Ta chansen till kulturutbyte för städer och regioner

2015-11-04

Inom ramen för initiativet kultursamarbete mellan städer och regioner i Europa, har den andra utlysningen öppnat för intresserade som vill delta i ett eller flera studiebesök som pågår från februari till april 2016.  I utlysningen efterfrågas städer och regioner som är intresserade att medverka på studieresor till annan stad i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur.


Fem olika tematiska studieresor planeras och söker deltagare från 10 europeiska städer och/eller regioner per studiebesök. Denna ansökningsomgång är öppen för lokala och regionala förvaltningar i hela Europa fram till den 4 december. 

Besökarna från städer och regioner kommer att kunna lära sig från sina värdar och hur goda kultur exempel kan överföras till andra sammanhang.

Med denna ansökning erbjuds representanter från lokala och regionala myndigheter att delta på dessa studiebesök. Dessa besök äger rum i:

 • Birmingham (Social integration och tillgång till kultur i bostadsområden),
 • Norra Portugal (regional kreativa kluster och nätverk),
 • Helsingfors-Esbo (kulturell utbildning för ungdomar),
 • Lodzkie region (regional kulturell utveckling och social vitalisering genom kultur) och
 • Sofia (nya resurser för kultur och reformera kommunala kulturinstitutioner)


15 tematiska studiebesök inom projektet för Kreativa Europa

Detta 1 miljon euro projekt på tre år som finansieras genom programmet Kreativa Europa syftar till att undersöka befintlig praxis med kulturen som en viktig del i de lokala och regionala utvecklingsstrategierna. Det kommer också att möjliggöra utbyte och överföring av kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur, och att gå in på detaljer i den politiska planeringen och genomförandet. Under projektperiodens tre år planeras 15 tematiska studiebesök och expertrådgivning till 10 städer eller regioner.

Om ni är intresserade av delta kan ni som första steg skicka in er ansökan där ni beskriver hur kulturella investeringar bidragit till den lokala utvecklingen i er stad/ region.

Observera att denna ansökningsomgång gäller endast 5 studiebesök, som planeras från februari till april 2016.

Om du är intresserad av att delta, fyll i ansökan online före 4 december 2015. 

Läs mer om studiebesök, datum och teman här. 

För mer information klicka här.

Ta del av katalogen som presenterar 70 framgångsrika exempel på investeringar i kultur.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS