Ta chansen till kulturutbyte för städer och regioner

2015-11-04

Inom ramen för initiativet kultursamarbete mellan städer och regioner i Europa, har den andra utlysningen öppnat för intresserade som vill delta i ett eller flera studiebesök som pågår från februari till april 2016.  I utlysningen efterfrågas städer och regioner som är intresserade att medverka på studieresor till annan stad i syfte att utbyta erfarenhet och kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur.


Fem olika tematiska studieresor planeras och söker deltagare från 10 europeiska städer och/eller regioner per studiebesök. Denna ansökningsomgång är öppen för lokala och regionala förvaltningar i hela Europa fram till den 4 december. 

Besökarna från städer och regioner kommer att kunna lära sig från sina värdar och hur goda kultur exempel kan överföras till andra sammanhang.

Med denna ansökning erbjuds representanter från lokala och regionala myndigheter att delta på dessa studiebesök. Dessa besök äger rum i:

 • Birmingham (Social integration och tillgång till kultur i bostadsområden),
 • Norra Portugal (regional kreativa kluster och nätverk),
 • Helsingfors-Esbo (kulturell utbildning för ungdomar),
 • Lodzkie region (regional kulturell utveckling och social vitalisering genom kultur) och
 • Sofia (nya resurser för kultur och reformera kommunala kulturinstitutioner)


15 tematiska studiebesök inom projektet för Kreativa Europa

Detta 1 miljon euro projekt på tre år som finansieras genom programmet Kreativa Europa syftar till att undersöka befintlig praxis med kulturen som en viktig del i de lokala och regionala utvecklingsstrategierna. Det kommer också att möjliggöra utbyte och överföring av kunskap, för att bättre förstå framgångsrika exempel på investeringar i kultur, och att gå in på detaljer i den politiska planeringen och genomförandet. Under projektperiodens tre år planeras 15 tematiska studiebesök och expertrådgivning till 10 städer eller regioner.

Om ni är intresserade av delta kan ni som första steg skicka in er ansökan där ni beskriver hur kulturella investeringar bidragit till den lokala utvecklingen i er stad/ region.

Observera att denna ansökningsomgång gäller endast 5 studiebesök, som planeras från februari till april 2016.

Om du är intresserad av att delta, fyll i ansökan online före 4 december 2015. 

Läs mer om studiebesök, datum och teman här. 

För mer information klicka här.

Ta del av katalogen som presenterar 70 framgångsrika exempel på investeringar i kultur.

/ Alexandra Strömbäck 

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS