Ta makroregionala strategier på allvar under nästa programperiod!

2013-05-24

Hur kan Östersjöstrategin länkas ihop med andra regionala instrument för smart och hållbar tillväxt för alla: strukturfonder och smart specialisering, innovativa partnerskap och Horisont 2020.

Använd dessa instrument till förmån för din region!

Den 17 juni 2013 står Europeiska kommissionen och North Sweden genom informella Baltic Sea Group värd för ett gemensamt seminarium och Baltic Summer mottagningen i Bryssel.

Det är ett centralt mål för både DG Regio och Bryssel-baserade regionala kontor från Östersjöområdet att främja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Seminariet diskuterar hur kopplingen mellan makroregionala strategier och begrepp som smart specialisering och innovativa partnerskap kan uppfylla EU-2020-målen. Hur kan dessa begrepp gör den bästa användningen av mänskliga och ekonomiska resurser och främja samarbete i Östersjöregionen. Diskussionen kommer att fokusera på det operativa programmet för strukturfonderna och Europeiska territoriella samarbetet måste innehålla för att bäst stödja genomförandet av strategin.

Seminariet syftar till att främja anpassningen av operativa program och EU-strategin för Östersjöstrategin närmare Europa 2020-strategin - och att prioritera strategin på högsta politiska nivå och genom att engagera den privata sektorn och medborgare runt Östersjön i de regionala samarbetsprojekten.

Seminariet kommer att ge rekommendationer till Europeiska kommissionens insatser för att främja en fokuserad och målinriktad ram för samarbetet inom Östersjöregionen.

17 juni 2013 klockan 14.30.

Se det fullständiga programmet

Mecklenburg-Vorpommern informationskontor för EU

Boulevard Saint-Michel 80, 1040 Bryssel

130425 iBSG logo

För mer information kontakta Mikael Janson eller Merten Barnert, Telefon: +32 2 741 6006

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS