Ta makroregionala strategier på allvar under nästa programperiod!

2013-05-24

Hur kan Östersjöstrategin länkas ihop med andra regionala instrument för smart och hållbar tillväxt för alla: strukturfonder och smart specialisering, innovativa partnerskap och Horisont 2020.

Använd dessa instrument till förmån för din region!

Den 17 juni 2013 står Europeiska kommissionen och North Sweden genom informella Baltic Sea Group värd för ett gemensamt seminarium och Baltic Summer mottagningen i Bryssel.

Det är ett centralt mål för både DG Regio och Bryssel-baserade regionala kontor från Östersjöområdet att främja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Seminariet diskuterar hur kopplingen mellan makroregionala strategier och begrepp som smart specialisering och innovativa partnerskap kan uppfylla EU-2020-målen. Hur kan dessa begrepp gör den bästa användningen av mänskliga och ekonomiska resurser och främja samarbete i Östersjöregionen. Diskussionen kommer att fokusera på det operativa programmet för strukturfonderna och Europeiska territoriella samarbetet måste innehålla för att bäst stödja genomförandet av strategin.

Seminariet syftar till att främja anpassningen av operativa program och EU-strategin för Östersjöstrategin närmare Europa 2020-strategin - och att prioritera strategin på högsta politiska nivå och genom att engagera den privata sektorn och medborgare runt Östersjön i de regionala samarbetsprojekten.

Seminariet kommer att ge rekommendationer till Europeiska kommissionens insatser för att främja en fokuserad och målinriktad ram för samarbetet inom Östersjöregionen.

17 juni 2013 klockan 14.30.

Se det fullständiga programmet

Mecklenburg-Vorpommern informationskontor för EU

Boulevard Saint-Michel 80, 1040 Bryssel

130425 iBSG logo

För mer information kontakta Mikael Janson eller Merten Barnert, Telefon: +32 2 741 6006

Nyheter på området

 • Ta med dig dina digitala abonnemang när du reser inom EU

  2018-03-23

  På grund av nationella begränsningar har många upplevt hur deras digitala tjänster och abonnemang ofta förbjuder visning av visst material vid resor utomlands. En TV-serie som går utmärkt att titta på hemma i Sverige via exempelvis Netflix eller HBO kanske inte kan visas för samma användare när denne är på semester utanför Sverige. Den 1 april 2018 blir det dock genom ett nytt EU-direktiv möjligt att se på allt tillgängligt material som finns i det EU-land som abonnemang tecknades oberoende vart det används i EU.

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS