Tala om vilka hinder som finns för samarbete i EU:s gränsregioner?

2015-09-22

I en enkät om hinder för samarbeten över regionsgränser söker EU-kommissionen nu åsikter om problem och lösningar från 185 miljoner invånare i gränsregioner.

Fortfarande finns det vissa hinder, såväl juridiska som administrativa, vilka försvårar samarbeten mellan gränsregioner i EU. Med det som anledning lanserar nu EU-kommissionen ett samråd om dessa hinder för att för att underlätta gränsöverskridande samarbeten. Samrådet riktar sig till både privatpersoner, organisationer och företag.

– Över 10 miljarder euro från sammanhållningsfonderna kommer under perioden 2014–2020 att investeras för att främja gränsöverskridande samarbete, sa Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik när hon presenterade samrådet i Wien.

I det EU-omfattande offentliga samrådet kommer EU-kommissionen att hämta in synpunkter från de 185 miljoner invånare som bor i de berörda regionerna. Deltagarna i samrådet får både svara på frågor om vilka hinder de anser finns i deras vardag och om de har några eventuella lösningar på dessa problem. Samrådet lanseras i samband med 25-årsjubileet för Interreg, de övergripande ramarna för de regionalpolitiska gränsöverskridande samarbetsprogrammen samt med anledning av Europeiska Samarbetsdagen.

Delta i samrådet här 

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS