Söker du projektpartners? En ny virtuell plattform för EU-projekt

2016-03-31

Vill du delta i ett EU-projekt? Söker du partners till ett EU-projekt? Up2Europe är ett virtuellt nätverk som avser att ge den Europeiska Unionen en plattform där användare kan skicka in idéer, få synpunkter och skapa nya projektsamarbeten

Up2Europe.eu är en webbaserad plattform som gör det möjligt att utbyta idéer och arbeta tillsammans i EU-projekt. Genom att anmäla dig kommer din profil att vara tillgänglig för andra intressenter och eventuella partners som är intresserade av samarbeten. Tjänsten vänder sig till dig som jobbar inom offentlig sektor, små och medelstora företag,  frilansande konsult eller arbetar på en byrå. På hemsidan hittar du även information om aktuella utlysningar inom EU:s program och fonder.

Syftet med plattformen är att fungera som en accelerator för europeiska projekt och tillgodose tillgängliga verktyg för intressenter att bygga konsortier mellan olika regioner, framtida partners och deras lokala europeiska konsulter. Denna webbaserade plattform är inte en del av den Europeiska Unionen ännu, men har som mål att tillhöra den i framtiden om så önskas av medlemsländer.

Läs mer på Up2Europes hemsida och registrera dig.

 

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS