Tävling: Hur ser vi på Östersjöregionen?

2016-02-01

 

Svenska ungdomar har nu chansen att delta i en tävling som introduceras av Maritime Education Program i Gdansk. Ändamålet med tävlingen är att utbilda unga människor om Östersjöregionen och även Europeiska Unionens strategi för regionen. Intressenter som vill medverka i tävlingen uppmanas att skriva en infografik som visar upp styrkor med Sverige inom olika områden. Infografiken bör inkludera olika aspekter av till exempel: kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning

How we see the Baltic Sea

Vinnarna av tävlingen kommer att delta i en sommarkryssning längs med Östersjökusten. De utsatta datumen för kryssningen är 23/06-29/06 och 31/06-06/08 med 5 deltagare för varje omgång. Basversionen av erbjudandet kräver inget ekonomiskt engagemang men vid intresse av utökat samarbete som inkluderar ’’snabba stopp’’ i partnerstäderna kräver ett ekonomiskt bidrag på 2500€. Tanken är att stanna till på några platser under vilken vinnarna kommer att utforska utvalda städer för att lära sig om det gemensamma arvet i regionen – denna aspekt av tävlingen kan komma att kräva ytterligare ekonomiskt stöd.

Förväntat resultat av tävlingen:

 • Öka medvetenheten om de viktigaste utmaningarna som Östersjöområdet kommer att ställas inför under de kommande åren bland ungdomar.
 • Inleda en dialog mellan Östersjöregionens unga invånare.
 • Samla tankar och idéer genom de framställda infografikerna som vidare kommer tjäna som databas för framtida samarbeten.
 • Dela uppleveler under sommarenskryssning som kommer resultera i framtida partnerskap för hållbar utveckling.
 • Hemsidan till tävlingen kommer kunna användas som kunskapskälla för unga människor.
 • Vinnarna av tävlingen kommer att bli unga-ambassadörer för hållbar utveckling i regionen.

Ansökning

Tävlingen riktar sig till studenter från Östersjöregionen mellan åldrarna 13-18. Deltagarna kommer att arbeta självständigt med överinseende av en lärare. Ansökan kan göras på två sätt: genom att framställa en infografik som består av Sveriges perspektiv inom områdena kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning, alternativt genom att skicka via post eller digitalt via hemsidan där ett formulär ska fyllas i. 

Aktörer

Samordnare:

 • City of Gdansk,
 • Gdansk Foundation
 • Navigare Foundation

Partners:

 • National Maritime Museum in Gdańsk
 • Historical Museum of the City of Gdańsk
 • Maritime Office in Gdynia
 • Marine Station of the Institute of Oceanography of the University of Gdańsk
 • Municipal Police Headquarters in Gdańsk

Här kan du läsa mer om projektet.

 

/ Aida Mehrazin

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS