Tala om vilka hinder som finns för samarbete i EU:s gränsregioner?

2015-09-22

I en enkät om hinder för samarbeten över regionsgränser söker EU-kommissionen nu åsikter om problem och lösningar från 185 miljoner invånare i gränsregioner.

Fortfarande finns det vissa hinder, såväl juridiska som administrativa, vilka försvårar samarbeten mellan gränsregioner i EU. Med det som anledning lanserar nu EU-kommissionen ett samråd om dessa hinder för att för att underlätta gränsöverskridande samarbeten. Samrådet riktar sig till både privatpersoner, organisationer och företag.

– Över 10 miljarder euro från sammanhållningsfonderna kommer under perioden 2014–2020 att investeras för att främja gränsöverskridande samarbete, sa Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik när hon presenterade samrådet i Wien.

I det EU-omfattande offentliga samrådet kommer EU-kommissionen att hämta in synpunkter från de 185 miljoner invånare som bor i de berörda regionerna. Deltagarna i samrådet får både svara på frågor om vilka hinder de anser finns i deras vardag och om de har några eventuella lösningar på dessa problem. Samrådet lanseras i samband med 25-årsjubileet för Interreg, de övergripande ramarna för de regionalpolitiska gränsöverskridande samarbetsprogrammen samt med anledning av Europeiska Samarbetsdagen.

Delta i samrådet här 

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS