. FOTO: Region Västerbotten

Årets Almedalsvecka slog åter rekord i antal evenemang i ett fullpackat Visby. Konkurrensen var givetvis hård om åhörarna samtidigt som både Region Västerbotten respektive Norrbotten, med exempelvis Luleå som anlände till Visby hamn med isbrytaren Viscaria, fanns med för att anordna och medverka i seminarier och andra aktiviteter för att sprida kunskap om regionen till viktiga aktörer i Sverige. Veckan bjöd från nordsvenskt håll på allt från Botniska Korridoren och Inlandsbanan med flera infrastrukturseminarier till norra Sveriges ledande IT-miljöer inklusive som center för serverhallar samt flytten av Kiruna och mycket annat.

Tydlig position för immigrationsseminarium mellan nord och syd

Seminariet om immigrationsfrågan modererades av Mikael Janson från North Sweden, som inledde med att det är i regionerna jobbet görs och där som EU:s misslyckanden blir som tydligast. Den position om flyktingpolitiken som Europaforum Norra Sverige, i vilket alla de fyra nordligaste svenska regionerna ingår, antog vid forumet i Piteå i februari var det som gav upphov till en diskussion mellan Kommunförbundet Skåne och Region Västerbotten om att göra något gemensamt i Almedalen. Mikael angav att positionen har tre tydliga budskap:

 1. Visa på att norra Sverige tar ett stort ansvar för flyktingkrisen i Europa utifrån en positiv grundsyn om att det är en tillgång i regioner med behov av fler i arbetsför ålder.
 2. Poängtera att alla regioner i Europa måste ta sitt motsvarande ansvar för att hantera situationen och att det också är en regional fråga och inte bara nationell.
 3. Ge stöd till EU-kommissionen i arbetet med att försöka skapa gemensam ordning i EU för en human och rättssäker hanteringsordning i hela EU.

Utifrån det regionala perspektivet och alla regioners ansvar redogjorde sedan Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, respektive Kent Mårtensson, Kommunstyrelsens ordförande i Ystad och ordförande för Kommunförbundet Skåne, sina politiska regionala perspektiv från norra respektive södra Sverige. Erik Bergkvist betonade att det inte är EU som misslyckas i sin hantering, det är medlemsländerna som inte ger EU mandat och resurser för det. Han betonade att vi måste ta gemensamt ansvar i hela Europa, för då skulle vi inte ha fått de problem som blev. Kent Mårtensson kunde konstatera att södra Sverige ligger i frontlinjen och därför blev situationen mer akut tidigare där, men att det finns mycket att nu lära av varandra.

EU gör mycket enligt EU-kommissionen och praktikantrapport från North Sweden

Katarina Areskoug, chef på EU-kommissionens kontor i Stockholm och tidigare såväl statssekreterare för EU-frågor som utsänd på den svenska EU-representationen i Bryssel, gav EU-perspektivet och de åtgärder som gjorts och görs i EU med de svårigheter som finns för att nå enighet mellan länderna, men att mycket faktiskt sker till det bättre. Såväl i form av fördelning av flyktingar, stöd för bättre ordning i mottagandet och kontrollen av gränserna samt inte minst att rädda flyktingar från att drunkna på sin väg över Medelhavet. Sedan insatserna startade från EU:s sida, med bidrag av bland annat svenska fartyg, har uppemot en kvarts miljon människor räddats från döden på havet.

Mycket av det som Katarina Areskoug redovisade och mer om EU:s insatser och stödformer för att få ordning i unionens hantering av flyktingar och immigrationen överlag, finns också belyst i den rapport som Aida Mehrazin, praktikant på North Sweden, under våren tagit fram (se länk nedan).

Det är i regionerna jobbet görs och krafterna behöver släppas loss

Sist, men inte minst, lyftes de lokala och regionala perspektiven, med det stora ansvar som tagits av väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige. Ola Johnsson, arbetsmarknadschef i Trelleborg, redogjorde för det tryck som var på kommunen under hösten och de insatser som görs för att få flyktingarna och invandrarna att kunna etablera sig och framförallt komma i arbete som är det som nu är det viktigaste för människor som inte vill något hellre för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Nina Björby, ordförande för kulturberedningen i Region Västerbotten lyfte in kulturens och utbildningens roll för att på ett vidare plan skapa ett inkluderande samhälle som förmår att verkligen välkomna sina nya medborgare som den resurs de är.

Ett kortare panelsamtal avslutade seminariet och ett av huvudbudskapen från det var att släppa regionerna loss, resurserna finns, men någon måste samordna arbetet och där är regionerna bäst skickade med sin lokala kunskap, om bara EU på sin nivå kan skapa ordning och reda och stabila regler i hanteringen på det övergripande planet.

/MJ

Läs mer om seminariet med länk till webb-streaming av det

Läs Europaforum Norra Sveriges position om migrationspolitiken

Läs North Swedens rapport om EU:s migrationspolitik

 

 

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS