Ta chansen till kulturutbyte för städer och regioner

2015-11-04

Inom ramen för initiativet kultursamarbete mellan städer och regioner i Europa, har den andra utlysningen öppnat för intresserade som vill delta i ett eller flera studiebesök som pågår från februari till april 2016.  I utlysningen efterfrågas städer och regioner som är intresserade att medverka på studieresor till annan stad i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur.


Fem olika tematiska studieresor planeras och söker deltagare från 10 europeiska städer och/eller regioner per studiebesök. Denna ansökningsomgång är öppen för lokala och regionala förvaltningar i hela Europa fram till den 4 december. 

Besökarna från städer och regioner kommer att kunna lära sig från sina värdar och hur goda kultur exempel kan överföras till andra sammanhang.

Med denna ansökning erbjuds representanter från lokala och regionala myndigheter att delta på dessa studiebesök. Dessa besök äger rum i:

 • Birmingham (Social integration och tillgång till kultur i bostadsområden),
 • Norra Portugal (regional kreativa kluster och nätverk),
 • Helsingfors-Esbo (kulturell utbildning för ungdomar),
 • Lodzkie region (regional kulturell utveckling och social vitalisering genom kultur) och
 • Sofia (nya resurser för kultur och reformera kommunala kulturinstitutioner)


15 tematiska studiebesök inom projektet för Kreativa Europa

Detta 1 miljon euro projekt på tre år som finansieras genom programmet Kreativa Europa syftar till att undersöka befintlig praxis med kulturen som en viktig del i de lokala och regionala utvecklingsstrategierna. Det kommer också att möjliggöra utbyte och överföring av kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur, och att gå in på detaljer i den politiska planeringen och genomförandet. Under projektperiodens tre år planeras 15 tematiska studiebesök och expertrådgivning till 10 städer eller regioner.

Om ni är intresserade av delta kan ni som första steg skicka in er ansökan där ni beskriver hur kulturella investeringar bidragit till den lokala utvecklingen i er stad/ region.

Observera att denna ansökningsomgång gäller endast 5 studiebesök, som planeras från februari till april 2016.

Om du är intresserad av att delta, fyll i ansökan online före 4 december 2015. 

Läs mer om studiebesök, datum och teman här. 

För mer information klicka här.

Ta del av katalogen som presenterar 70 framgångsrika exempel på investeringar i kultur.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS