Ta makroregionala strategier på allvar under nästa programperiod!

2013-05-24

Hur kan Östersjöstrategin länkas ihop med andra regionala instrument för smart och hållbar tillväxt för alla: strukturfonder och smart specialisering, innovativa partnerskap och Horisont 2020.

Använd dessa instrument till förmån för din region!

Den 17 juni 2013 står Europeiska kommissionen och North Sweden genom informella Baltic Sea Group värd för ett gemensamt seminarium och Baltic Summer mottagningen i Bryssel.

Det är ett centralt mål för både DG Regio och Bryssel-baserade regionala kontor från Östersjöområdet att främja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Seminariet diskuterar hur kopplingen mellan makroregionala strategier och begrepp som smart specialisering och innovativa partnerskap kan uppfylla EU-2020-målen. Hur kan dessa begrepp gör den bästa användningen av mänskliga och ekonomiska resurser och främja samarbete i Östersjöregionen. Diskussionen kommer att fokusera på det operativa programmet för strukturfonderna och Europeiska territoriella samarbetet måste innehålla för att bäst stödja genomförandet av strategin.

Seminariet syftar till att främja anpassningen av operativa program och EU-strategin för Östersjöstrategin närmare Europa 2020-strategin - och att prioritera strategin på högsta politiska nivå och genom att engagera den privata sektorn och medborgare runt Östersjön i de regionala samarbetsprojekten.

Seminariet kommer att ge rekommendationer till Europeiska kommissionens insatser för att främja en fokuserad och målinriktad ram för samarbetet inom Östersjöregionen.

17 juni 2013 klockan 14.30.

Se det fullständiga programmet

Mecklenburg-Vorpommern informationskontor för EU

Boulevard Saint-Michel 80, 1040 Bryssel

130425 iBSG logo

För mer information kontakta Mikael Janson eller Merten Barnert, Telefon: +32 2 741 6006

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS