Flyktingfrågan på agendan

2016-07-06

I samband med Almedalen anordnade Region Västerbotten tillsammans med Kommunförbundet Skåne ett seminarium om ”En europeisk migrationspolitik – ett lokalt och regionalt ansvar?” med också medverkan av North Sweden samt EU-kommissionen i Sverige. Utgångspunkten var den position Europaforum Norra Sverige antog i februari om flyktingfrågan i EU. Aida Mehrazin, som under våren praktiserat på North Sweden, har mot den bakgrunden gjort en sammanställning av EU:s politik med de förslag och åtgärder som lagts fram det senaste året för att hantera flyktingkrisen. Seminariet var av många Västerbotten-seminarier under Almedalsveckan som också bjöd på många sådana även från Norrbotten.

160706Almedalen
TV: Nina Björby, Region Västerbotten, Ola Jonsson, arbetsmarknadschef i Trelleborg, Katarina Areskoug, chef för EU-representationen i Sverige, Kent Mårtensson, ordförande för Kommunförbundet Skåne, Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten och moderatorn Mikael Janson, Direktör North Sweden. FOTO: Region Västerbotten

Årets Almedalsvecka slog åter rekord i antal evenemang i ett fullpackat Visby. Konkurrensen var givetvis hård om åhörarna samtidigt som både Region Västerbotten respektive Norrbotten, med exempelvis Luleå som anlände till Visby hamn med isbrytaren Viscaria, fanns med för att anordna och medverka i seminarier och andra aktiviteter för att sprida kunskap om regionen till viktiga aktörer i Sverige. Veckan bjöd från nordsvenskt håll på allt från Botniska Korridoren och Inlandsbanan med flera infrastrukturseminarier till norra Sveriges ledande IT-miljöer inklusive som center för serverhallar samt flytten av Kiruna och mycket annat.

Tydlig position för immigrationsseminarium mellan nord och syd

Seminariet om immigrationsfrågan modererades av Mikael Janson från North Sweden, som inledde med att det är i regionerna jobbet görs och där som EU:s misslyckanden blir som tydligast. Den position om flyktingpolitiken som Europaforum Norra Sverige, i vilket alla de fyra nordligaste svenska regionerna ingår, antog vid forumet i Piteå i februari var det som gav upphov till en diskussion mellan Kommunförbundet Skåne och Region Västerbotten om att göra något gemensamt i Almedalen. Mikael angav att positionen har tre tydliga budskap:

 1. Visa på att norra Sverige tar ett stort ansvar för flyktingkrisen i Europa utifrån en positiv grundsyn om att det är en tillgång i regioner med behov av fler i arbetsför ålder.
 2. Poängtera att alla regioner i Europa måste ta sitt motsvarande ansvar för att hantera situationen och att det också är en regional fråga och inte bara nationell.
 3. Ge stöd till EU-kommissionen i arbetet med att försöka skapa gemensam ordning i EU för en human och rättssäker hanteringsordning i hela EU.

Utifrån det regionala perspektivet och alla regioners ansvar redogjorde sedan Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten, respektive Kent Mårtensson, Kommunstyrelsens ordförande i Ystad och ordförande för Kommunförbundet Skåne, sina politiska regionala perspektiv från norra respektive södra Sverige. Erik Bergkvist betonade att det inte är EU som misslyckas i sin hantering, det är medlemsländerna som inte ger EU mandat och resurser för det. Han betonade att vi måste ta gemensamt ansvar i hela Europa, för då skulle vi inte ha fått de problem som blev. Kent Mårtensson kunde konstatera att södra Sverige ligger i frontlinjen och därför blev situationen mer akut tidigare där, men att det finns mycket att nu lära av varandra.

EU gör mycket enligt EU-kommissionen och praktikantrapport från North Sweden

Katarina Areskoug, chef på EU-kommissionens kontor i Stockholm och tidigare såväl statssekreterare för EU-frågor som utsänd på den svenska EU-representationen i Bryssel, gav EU-perspektivet och de åtgärder som gjorts och görs i EU med de svårigheter som finns för att nå enighet mellan länderna, men att mycket faktiskt sker till det bättre. Såväl i form av fördelning av flyktingar, stöd för bättre ordning i mottagandet och kontrollen av gränserna samt inte minst att rädda flyktingar från att drunkna på sin väg över Medelhavet. Sedan insatserna startade från EU:s sida, med bidrag av bland annat svenska fartyg, har uppemot en kvarts miljon människor räddats från döden på havet.

Mycket av det som Katarina Areskoug redovisade och mer om EU:s insatser och stödformer för att få ordning i unionens hantering av flyktingar och immigrationen överlag, finns också belyst i den rapport som Aida Mehrazin, praktikant på North Sweden, under våren tagit fram (se länk nedan).

Det är i regionerna jobbet görs och krafterna behöver släppas loss

Sist, men inte minst, lyftes de lokala och regionala perspektiven, med det stora ansvar som tagits av väldigt många kommuner och regioner runtom i Sverige. Ola Johnsson, arbetsmarknadschef i Trelleborg, redogjorde för det tryck som var på kommunen under hösten och de insatser som görs för att få flyktingarna och invandrarna att kunna etablera sig och framförallt komma i arbete som är det som nu är det viktigaste för människor som inte vill något hellre för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Nina Björby, ordförande för kulturberedningen i Region Västerbotten lyfte in kulturens och utbildningens roll för att på ett vidare plan skapa ett inkluderande samhälle som förmår att verkligen välkomna sina nya medborgare som den resurs de är.

Ett kortare panelsamtal avslutade seminariet och ett av huvudbudskapen från det var att släppa regionerna loss, resurserna finns, men någon måste samordna arbetet och där är regionerna bäst skickade med sin lokala kunskap, om bara EU på sin nivå kan skapa ordning och reda och stabila regler i hanteringen på det övergripande planet.

/MJ

Läs mer om seminariet med länk till webb-streaming av det

Läs Europaforum Norra Sveriges position om migrationspolitiken

Läs North Swedens rapport om EU:s migrationspolitik

 

 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS