Tävling: Hur ser vi på Östersjöregionen?

2016-02-01

 

Svenska ungdomar har nu chansen att delta i en tävling som introduceras av Maritime Education Program i Gdansk. Ändamålet med tävlingen är att utbilda unga människor om Östersjöregionen och även Europeiska Unionens strategi för regionen. Intressenter som vill medverka i tävlingen uppmanas att skriva en infografik som visar upp styrkor med Sverige inom olika områden. Infografiken bör inkludera olika aspekter av till exempel: kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning

How we see the Baltic Sea

Vinnarna av tävlingen kommer att delta i en sommarkryssning längs med Östersjökusten. De utsatta datumen för kryssningen är 23/06-29/06 och 31/06-06/08 med 5 deltagare för varje omgång. Basversionen av erbjudandet kräver inget ekonomiskt engagemang men vid intresse av utökat samarbete som inkluderar ’’snabba stopp’’ i partnerstäderna kräver ett ekonomiskt bidrag på 2500€. Tanken är att stanna till på några platser under vilken vinnarna kommer att utforska utvalda städer för att lära sig om det gemensamma arvet i regionen – denna aspekt av tävlingen kan komma att kräva ytterligare ekonomiskt stöd.

Förväntat resultat av tävlingen:

 • Öka medvetenheten om de viktigaste utmaningarna som Östersjöområdet kommer att ställas inför under de kommande åren bland ungdomar.
 • Inleda en dialog mellan Östersjöregionens unga invånare.
 • Samla tankar och idéer genom de framställda infografikerna som vidare kommer tjäna som databas för framtida samarbeten.
 • Dela uppleveler under sommarenskryssning som kommer resultera i framtida partnerskap för hållbar utveckling.
 • Hemsidan till tävlingen kommer kunna användas som kunskapskälla för unga människor.
 • Vinnarna av tävlingen kommer att bli unga-ambassadörer för hållbar utveckling i regionen.

Ansökning

Tävlingen riktar sig till studenter från Östersjöregionen mellan åldrarna 13-18. Deltagarna kommer att arbeta självständigt med överinseende av en lärare. Ansökan kan göras på två sätt: genom att framställa en infografik som består av Sveriges perspektiv inom områdena kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning, alternativt genom att skicka via post eller digitalt via hemsidan där ett formulär ska fyllas i. 

Aktörer

Samordnare:

 • City of Gdansk,
 • Gdansk Foundation
 • Navigare Foundation

Partners:

 • National Maritime Museum in Gdańsk
 • Historical Museum of the City of Gdańsk
 • Maritime Office in Gdynia
 • Marine Station of the Institute of Oceanography of the University of Gdańsk
 • Municipal Police Headquarters in Gdańsk

Här kan du läsa mer om projektet.

 

/ Aida Mehrazin

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS