Sverige ska sammanlänkas till framtidens baltiska elnät

2016-05-24

Den planerade utbyggnaden av elproduktionskällor i de baltiska länderna kommer att resultera i låg beroendeskap av importerad el från och med 2020 och 2030, enligt en analys som leds av EU-kommissionen gemensamma forskningscentrum (GFC). För närvarande är det baltiska elsystemet kopplat till de ryska och vitryska elnäten. Utbyggnaden kommer att resultera i nya förbättrade förbindelser till Finland, Sverige och Polen.

Utbyggnaden av nya kraftledningar och sammanlänkningar kommer att förbättra energisäkerheten i regionen och konkurrensen på markanden. Kraftgenerering i Baltikum har förändrats dramatiskt sedan början av 2010, av den anledningen att kärnkraftverket Ignalina i Litauen stängdes. Den användes för att täcka cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen i de baltiskaländerna. Ett nytt kärnkraftverk i den nordöstra staden Visaginas är under påbyggnad, med en investering på cirka 7 miljarder euro och en byggtid på 10 år.

Kommissionens GFC rapport visat att Litauens nätverksinfrastruktur är tillräcklig och upprätthåller en strategisk markandsposition. Det lettiska kraftsystemet har flera marknadsfördelar på grund av den höga andelen förnybar energi (främst vattenkraft) i sin elproduktion. Framtida kärnkraft i staden Visaginas kan avsevärt förbättra säkerheten i elförsörjningen i Baltikum.

Läs mer om utbyggnaden av elproduktionskällor i Litauen här.

/Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS