Tävling: Hur ser vi på Östersjöregionen?

2016-02-01

 

Svenska ungdomar har nu chansen att delta i en tävling som introduceras av Maritime Education Program i Gdansk. Ändamålet med tävlingen är att utbilda unga människor om Östersjöregionen och även Europeiska Unionens strategi för regionen. Intressenter som vill medverka i tävlingen uppmanas att skriva en infografik som visar upp styrkor med Sverige inom olika områden. Infografiken bör inkludera olika aspekter av till exempel: kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning

How we see the Baltic Sea

Vinnarna av tävlingen kommer att delta i en sommarkryssning längs med Östersjökusten. De utsatta datumen för kryssningen är 23/06-29/06 och 31/06-06/08 med 5 deltagare för varje omgång. Basversionen av erbjudandet kräver inget ekonomiskt engagemang men vid intresse av utökat samarbete som inkluderar ’’snabba stopp’’ i partnerstäderna kräver ett ekonomiskt bidrag på 2500€. Tanken är att stanna till på några platser under vilken vinnarna kommer att utforska utvalda städer för att lära sig om det gemensamma arvet i regionen – denna aspekt av tävlingen kan komma att kräva ytterligare ekonomiskt stöd.

Förväntat resultat av tävlingen:

 • Öka medvetenheten om de viktigaste utmaningarna som Östersjöområdet kommer att ställas inför under de kommande åren bland ungdomar.
 • Inleda en dialog mellan Östersjöregionens unga invånare.
 • Samla tankar och idéer genom de framställda infografikerna som vidare kommer tjäna som databas för framtida samarbeten.
 • Dela uppleveler under sommarenskryssning som kommer resultera i framtida partnerskap för hållbar utveckling.
 • Hemsidan till tävlingen kommer kunna användas som kunskapskälla för unga människor.
 • Vinnarna av tävlingen kommer att bli unga-ambassadörer för hållbar utveckling i regionen.

Ansökning

Tävlingen riktar sig till studenter från Östersjöregionen mellan åldrarna 13-18. Deltagarna kommer att arbeta självständigt med överinseende av en lärare. Ansökan kan göras på två sätt: genom att framställa en infografik som består av Sveriges perspektiv inom områdena kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning, alternativt genom att skicka via post eller digitalt via hemsidan där ett formulär ska fyllas i. 

Aktörer

Samordnare:

 • City of Gdansk,
 • Gdansk Foundation
 • Navigare Foundation

Partners:

 • National Maritime Museum in Gdańsk
 • Historical Museum of the City of Gdańsk
 • Maritime Office in Gdynia
 • Marine Station of the Institute of Oceanography of the University of Gdańsk
 • Municipal Police Headquarters in Gdańsk

Här kan du läsa mer om projektet.

 

/ Aida Mehrazin

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS