Tävling: Hur ser vi på Östersjöregionen?

2016-02-01

 

Svenska ungdomar har nu chansen att delta i en tävling som introduceras av Maritime Education Program i Gdansk. Ändamålet med tävlingen är att utbilda unga människor om Östersjöregionen och även Europeiska Unionens strategi för regionen. Intressenter som vill medverka i tävlingen uppmanas att skriva en infografik som visar upp styrkor med Sverige inom olika områden. Infografiken bör inkludera olika aspekter av till exempel: kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning

How we see the Baltic Sea

Vinnarna av tävlingen kommer att delta i en sommarkryssning längs med Östersjökusten. De utsatta datumen för kryssningen är 23/06-29/06 och 31/06-06/08 med 5 deltagare för varje omgång. Basversionen av erbjudandet kräver inget ekonomiskt engagemang men vid intresse av utökat samarbete som inkluderar ’’snabba stopp’’ i partnerstäderna kräver ett ekonomiskt bidrag på 2500€. Tanken är att stanna till på några platser under vilken vinnarna kommer att utforska utvalda städer för att lära sig om det gemensamma arvet i regionen – denna aspekt av tävlingen kan komma att kräva ytterligare ekonomiskt stöd.

Förväntat resultat av tävlingen:

 • Öka medvetenheten om de viktigaste utmaningarna som Östersjöområdet kommer att ställas inför under de kommande åren bland ungdomar.
 • Inleda en dialog mellan Östersjöregionens unga invånare.
 • Samla tankar och idéer genom de framställda infografikerna som vidare kommer tjäna som databas för framtida samarbeten.
 • Dela uppleveler under sommarenskryssning som kommer resultera i framtida partnerskap för hållbar utveckling.
 • Hemsidan till tävlingen kommer kunna användas som kunskapskälla för unga människor.
 • Vinnarna av tävlingen kommer att bli unga-ambassadörer för hållbar utveckling i regionen.

Ansökning

Tävlingen riktar sig till studenter från Östersjöregionen mellan åldrarna 13-18. Deltagarna kommer att arbeta självständigt med överinseende av en lärare. Ansökan kan göras på två sätt: genom att framställa en infografik som består av Sveriges perspektiv inom områdena kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning, alternativt genom att skicka via post eller digitalt via hemsidan där ett formulär ska fyllas i. 

Aktörer

Samordnare:

 • City of Gdansk,
 • Gdansk Foundation
 • Navigare Foundation

Partners:

 • National Maritime Museum in Gdańsk
 • Historical Museum of the City of Gdańsk
 • Maritime Office in Gdynia
 • Marine Station of the Institute of Oceanography of the University of Gdańsk
 • Municipal Police Headquarters in Gdańsk

Här kan du läsa mer om projektet.

 

/ Aida Mehrazin

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS