Smart Specialisering - ett begrepp som tillämpats i praktiken i Norrland

2012-10-19

Tisdagen den 16 oktober hölls seminariet "Smart Specialisation in Non-Metropolitan Areas" av Småland-Blekinge regionalkontor. På agendan stod Smart Speciliasering i regionerna som begrepp och hur man ska implementera det i praktiken där lyckade exempel från Norrländska Arjeplog använts som ledande koncept.

Vad är Smart Specialisering?

Smart Specialisering är en av EU:s centrala strategier för att gynna tillväxt i regionerna. Många regioner har i nuläget fått upp ögonen för just Smart Specialisering och hur man skall bäst använda sig av de resurser som finns i regionerna.

Seminariet fokuserade på att just lyfta regionala exempel på hur man ska kunna titta bortom metropolområdena som de enda centrumen för tillväxt. I kontrast till denna idé kunde talare från OECD, Europeiska kommissionens DG Regio, Regionalkontoren i Småland-Blekinge, South Denmark och Central Denmark påvisa att just i icke-metropola centra kan tillväxtökningen vara både lyckad och effektiv. Det gäller att lyfta den potential som finns, från vindkraft i blåsigt område och vintertestkörningar i arktiska klimat.    

Regionala exempel av Smart Specilisering i Arjeplog

Europeiska kommissionens DG Regios talare Katja Reppel lyfter Arjeplog i Norrbottens län som ett lyckat exempel på hur man tillämpar Smart Speciliseringsstrategier i praktiken - använd er utav det ni har! Arjeplog har lyckats attrahera internationella bilföretag genom att specialisera sig på just det de har: snö och is. Toyota, General Motors, Ford, Fiat, Peugeot, Saab, Hyundai och Volkswagen har nämligen sin vintertestkörning i Arjeplog. Debatten fortsätter i linje med att omsätta idéerna i praktiken genom att finna konkurrenskraftiga fördelar, utveckla forskningen och samarbetet. I OECD:s utvärdering av svensk entreprenörskap finns det många fantastiska idéer som förblir idéer om inte man använder sig av det man är bra på. Norra Sverige kan nu visa att klimatet kan vara till fördel för tillväxt.  

Smart specialisation

 

/Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS