Sverige ska sammanlänkas till framtidens baltiska elnät

2016-05-24

Den planerade utbyggnaden av elproduktionskällor i de baltiska länderna kommer att resultera i låg beroendeskap av importerad el från och med 2020 och 2030, enligt en analys som leds av EU-kommissionen gemensamma forskningscentrum (GFC). För närvarande är det baltiska elsystemet kopplat till de ryska och vitryska elnäten. Utbyggnaden kommer att resultera i nya förbättrade förbindelser till Finland, Sverige och Polen.

Utbyggnaden av nya kraftledningar och sammanlänkningar kommer att förbättra energisäkerheten i regionen och konkurrensen på markanden. Kraftgenerering i Baltikum har förändrats dramatiskt sedan början av 2010, av den anledningen att kärnkraftverket Ignalina i Litauen stängdes. Den användes för att täcka cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i de baltiskaländerna. Ett nytt kärnkraftverk i den nordöstra staden Visaginas är under påbyggnad, med en investering på cirka 7 miljarder euro och en byggtid på 10 år.

Kommissionens GFC rapport visat att Litauens nätverksinfrastruktur är tillräcklig och upprätthåller en strategisk markandsposition. Det lettiska kraftsystemet har flera marknadsfördelar på grund av den höga andelen förnybar energi (främst vattenkraft) i sin elproduktion. Framtida kärnkraft i staden Visaginas kan avsevärt förbättra säkerheten i elförsörjningen i Baltikum.

Läs mer om utbyggnaden av elproduktionskällor i Litauen här.

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS