Smart Specialisering - ett begrepp som tillämpats i praktiken i Norrland

2012-10-19

Tisdagen den 16 oktober hölls seminariet "Smart Specialisation in Non-Metropolitan Areas" av Småland-Blekinge regionalkontor. På agendan stod Smart Speciliasering i regionerna som begrepp och hur man ska implementera det i praktiken där lyckade exempel från Norrländska Arjeplog använts som ledande koncept.

Vad är Smart Specialisering?

Smart Specialisering är en av EU:s centrala strategier för att gynna tillväxt i regionerna. Många regioner har i nuläget fått upp ögonen för just Smart Specialisering och hur man skall bäst använda sig av de resurser som finns i regionerna.

Seminariet fokuserade på att just lyfta regionala exempel på hur man ska kunna titta bortom metropolområdena som de enda centrumen för tillväxt. I kontrast till denna idé kunde talare från OECD, Europeiska kommissionens DG Regio, Regionalkontoren i Småland-Blekinge, South Denmark och Central Denmark påvisa att just i icke-metropola centra kan tillväxtökningen vara både lyckad och effektiv. Det gäller att lyfta den potential som finns, från vindkraft i blåsigt område och vintertestkörningar i arktiska klimat.    

Regionala exempel av Smart Specilisering i Arjeplog

Europeiska kommissionens DG Regios talare Katja Reppel lyfter Arjeplog i Norrbottens län som ett lyckat exempel på hur man tillämpar Smart Speciliseringsstrategier i praktiken - använd er utav det ni har! Arjeplog har lyckats attrahera internationella bilföretag genom att specialisera sig på just det de har: snö och is. Toyota, General Motors, Ford, Fiat, Peugeot, Saab, Hyundai och Volkswagen har nämligen sin vintertestkörning i Arjeplog. Debatten fortsätter i linje med att omsätta idéerna i praktiken genom att finna konkurrenskraftiga fördelar, utveckla forskningen och samarbetet. I OECD:s utvärdering av svensk entreprenörskap finns det många fantastiska idéer som förblir idéer om inte man använder sig av det man är bra på. Norra Sverige kan nu visa att klimatet kan vara till fördel för tillväxt.  

Smart specialisation

 

/Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS