Ta makroregionala strategier på allvar under nästa programperiod!

2013-05-24

Hur kan Östersjöstrategin länkas ihop med andra regionala instrument för smart och hållbar tillväxt för alla: strukturfonder och smart specialisering, innovativa partnerskap och Horisont 2020.

Använd dessa instrument till förmån för din region!

Den 17 juni 2013 står Europeiska kommissionen och North Sweden genom informella Baltic Sea Group värd för ett gemensamt seminarium och Baltic Summer mottagningen i Bryssel.

Det är ett centralt mål för både DG Regio och Bryssel-baserade regionala kontor från Östersjöområdet att främja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Seminariet diskuterar hur kopplingen mellan makroregionala strategier och begrepp som smart specialisering och innovativa partnerskap kan uppfylla EU-2020-målen. Hur kan dessa begrepp gör den bästa användningen av mänskliga och ekonomiska resurser och främja samarbete i Östersjöregionen. Diskussionen kommer att fokusera på det operativa programmet för strukturfonderna och Europeiska territoriella samarbetet måste innehålla för att bäst stödja genomförandet av strategin.

Seminariet syftar till att främja anpassningen av operativa program och EU-strategin för Östersjöstrategin närmare Europa 2020-strategin - och att prioritera strategin på högsta politiska nivå och genom att engagera den privata sektorn och medborgare runt Östersjön i de regionala samarbetsprojekten.

Seminariet kommer att ge rekommendationer till Europeiska kommissionens insatser för att främja en fokuserad och målinriktad ram för samarbetet inom Östersjöregionen.

17 juni 2013 klockan 14.30.

Se det fullständiga programmet

Mecklenburg-Vorpommern informationskontor för EU

Boulevard Saint-Michel 80, 1040 Bryssel

130425 iBSG logo

För mer information kontakta Mikael Janson eller Merten Barnert, Telefon: +32 2 741 6006

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS