Ta chansen till kulturutbyte för städer och regioner

2015-11-04

Inom ramen för initiativet kultursamarbete mellan städer och regioner i Europa, har den andra utlysningen öppnat för intresserade som vill delta i ett eller flera studiebesök som pågår från februari till april 2016.  I utlysningen efterfrågas städer och regioner som är intresserade att medverka på studieresor till annan stad i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur.


Fem olika tematiska studieresor planeras och söker deltagare från 10 europeiska städer och/eller regioner per studiebesök. Denna ansökningsomgång är öppen för lokala och regionala förvaltningar i hela Europa fram till den 4 december. 

Besökarna från städer och regioner kommer att kunna lära sig från sina värdar och hur goda kultur exempel kan överföras till andra sammanhang.

Med denna ansökning erbjuds representanter från lokala och regionala myndigheter att delta på dessa studiebesök. Dessa besök äger rum i:

 • Birmingham (Social integration och tillgång till kultur i bostadsområden),
 • Norra Portugal (regional kreativa kluster och nätverk),
 • Helsingfors-Esbo (kulturell utbildning för ungdomar),
 • Lodzkie region (regional kulturell utveckling och social vitalisering genom kultur) och
 • Sofia (nya resurser för kultur och reformera kommunala kulturinstitutioner)


15 tematiska studiebesök inom projektet för Kreativa Europa

Detta 1 miljon euro projekt på tre år som finansieras genom programmet Kreativa Europa syftar till att undersöka befintlig praxis med kulturen som en viktig del i de lokala och regionala utvecklingsstrategierna. Det kommer också att möjliggöra utbyte och överföring av kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur, och att gå in på detaljer i den politiska planeringen och genomförandet. Under projektperiodens tre år planeras 15 tematiska studiebesök och expertrådgivning till 10 städer eller regioner.

Om ni är intresserade av delta kan ni som första steg skicka in er ansökan där ni beskriver hur kulturella investeringar bidragit till den lokala utvecklingen i er stad/ region.

Observera att denna ansökningsomgång gäller endast 5 studiebesök, som planeras från februari till april 2016.

Om du är intresserad av att delta, fyll i ansökan online före 4 december 2015. 

Läs mer om studiebesök, datum och teman här. 

För mer information klicka här.

Ta del av katalogen som presenterar 70 framgångsrika exempel på investeringar i kultur.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS