Smart Specialisering - ett begrepp som tillämpats i praktiken i Norrland

2012-10-19

Tisdagen den 16 oktober hölls seminariet "Smart Specialisation in Non-Metropolitan Areas" av Småland-Blekinge regionalkontor. På agendan stod Smart Speciliasering i regionerna som begrepp och hur man ska implementera det i praktiken där lyckade exempel från Norrländska Arjeplog använts som ledande koncept.

Vad är Smart Specialisering?

Smart Specialisering är en av EU:s centrala strategier för att gynna tillväxt i regionerna. Många regioner har i nuläget fått upp ögonen för just Smart Specialisering och hur man skall bäst använda sig av de resurser som finns i regionerna.

Seminariet fokuserade på att just lyfta regionala exempel på hur man ska kunna titta bortom metropolområdena som de enda centrumen för tillväxt. I kontrast till denna idé kunde talare från OECD, Europeiska kommissionens DG Regio, Regionalkontoren i Småland-Blekinge, South Denmark och Central Denmark påvisa att just i icke-metropola centra kan tillväxtökningen vara både lyckad och effektiv. Det gäller att lyfta den potential som finns, från vindkraft i blåsigt område och vintertestkörningar i arktiska klimat.    

Regionala exempel av Smart Specilisering i Arjeplog

Europeiska kommissionens DG Regios talare Katja Reppel lyfter Arjeplog i Norrbottens län som ett lyckat exempel på hur man tillämpar Smart Speciliseringsstrategier i praktiken - använd er utav det ni har! Arjeplog har lyckats attrahera internationella bilföretag genom att specialisera sig på just det de har: snö och is. Toyota, General Motors, Ford, Fiat, Peugeot, Saab, Hyundai och Volkswagen har nämligen sin vintertestkörning i Arjeplog. Debatten fortsätter i linje med att omsätta idéerna i praktiken genom att finna konkurrenskraftiga fördelar, utveckla forskningen och samarbetet. I OECD:s utvärdering av svensk entreprenörskap finns det många fantastiska idéer som förblir idéer om inte man använder sig av det man är bra på. Norra Sverige kan nu visa att klimatet kan vara till fördel för tillväxt.  

Smart specialisation

 

/Eleanor Cooper

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS